Friday, August 11, 2017

Когато не слушаме и не чуваме Божия глас...

Oт последната проповед ("Как да чуваме Божия глас"):


"... имаме народно събрание, което вместо да се събира да работи за народа, събира народа да работи за себе си. 

Имаме информационни медии, които вместо да информират, манипулират. 

Имаме полиция, която вместо да ни пази от престъпници, пази престъпниците от нас. 

Имаме университети, които вместо да произвеждат лидери, са лидери в производството на фалшиви дипломи. 

Имаме здравеопазване, което вместо да се грижи за здравето ни, ни взема здравето. 

Имаме училище, което вместо да просветли ума, го покрива с мрак. 

Имаме семейства, които вместо да изграждат добродетелни деца, произвеждат малки диктатори.

Ето защо ние имаме вопиюща нужда да чуем гласа на Бога."

Monday, August 07, 2017

Как да чувам Божия глас?

/проповед/

Всеки ден ние чуваме различни гласове. Като в онзи виц: Понякога чувам гласове... после си спомням, че живея в панелен блок. Но не за тези гласове искам да говорим днес.

Днес искам да се спрем на два въпроса, зададени от вас в „Щом питаш“, как да чуваме Божия глас и как да сме сигурни, че това, което чуваме, е от Бога?

Общо взето има три гласа, които ни говорят. Първият е гласът на света. Той може да се проявява като натиск да се слееш с тълпата, за да бъдеш приет, обичан, разбиран. Или може да е гласът на моловете, Била или Кауфланд, който ти казва, че „тук си на правилното място“ и колкото повече купуваш, толкова по-щастлив ще бъдеш.

Материализмът и консумеризмът са постоянен мотив в речитатива на света. Но в него присъства и багажът от миналото, който носиш със себе си: грешен светоглед, повлиян от комунистическото възпитание или моралния релативизъм.

Той ти казва, че е ОК да гледаш неморални предаванияпо тв или интернет, да не си плащаш данъците или да караш с превишена скорост.

Най-накрая, гласът на света ми казва, че Бог не съществува, но дори да съществува, имам много време да правя каквото си искам, преди да реша дали да повярвам.

Вторият глас е на нашия враг Сатана. Този глас заблуждава хората, че няма грях, че те са бог и могат да правят каквото си искат. Успял е да подлъже мнозина, че Божието слово е архаизъм, конспирация на църквата, за да държи в подчинение хората.

Този глас казва на блудния син, че той не се нуждае от дома на баща си. Че границите на дома на баща ни ни ограничават.

Той ти казва, че може да пропуснеш и тази неделна служба, защото навън ръми дъждец или е прекалено горещо... Той е онзи шум, който те разсейва, докато върви хвалението и поклонението, и ти пречи да се концентрираш върху проповедта. Който ти казва, че няма смисъл да се молиш, или че спокойно можеш дапропуснеш хвалението и да дойдеш на църква за края на проповедта.

Третият глас е гласът на Бога. В Стария завет Бог говореше на Израел чрез пророци. Когато Бог призова Езекиил, му каза: „Сине човешки, Аз те изпращам при израиляните, при бунтовния народ, който се разбунтува против Мене; те и бащите им са престъпвали Моите думи до ден днешен.“ (Езекиил 2:3)

Седем века преди това Фараонът на Египет не беше чувал за Бога на Израел. И когато Мойсей отиде при него и каза, „Така говори Яхве, Израеливият Бог: Пусни людете Ми. Но Фараон отговори: Кой е Яхве, че да послушам гласа Му и да пусна Израел? Не познавам Яхве и няма да пусна Израел.“ (Изход 5:1,2)

Когато не познаваш Бога няма как да разпознаеш Неговияглас. Понякога обаче не искаш да слушаш гласа на Бога, въпреки че имаш интелектуалното знание за Него.

Израелтяните знаеха за Бога, но имаха много периоди в историята си, когато не искаха да слушат гласа на Бога. В края на 7 в.пр.Хр. Юда живееше в относителен мир и благоденствие. Но вместо това да укрепи вярата на народа, те изоставиха закона на Господа и започнаха да се покланят на чужди богове. Това доведе до насилие, беззаконие, грабителство, раздори и изопачено правосъдие.

Кулминацията на Божия гняв беше, че Бог ги остави да бъдат изпратени в плен във Вавилон. Тогава Бог изпрати Езекиил да обясни причината за плена, да върне сънародниците си обратно при Бога и да им даде надежда, че Бог ще ги възстанови като нация.

Исус каза: „Който има уши да слуша, нека слуша.“ (Матей 13:9)
Една жена подала молба за развод и обвинила мъжа си, че не й е  говорил пет години. „Какво имате да кажете?“ попитал съдията. Съпругът отговорил смирено, „Ами, аз не исках да я прекъсвам.“

Днес по форумите всеки има мнение по всеки въпрос.Високоумстваме в своите гордост и егоизъм и Бог не може да прекъсне нашите тиради на глупостта.
Също като евреите от времето на Езекиил, ние смезагубили гласа на Господа от духовния си хоризонт.

Затова имаме народно събрание, което вместо да се събира да работи за народа, събира народа да работи за себе си. Имаме информационни медии, които вместо да информират, манипулират. Имаме полиция, която вместо да ни пази от престъпници, пази престъпниците от нас. Имаме университети, които вместо да произвеждат лидери, са лидери в производството на фалшиви дипломи. Имаме здравеопазване, което вместо да се грижи за здравето ни, ни взема здравето. Имаме училище, което вместо да просветли ума, го покрива с мрак (по архим. Борис Разумов). Имаме семейства, които вместо да изграждат добродетелни деца, произвеждат малки диктатори.

Ето защо ние имаме вопиюща нужда да чуем гласа на Бога.

Бог ни говори с определена цел.

Всеки път, когато Бог ни говори, Той го прави с определена цел или причина. Може да ни говори, за да ни предупреди за надвиснала опасност. Малко преди Деби да се роди Бог ни предупреди чрез телефонно обаждане на една наша приятелка християнка, че е нужно Ваня да се прегледа. Тя отиде на преглед и се оказа, че трябва да се направи секцио, иначе животът на Ваня и на бебето ще бъдат застрашени.

Бог ни говори също, за да ни спре преди да съгрешим. В своето упорство понякога ние не забелязваме, че се движим по наклонената плоскост и отиваме към гибел. Гордостта ни води към кладата на греха. Предразсъдъците ни са воденичен камък, който ни тегли към дъното. Ной предупреждаваше своите съвременници 100 години. Искаше да ги спаси от потоп.

Бог ни обича. Затова Той е дал своите заповеди, за да живеем в здравословните граници, които Той е определил. Когато ние ги пристъпим, страдаме ние, нашите съпрузи и съпруги, нашите деца и родители.

Бог може да ни говори не само с цел да ни предупреди за опасност или да ни предпази от съгрешаване. Той може да нивдъхне сили и надежда, когато преминаваме през долината на мрачната сянка.

П-р Харалан Попов разказва в "Изтезаван заради вярата си" замъченията, на които е подложен в "Белия дом", както са наричали тогава Главното управление на Държавна сигурност. След десет денонощия на изтезания и безсъние, в момент когато мъчителят му е заспал, той вижда отражението си в прозореца. Той пише: "Видях една страхотно измършавяла фигура, с отекли крака, с очи като празни дупки в главата, с голяма брада със засъхнала кръв по нея от напуканите и ужасно подути устни. Истинско плашило! Изпитах отвращение... Внезапно се почувствах смазан, бях толкова сам, съвсем сам... И в този миг на смазваща безнадеждност той чува ясен глас: "Няма да те оставя, нито ще се отрека от тебе..."

Харалан продължава: "Божието присъствие изпълни килията за мъчения, обгърна ме с благословена топлина и вля сили в обвивката, която бе мое тяло... Следователят се събуди стреснат... усети, че нещо е станало... втурна се навън и се върна с още един офицер... Чух тревожния им шепот зад гърба си. Опитваха се да разгадаят случилото се. Изглеждах тъй освежен и живнал, изпълнен с нови сили."

Когато Бог говори, ние знаем, че не сме сами, но Той е с нас и в най-големите изпитания. 

Дотук видяхме, че Бог ни говори с определена цел. Но по какъв начин го прави? Нека сега видим...

Как ни говори Бог? Дайте примери от вашия живот. (кратка дискусия в групи по двама и трима)

Но най-вече Бог ни говори чрез Словото Си.
Родителите на едно момченце отишли до супермаркета. През това време в апартамента избухнал пожар. Момченцето излязло на балкона на апартамента, който бил на четвъртия етаж, пламъците застрашително го приближавали и то плачело и викало за помощ.

Пожарникарите дошли и се опитвали всячески да го убедят да скочи върху опънатото платнище. Викали го по име, обещавали му да го спасят, но нищо не помагало. Изведнъж от тълпата един мъж извикал детето по име и му казал да скача. Детето скочило и се спасило. Пожарникарите били удивени и попитали мъжа: „Защо детето скочи, когато вие му извикахте, а не искаше когато ние го карахме?Мъжът отговорил: „Защото аз съм неговия баща и той познава моя глас.“

Божият глас ни говори, когато четем Неговото слово, Библията.
2 Тим. 3:16: „Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.“

Четеш ли Словото? Изучаваш ли го? Използваш ли плана за четене на църквата ни? Ходиш ли на група за изучаване? Слушаш ли неделната проповед?

Интересно, че не пише „част от Писанието е боговдъхновено и полезно“. Не! Пише „Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно.“ Забелязал съм, че някои християни играят на Библейска рулетка. Не четат редовно, а когато изпаднат в нужда, отварят напосоки, с надеждата, че Бог ще им даде изход.

Един християнин отворил Библията и прочел: „И Юда отиде и се обеси“ (Матей 27:5). Казал си, това е странен стих, Господи, не разбирам защо ми го даваш. Я да отворя на друго място.

И като отворил на другото място, там пишело: „Иди и ти направи така.“ (Лука 10:37).
Освен чрез Словото, Бог ни говори и чрез съвестта. Съвестта е чуден инструмент в Божията ръка. Когато чуем проповедта или приятелски съвет, ние долавяме глас в себе си, който казва „Това слово е за мен.“

Бог говори и чрез сънища и видения.

Йов 33:15: “В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада човеците, когато сънуват на леглата си, тогава Той отваря ушите на човеците и запечатва поука в тях.“

Един атеист сънувал, че Бог му се явява и му казва: „Ако не се покаеш, ще погинеш.“ Станал рано, отишъл при един проповедник и поискал Библия. Поискал да се покае, защото не искал да погине.

Според Яворов, Гоце Делчев разказвал на другарите си, че загива в битка с турците.
Жената на Пилат пострада на сън за Исус. Жената наЮлий Цезар сънува мъжа си облян в кръв и не иска да го пусне да участва в битката, но той отива и е прободен.

Неотдавна в Сирия жена вижда насън мъж, който й казва, че трима човека ще дойдат и ще й донесат добри вести. Тя вижда този сън 6 поредни нощи. На седмия ден един от тимовете на Christian Aid Mission, който посещава домове, решава да се отбие в нов дом.

Когато жената отваря вратата и вижда трима мъже, бързо ги въвежда в стаята. Те отварят Библията, за да прочетат нещо и тя веднага пада на колене. Идват мъжа и децата й и тя извиква: „Това са хората, които човека който видях насън ми каза да срещна.“

Християните й разказват за спасителната смърт на Исусна кръста и за Неговото възкресение от мъртвите. Молят се за семейството и всички те повярват.
Oткакто е избухнала гражданската война в Сирия хиляди са повярвали в Христос.

Верни са думите на Клайв Стейпълс Луис, „Бог ни шепти в нашите удоволствия, говори ни в нашата съвест, но крещи в нашата болка: тя е неговият мегафон за събуждане на един глух свят.”

Дотук говорихме за това с каква цел и по какъв начин ни говори Бог. Споменахме, че освен Бог има още два гласа– на света и на дявола. 
Накрая, нека видим как да различаваме Божия глас?

Йоан 10:27: „Моите овце чуват Моя глас и те ме познават и Ме следват.“ 

Първо, за да чуем и разпознаем Божия глас, трябва да сме Негови овце, Негови люде. Да се наричаме с Неговото име. Да Го обичаме и да Го следваме навсякъде. Отец каза, „Това е Моят Син. Него слушайте!“ (Лука 9:35) Когато слушаме Исус, ние слушаме Божия глас.

Второ, ние сме уверени, че Бог ни говори, ако този глас е в синхрон с цялостното послание и дух на Писанието и съдейства заизвършване на Неговата воля.

Бог е абсолютТой е непроменим. Той не ни казва едно нещо днеси друго утре. Бог не е като комунистическата партия, която изменя линията си и винаги е „права, дори когато греши“. Той е същият вчера, днес и завинаги.

Бог никога няма да ти каже да излъжеш или да откраднеш нещо. Никога няма да ти каже да убиеш някого. Никога няма да ти каже да извършиш прелюбодейство. Никога няма да ти каже, че ти сипо-важен от Него, че смисълът на човешкия живот е да намериш щастието. Никога няма да ти каже, че можеш да обиждаш, злословиш или кълнеш другите. Никога няма да ти каже данапуснеш съпругата си и децата си когато си поискаш. Бог мрази напускане.

Никога няма да ти каже да укриеш данъци, да минеш на червеноили да гледаш порнография. Ако чуваш такива гласове, това не е гласът на Бога.

Чуваш ли Неговия глас? Четеш ли Словото Му? Общуваш ли с християни? Посветен ли си на тялото Христово? Редовен ли си на богослужение?

Бог говори по различен начин. Понякога идва с мощен глас, но обикновено е тих и едва забележим глас – както говори на Илия в пещерата 3 Царе 19. Това е гласът на Святия Дух.

Ако след всичко казано пак си объркан дали чуваш Божия глас, моли се за мъдрост.
Яков 1:5: „Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава щедро на всички, без да укорява, и ще му се даде.“ Но колкото повече време прекарваме с Него и Го опознаваме, толкова по-лесно ще различаваме гласа Му.

Изобщо, винаги когато обмисляме дали да направим нещо, трябва да се научим да „изпитваме духовете“ (1 Йоан 4:1). Следните въпроси ще ни помогнат да разберем дали това е Божият глас:

Ще ми помогне ли това да израсна в христоподобие? Ако мисля тези неща, това ще донесе ли плода на Духа в мен? Святият Дух никога не ни води да угаждаме на грешните желания на плътта (Галатяни 5:16). Той винаги ни води към освещение (1 Петър 1:2).

Също, тези вътрешни желания внасят ли объркване? Бог не причинява объркванеТой носи мир (1 Коринтяни 14:33) и неземна радост (Деяния 13:52)

Чували ли сте за кохлеарните импланти? Това са електронни устройства, чрез които хора които никога не са чували или са със силно увреден слух могат да чуват. Чрез тях звуковите вълни от околната среда се приемат чрез процесор, преобразуват се велектрически импулси и чрез електроди се предават така, чезаобикалят увредените част в средното и вътрешното ухо и достигат до слуховия нерв.

Гледах клип, в който показват хора в момента, в който за пръв пътвключват устройството. Реакцията е неописуема! Изразът на лицето им, когато за първи път чуят своя глас и гласа на своите родители показва изненада, шок, удивление, въодушевление, огромна радост... 

Само допреди секунди те са мислели, че техните слухови органи са мъртви, а ето, че сега в тях има живот!

Същото става с душата на човек, който чува за първи път Божия глас чрез благата вест, когато тя е имплантирана дълбоко в него. Неговото мъртво сърце бива съживено и той заживява нов живот в Христос.

Чуваш ли Божия глас? Разказваш ли за Него на духовно глухите и слепите?

Нека се помолим. 

--------------
БПЦ Нов живот - Варна
06.08.2017 г.

Monday, July 31, 2017

How can we be sure that Christianity is the right religion?

/sermon by Mike Enns/

Greetings      -Today is the next Sermon to our serious „you asked for it“
-The Question today is: How can we be sure that christianity is the right religion?
-I think it is a question every christian has or should ask himself. So I think it is a very good question to talk about.
→ Yet giving a good answer to a good question is not always easy. But I'm a very pragmatic guy and did the most reasonable think: ...I asked the question somebody else of course.

I asked this question a couple of other christians I knew and the answers were suprising... Suprising because everyone answered me something different. A lot of the answers had things in common but non were the same.
- I heard we can be sure that christianity is the right religion because:
-The only relegion where we can be sure to be saved.
-only religion where we are saved by mercy alone and not our merits or deeds.
-somebody told me he believe in christianity because it is the only religion that makes sense an is historicaly convincing
-and somebody even told me it would be rude not to accept the sacrifice of God, his son himself on the cross for us and be sure about it.

So there is no easy, universal answer......All of them were corect of course, but all were different. But there was one thing the answers had in common. People were very confident.
So how can we as well be confident in our answer. How can we be sure as well that christianity is the right religion?

Well I think the reason why there are so many answers is that you can be sure in many different aspects. But They mainly split in 2 perspectives.

The first is the spiritual. Were we believe. Believe in God's word, his actions for us and our expierience with him. That is very good and God wants us to believe in him but when other non christians talk with us about this topic they often expect the other perspective.

2.That are the Facts. Hard empirical data. Historical proof. Real evidence.
-which is not suprising people love facts and evidence. Me too. I'm in a science field after all. Even random once.
-Did you know that the Eiffel tower has 1665 steps?

Anyway...Our answers are a mixture between facts and and spiritual beliefs and people might not understand the belief part when we talk to them from that perspective or even call us stupid.
In this sermon I will focus more on the factual side. I think the question was asked with that in mind.
But before that I want to establish that the other side is just as important.

Even if other people don't understand
-That is ok.God wants us to believe. Even if we are called stupid.
That can happen. It happened to me a couple of times and I know it will again. I don't know if you have experienced it but you probably know it can and even God knows it.

1 Corinthians 1, 18-25       _read carefully it is a powerful text.
18 For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. 19 For it is written:
“I will destroy the wisdom of the wise;
    the intelligence of the intelligent I will frustrate.”[
a]
20 Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? 21 For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. 22 Jews demand signs and Greeks look for wisdom, 23 but we preach Christ crucified: a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, 24 but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 25 For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength.

For the people who do not believe it is foolish and stupid to believe and always will be.
The death of Jesus Christ, God's son, on the cross for our sins and his resurrection is stupid for people who do not believe. It is not provable and not understandable by human means. It is a miracle God did for us in his mercy. He conquered death so we can live.
That is the very essence of what we believe. Not understandable with facts and the laws of nature. 

Humans can't comprehend it.

So however much we love facts and data we as christians believe that God is bigger than them.
-Because he destroyed the wisdom of the wise and frustrated the intelligence of the intelligent by overcoming these things. That is the victory of the cross we celebrate every Easter and we believe in.

And it is good we believe because God was pleased to save those who believe through the foolishness of what was preached.

When I saw this question of: „How can I be sure that christianity is the right religion?“, one of the first things I thought about was a story from the bible where someone is very similar in doubt and wanted to be proofen with facts.
You can find the story in John 20:24-29.
It happened just after Jesus ressurected. He appeared to a few of his apostles but Thomas missed out on that so the others told him „We have seen the Lord“ full of excitement. And do you know what Thomas told them?....
-“Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe.”
A week later jesus appeared in the house where all his disciples where and led Thomas do just that but what Jesus told him afterwards is really interesting....
-he said to him: “Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.”

I said it before. God wants us to believe and we as Christians do. This is something we should always be aware of and undertand. That is not something non christians, especially atheists understand.


2.But because we haven't seen Jesus and believe does not mean we are blind.
-That reminds me of the of a story of a missionary who went to distant tribes to evangelise. So he went to the people and told them that through believing in Christ they will be saved. But there was a problem because the translator told him they do not have the concept of belief in there language so he can not translate it. You have to explain it.
So the missionary was very puzzled. He never had to do that before.
He looked around an noticed a cloud going in front of the sun and he knew how to tell them.
So he pointed at the sun and said do you see the sun? - No came the answer
Then he asks if he knows that the sun is there? -Yes of course came the answer.
That is belief. The missionary told him. You do not see the sun and yet you know it is there

God gave us eyes to see and a mind to think so we should use them and that is for the other perspective.
The facts and proofs we humans love so much.
We can not see the sun yet we can see it's light, the trees it let's grow and the fruit it brings.

Similar we can see all the fats and proof surrounding our sun we believe in so we should do that.
It also helps us understand what we believe in.

First. I have a question for you. Do not be afraid to answer. It is very important.
-How heavy do you think I am?    86
So now we can go and sing about that I'm ...kg and have sermon every sunday that I'm ….kg and can convince millions of people that I'm ….kg It does not change the fact that I'm ...kg.
It does not change the fact there is only one truth.

When we talk about why we believe in christianity and not in any of the other religion I have often heard that it doesn't matter in what we believe. They are all the same anyway or it is all the same God anyway. Allah, God. There is no difference.
Or If God loves the people how can he let so many become lost so he probably excepts the other religion too as long as they belive in him.
I have also heard it doesn't matter what you believe as long as it works for you and you are happy or a good person.

This is absulute Nonsense. A higher form of Nonsense.
No matter how much I believe that I'm ...kg or how happy I am that I believe that I'm ...kg or how many people believe that I'm ...kg.  The only thruth will be that I'm ...kg.
Ok. Enough about my weight. Here is a quote for you.

“If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed.” People do believe in that.
That is a quote from Adolf Hitler by the way.

There is only one truth The only truth is our God and savior and the only way to him is his son jesus christ.
Nowadays it's all about tolerance and you are called intolerant when you try to convince someone of something else. Everyone their own. Whatever fits them.
Even Christians and churches change their believe to better fit their needs. For example start mixing evolutionary theory with creationism. That is not right.
God and his word is the only truth.

But other religions claim that too so what is the difference? Why do we believe in Christianity and not any other religion?
Let's talk about these differences.
Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism, Shinto, Taoism, Gnosticism, Naturalism and many many more. As much as you can imagine. Why is christianity different than other religions.

First of all. I don't think christianity is a religion like the others at all.
-There is no scholarly consensus over the definition of "religion"
It is not clear but most people believe that the word religion comes from the latin „ligare“ wich means to connect and „re“ again.
So the word means the Human efford to connect with God again. But in Christianity we believe in God's effort to connect with us humans again. The opposite of religions.
We destroyed the connection with God with sin and Jesus came to us to rebuild it again.
We can't do anything to be saved by God. None of our actions and deeds matter. Only through God's grace are we saved. We only have to believe.

If we want to be more sure about Christianity we can look at the evidence which it presents itself to us.
There are a lot of different aspects of evidence we can look at:
There is the historical evidence, theological evidence, scientific evidence and so on. You can find so much for each of these points we could do our own sermons and because we don't have that much time I'll try to make it compact.
First let's talk about historical evidence. It is porbaly the most discussed kind of evidence.
The bible for historians is unimaginably valuable. You have thousands of years of detailed history of israel and the surrounding countries. Their wars. Their laws. Their Cities. Their Kings and their descendants an so on and so on. Especially in the old testament.
All wich is proved accurate by other sorces and documents found but such kind of  timelines and description can not be found in other religios texts.

One example is The Existence of Hittites. Genesis 23 reports that Abraham buried Sarah in the Cave of Machpelah, which he purchased from Ephron the Hittite. Second Samuel 11 tells of David’s adultery with Bathsheba, the wife of Uriah the Hittite. A century ago the Hittites were unknown outside of the Old Testament, and critics claimed that they were a figment of biblical imagination. In 1906, however, archaeologists digging east of Ankara, Turkey, discovered the ruins of Hattusas, the ancient Hittite capital at what is today called Boghazkoy, as well as its vast collection of Hittite historical records, which showed an empire flourishing in the mid-second millennium BC.
-This historical challenge against the bible was often repeated over time and still the bible stands correct

Another example from a different region are The Nuzi Tablets. The some 20,000 clay tablets discovered at the ruins of Nuzi, east of the Tigris River and datable to c. 1500 BC, reveal institutions, practices, and customs remarkably congruent to those found in Genesis. These tablets include treaties, marriage arrangements, rules regarding inheritance, adoption, and the like.

We also now that the content in the bible is unaltered over time unlike what some people claim.
The oldest biblical texts found are not different from what we have today in our bible.
Last year in 2016 scientist where able to read the oldest known bible text found in En Gedi, Israel. A scroll of leviticus over 2000 years old. It was so damaged nobody could open the scroll and read it without destoying it.
New imaging techniques made it possible and scientist say the text is 100% identical to what is used today and that it is amazing how the text can stay unaltered for centuries.

There is a lot more and I had a really hard time picking out these examples.
There is historical  Anthropological proof of the bible with the common flood story in so many civilisations around the world but I think you understand the point. Historians treassure the bible nowadays second only to the christians and jews.

We can also look at theological proof.
We have all the prophesies given to us by God.
 If you only look the ones up about jesus You will find a list of 353 Prophesies in the old testament fullfilled by him. What are the chances of that happening?

My personal favorite prophecy is in the last chapter of Isaiah 66,7-8 where he talks about Israel being reborn as a nation again in one day and he literally asks. „Who has heard such a thing. Who has seen such things.
Nothing is comparable in world history yet May 14, 1948 The Jews were able to declare independence for Israel as a united and sovereign nation for the first time in 2,900 years.

That is incredible and you can find a lot more of these kinds of proof in christianity and I really mean a lot, but I would like to talk to you a little bit about some kind of evidence not spoken so often about.
Scientific evidence in the bible.
People often don't know that it is there but the bible reveals some scientific proofs and laws of nature only understood by humans many many years after the bible was written.

Do you know this friendly fellow with the name Pythagoras. He is quite famous. Maybe you remember him from Math class in school.
Pythagoras invented this triangle formula and also is credited to say the earth is round. That was around 500 BC.
You can find indications of a round earth quite a few bible verses. Old an new testament.
The very first statement I could find was in Job 26,10.
„He drew a circular horizon on the face of the waters,
At the boundary of light and darkness.“
That circular horizon is called terminator the border of day and night and can only exist if the earth is round. Otherwise it would be a line. And not a circle

As you can see we can find evidence of the nature of the world given to us by God that was only found 1500 years later by mankind. We can find a more recent example.
In Isaiah 40,22 God is mentioned as the one „who stretches out the heavens like a curtain,
And spreads them out like a tent to dwell in.“
That clearly indicates an expanding Universe which was only clarified by astonomers in the 1920s because of observation that galaxys clearly move away from each other.

And if we are in astronomy already we can talk about the numbers of stars. Nowadays we know that there is an uncountable amount of stars. In the year 150AD the astronomer Claudius Ptolemy cataloged 1,022 stars in his work The Almagest. Most believed that was it. You can still buy the book today.
But in the very first book of the bible Genesis 32,12 we can read God said already to Jacob:
12 For You said, ‘I will surely treat you well, and make your descendants as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.’”
With the help of modern science, we have an even greater appreciation of just how innumerable the stars are. We have over 100 billion stars in our galaxy alone.
Scientists believe there are more galaxies in our seeable universe than stars in our own. Having each 100 of billion and trillion stars on their own.

But not only the Nature of the world is shown to us in the bible but also the laws of nature and much more.
As you have seen there is really a lot of evidence supporting christianity over other religions but a leader of a street evangelism workshop I have been to many year ago told me that you will not convince anyone to believe in Christ by beating them in facts or winning an argument.
That is why it is also so important not to forgett our beliefs when we go search for proofs.

In the beginning of the sermon I said the question of „how can I be sure that christianity is the right religion?“ is a good question every christian has or should ask themself.
Because God says

Proverbs 8:17 I love those who love me, and those who seek me diligently find me.

Do you know the book or movie Ben Hur? There was just this new movie in 2016. It is after a book written by civil war general Lew Wallace in 1899 Ben Hur a tale of Christ. It is now known as one of the most famous christian stories of all time.
What many people don't know is Wallace never was member of a church. His novel startet by a discussion with Colonel Robert Ingersoll who „poured audacities and antithesis against believers in God, Christ and heaven like he never heard before.“
Lew laiter said: „... Yet here was I now moved as never before, and by what? The most outright denials of all human knowledge of God, Christ, Heaven... Was the Colonel right?
That would make a book, and compel me to study everything of pertinency; after which, possibly, I would be possessed of opinions of real value.

It only remains to say that I did as resolved, with results--first, the book Ben Hur, and second, a conviction amounting to absolute belief in God and the Divinity of Christ."

So I enourage all of you ask yourself and others this question and study, read the bible, pray and listen to God's word till you find an answer too.

 "New Life" Bulgarian Protestant Church
Varna, 30.07.2017

Monday, July 24, 2017

Еволюцията – факт или фикция?

/проповед/


Откакто свят светувавъпросът за произхода на вселената е занимавал милиони умове. Относно началото на живота има две възможности: или Бог е създал всички живи същества и човека по свой образ и подобие, или човек се е пръкнал от планктона и е създал Бога по свой образ и подобие.

Втората възможност, еволюцията, се преподава в нашите училища като научнодоказан факт. Но тя не е нищо повече от идеологически обоснована фикция. Еволюцията е псевдонаучна идеология. 

Тя вече става смешна и неслучайно мислещите хора се бъзикат с нея. Като автора на тази карикатураJ - показвам карикатурата)

Първата възможност, креационизмът, е в същността си Библейското учение, че Бог е създал всичко за 6 дни.

Днес има християни, които в желанието си да се харесат на невярващите, сеопитват да хармонизират учението за еволюцията с Библията. Те приемат, че 6-те дни на сътворение не са буквални 24 часови денонощия. Тъй като, казват те, за Бог1 ден е като 1000 години, може би дните в Битие 1 гл. са цели епохи.

А и нали науката е открила фосили на милиони години, продължават те.

Но тази теория не е нито научна, нито библейска. Първо, не е научна, защотометодите на датиране (радиоактивното датиране) не са приложими за периоди отпреди хиляди години. И второ, не е библейска, защото думата за ден, употребена в Битие 1 гл. – yom, oзначава точно 24 часов отрязък. 

Същата дума е употребена и в четвъртата от Десетте Божи заповеди: „помни съботния ден, за да го освещаваш...“ (Изх. 20:8). Moйсей потвърждава този факт, като казва: "в шест дена направи Господ небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои." (Изход 31:17)

Според Библията, Бог е създал всичко за 6 дни. Какво казва Дарвиновата еволюция?
Според нея всяко растение и животно произхожда от предшестваща го форма. Всички организми водят началото си от някаква предисторическа супа, в която преди милиарди години са се зародили първите амеби и планктона. Пак следствие на милиони години еволюиране тези протоорганизми са дали началото на първите риби, земноводни, влечуги, птицибозайници, маймуни, и накрая на човека.

Приказка за лековерни хора.

Според еволюционистите нищо + време + шанс = всичко!

Нека разгледаме следното уравнение:

Жаба + принцеса = красив принц. Това се нарича приказка.

Сега да променим една от величините:

Жаба + 10 милиарда години = красив принц. Това се нарича „наука“.

Каква коренна разлика между този капан за наивници и библейски основаната и исторически доказаната вяра на християните!

Вероучението беше изхвърлено от Българското училище през 1945 г. и на негово място се наложи и представи за научно материалистичното еволюционно схващане за произхода на живота.

Да вярваш в еволюцията означава да вярваш, че човек е сбор от атоми, събрали се на седянка за няколко десетки години, преди отново да се пръснат в небитието.
Ако е така, тогава какво пречи сами да разтурим тази седянка чрез убийство на неродено (аборт) или вече родени деца и възрастни (убийство и самоубийство)?! Oт еволюционистка гледна точка човешкият живот не означава нищо!

Това ни отвежда до първата причина, поради която ние отхвърляме еволюционизма и която е от морално естествоеволюционизмът е неморален и е отговорен за голяма част от неморалните прояви в обществото.

Еволюционистите са лъжепророците, които са нанесли най-много вреда на човечеството. Исус каза, „по плодовете им ще ги познаете“ (Мат. 7:20). Какви са плодовете на еволюционизма?

Расизъм и национал-социализъм.

Бащата на еволюцията Дарвин казва: „В някакъв бъдещ период, не много отдалечен във времето, цивилизованите човешки раси почти сигурно ще изтребят нисшите раси и ще ги заменят със себеподобните си по цялата земя...“

Това не сте го учили в училище, нали? Дарвин е първият опитал се научно даобоснове расизмаЦветнокожите според него са на по-нисша степен в еволюционното си развитие от белите хора, затова един ден ще бъдат унищожени.
Цитатът по-горе е взет от книгата на Дарвин „Произход на видовете.“ Знаете ли какво е пълното заглавие на книгата? „Произход на видовете посредством естествен подбор, или запазването на облагодетелствани породи в борбата за живот.“

Думата за „порода“ може да се преведе и като „раса“. „Запазването на облагодетелствани раси“...

Защо тогава да се изненадваме, че един от най-големите фенове на Дарвин е Хитлер? Милиони хора са избити от облагодетелстваната арийска раса поради еволюционната теория за оцеляване на най-приспособимия. Само най-силните заслужават да живеят.

Библията обаче казва, че човешкият живот е ценен и всеки, който го отнеме, ще отговаря с живота си пред Бога: „Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ създаде Бог човека.“ (Битие 9:6)

Комунизъм

Когато Карл Маркс прочита „Произход на видовете“, казва че това е повратен момент в живота му. Той смята, че е открил научна обосновка на комунизма. Едно зло не идва никога само.

Маркс бил толкова впечатлен от Дарвин, че искал да посвети своята книга „Капиталът“ на него. Впоследствие марксизмът бе доразвит от „учителите на всички народи“ Ленин и Сталин.

Сталин прочита „Произход на видовете“ на крехката възраст от 13 години. Това подготвя почвата в ума му да приеме революционния атеизъм на Маркс и да премахне всички задръжки пред избиването на опонентите си, т.е., безмилостното елиминиране на неприспособимите.

Еволюционното развитие трябваше да установи комунизъм в целия свят. Отрочето на еволюционизма – комунизмът, хвърли в тюрмата на мракобесие повече от 1/3 от населението на земята!

Ние, българите, вкусихме от горчивите плодове на това бесовско учение: 30,000 от духовния, стопанския и политически елит на страната бяха убити без съд и присъда непосредствено след комунистическата окупация на България, стотици хиляди унищожени по затворите и концлагерите; убита бе вярата на българина, отнета беземята и имуществото му. България се превърна в един голям затвор.

По плодовете им ще ги познаете. Днес, в посткомунистическа България, все ощеберем от горчивите плодове на еволюционизма. И той все още се изучава в 10 кл. като наука, не като теория!

Сексуално разкрепостяване

Едно от последствията на еволюцията е и сексуалната революция от 60-те на запад, дошла дори по-рано и в България.

Защото ако няма специално сътворение, няма и Творец; ако няма Творец, тогава няма и Законодател и Съдия. А ако няма законодател, тогава всичко е позволено.

Първият директор на ЮНЕСКО е Джулиън Хъксли, внук на Томас Хъксли, колега на Дарвин. Мистър Хъксли е един от водещите еволюционисти от средата на 20 в. Той казва за „Произход на видовете“, „Всички ние харесахме много книгата, и защо ли? 

Защото разкриваше научни факти? Неоспорими доказателства? Убедителни и убеждаващи аргументи? ...“ Не. Онова, което харесва на хората е че тя изразява идеята, че Бог не може да се бърка в сексуалния им живот.

Ако обаче човек е сътворен от Бога, тогава Бог има право да изисква от него да живее според определени правила. Но на някои хора това не им харесва.

Бог казва, че блудството, прелюбодейството и хомосексуализма са грях. Тогава, какво да направим? Ами ще убием Бога! Ще изнамерим нова религия, в която даповярват масите и в която Бог не присъства.

Еволюционизмът премахва нормите за добро и зло. Всичко става субективно и относително. Неговите плодове са расизмъткомунизмът, нацизмът и сексуалната революция. Затова ние не можем да не отхвърлим еволюционизма поради морални съображения.

Второ, еволюционизмът издиша не само морално, но и интелектуално. Теорията на еволюцията се опира повече на вяра и въображение, отколкото на факти. Д-р Томисян от Комисията по атомна енергетика на САЩ, казва: „Учени, които ходят и разправят наляво-надясно, че еволюцията е факт, са големи мошеници и историите, които разказват са може би най-голямата измама, съществувала някога. За обяснение на еволюцията не разполагаме и с една йота от факти.“

„Еволюцията е приказка за възрастни. Тази теория не е помогнала с нищо за научния процес. Тя е безполезна.“ – проф. Луис Бунур, президент на биологическото общество на Страсбург.

Сьорен Лутруп, известен шведски ембриолог: „Вярвам, че един ден Дарвиновият мит ще бъде обявен за най-голямата измама в историята на науката. Toгава мнозина ще се запитат, как е било възможно да стане това?

Ето още някои известни учени-креационисти: Майкъл Фарадей, Луи Пастьор, Исак Нютон, Йохан Кеплер, Уилям Рамзи, Франсиз Бейкън, Самюел Морз, Карл Янг, Макс Планк. Звучи ли ви това като списък от глупаци?

Исаак Нютон казва: „Тази прекрасна система от слънце, планети и комети може да произлезе само от съвета и управлението на едно интелигентно и могъщо Същество.“

Еволюционистите не могат да отговорят на три въпроса:

Какъв е произходът на живота? Нима просто една светкавица е ударила праисторическия бульон и така се е пръкнал живота?

Д-р Джордж Уолт, професор емеритус по биология в Харвардския университет, носител на Нобелова награда по биология, признава: „Има само две възможности за възникването на живота. Едната е чрез спонтанно зараждане и еволюционно развитие, а другата – чрез свръхестествен творчески акт на Бога. Няма трета възможност. Спонтанното зараждане, убеждението че животът е възникнал от нежива материя беше научно оборено преди 120 г. от Луи Пастьор, и от други учени. Това ни оставя само с едно друго възможно заключение, че животът е възникнал следствие на свръхестествен творчески акт на Бога...“

Дотук добре, но не се радвайте много, ето как продължава цитата:

„... Аз няма да приема сътворението, защото не искам да вярвам в Бога. Затова избирам да вярвам в това, за което знам, че е невъзможно от научна гледна точка – спонтанното зараждане.“

Много научно изказване, няма що.

Еволюцията е идеология. Тя е следващото „най-добро“ хрумване на човека, решил да отхвърли Бога.

Следващият въпрос, на който еволюционистите не могат да отговорят е непроменимостта на видовете.

Битие 1:11-12: „И Бог каза: Да произведе земята растителност: семеносни растения, плодоносни дървета от всякакъв вид на земята, които раждат плод със семето в него...“

Изразът „от всякакъв вид“ или вариацията му „според вида им“ е употребен в Битие 1 точно 10 пъти. Затова можете да кръстосвате лалета стотици години и да получите цветя с различни цветове, но никога няма да получите морков.

Двама пациенти в психиатрия разговаряли и единият казал:  

- Преди да ме приберат в лудницата, бях ловджия. Всеки ден хващах по няколко заека. - И как ги хващаше? - Скривах се зад храстите и се престорвах на морков...

Преди години имах щастието да преведа книга на креациониста Доминик Стейтъм и след това да организираме лекции в няколко български университета.

В книгата му „Еволюцията – наука или идеология“ той пише: „ако теорията на еволюцията беше вярна, би трябвало в седиментните скали да открием животни с преходни структури – същества с частично оформен гръбнак, същества с крака, започнали да се превръщат в крила или развиващи пера и т.н. Но такива няма открити.“

Креационизмът (гледището за Библейското сътворение) приема, че в определени граници видовете могат да се променят  и приспособяват към различна среда. Тези промени обаче се извършват в рамките на вида. Тези примери на приспособяване обаче не говорят за процес на еволюция, защото при тях няма натрупване, а по-скоро има загуба на генетична информация.

Според биофизика Лий Спетнър, „от всички мутации, изследвани откакто генетиката е станала наука, не е намерена дори една, която да прибавя малко информация.”
Нещо повече, за да еволюират нови белези е нужно едновременно да се появят няколко благоприятни мутации. 

Например, за да може една птица да полети е нужно да се развият едновременно шест характеристики – олекотени костилеки но устойчиви на вятъра криласмазване срещу износване на този летателен механизъм, способност птицата да върти глава на 180° (за да почиства и смазва перата си), два главни мускула в крилете и две въздушни торбички.

Според еволюционната теория човекоподобните маймуни са еволюирали в хора през последните 5 млн. години. През това време би трябвало да са настъпили много промени: утрояване на размера на мозъка, еволюиране до изправена позициясръчност на ръцетеговорни органиезикмузикални възприятия и др.

Такава високоскоростна еволюция е невъзможна поради доказаната дилема на Халдейн, според която една популация може да приеме благотворна мутация веднъж на всеки 300 поколения. Така дори за 10 млн. години се получават само 1667 възможни мутации – крайно недостатъчно, за да се превърне маймуна в човек.
Но проблемите за еволюционистите не свършват дотук. Трето, те не могат да обяснят и наличието на дизайн в природата.

Но природата е не само сложно устроена, но и нередуцируемо комплексна. Това означава, че ако отстраниш една част от биологически механизъм, това ще доведе до пълна загуба на функционалносттаНевъзможно е човешкото око да е възникнало постепенно!

Освен това, природата е и свръхкомплексна, т.е. притежава прекалено много дизайн. Тя функционира много по-добре и над нивото, нужно за оцеляване и не може да бъде обяснена чрез естествения подбор или ‘оцеляването на най-подготвения’.

Например, човек притежава способност да свири на музикални инструменти, което изисква много специфични функции на мозъка и ръцете. Що за еволюционен процес би могъл да създаде тези функции?

Може да се приведат още много доказателства, които показват че теорията на еволюцията противоречи на науката. Ще спомена само още едно.

Еволюционистите не могат да обяснят Втория принцип на термодинамиката, който гласи в общи линии, че вселената се разширява и всичко в една затворена система върви от ред към хаос.

Ако не кося тревата в имота ми и отида след 3 години, тя няма да се е превърнала във футболен стадион, а ще е обрасла с бурени и тръни. Също, забелязах, че дъските и керемидите, които отдавна стоят до къщата, не са се превърнали в друга къща!

Това е проклятието на греха – всичко е белязано от смърт и разрушение. Всичко върви от ред към хаос.

Римляни 8:20,21: Понеже творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца.

Еволюцията казва, че всичко се усъвършенства и подобрява с времето. Вторият принцип на термодинамиката казва: всичко се разпада и разлага с времето.
Еволюционистите казват: започнахме в мрак, а ето че сме в светлина, с малко помощ отдолу.

Креационистите казваме: започнахме в светлина, скочихме в мрака и се нуждаем от раждане отгоре!

Последно, освен че еволюцията е неморална и нелогична, ние не можем да я приемем, защото тя е и небиблейска.

Историкът Х. Уелс казва: „Ако всички животни и човекът са еволюирали, тогава не е имало първи родители, нито рай, нито грехопадение. И ако не е имало грехопадение, тогава цялата тъкан на християнствотоисторията на първородния гряхпричината за изкуплението – се сгромолясва като пясъчна кула.“

Рим. 5:17: “Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез този един, то колко повече тези, които получават изобилието на благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос.“

В обобщение, теорията за еволюцията не разполага с доказателства и никога няма да има такива. Защото тя е приказка за лековерни хора. Тя е фикция. Нещо повече, тя е идеология, религия, изобретена от хора, които не желаят да признаят съществуването на Бог.

Подобно на Ницше, еволюционистите се опитаха да убият Бога. Но никой не може да убие Бог, защото творението не може да убие Твореца. Един ден, всеки ще отговаря за делата си: “Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище“ (Рим. 14:10).
Но защо толкова много хора вярват в еволюцията? Защото така не е нужно да се отчитат за делата си пред Бог.

Но ние, които сме повярвали в нашия Създател, знаем че не сме космическа случайност и нашите прадеди не са се зародили в предисторически бульон.
Бог те е създал по Свой образ и подобие. Той те обича, затова изпрати Своя Син Исус да умре за теб. И Той има чудесен план за твоя живот.

Защото Бог създаде всичко за 6 дни. И пак Той ще създаде новото творение

Нека се помолим.

--
БПЦ "Нов живот" Варна
23.07.2017 г.