Monday, February 22, 2021

Ела в дома на мъдростта (Притчи 9:1-11)


 /проповед/

Един филантроп решил да помогне на строител, който дълго бил без работа. Наел го да му построи къща и му дал власт да избере какъвто материал иска и да ръководи всяка част от строителството. Строителят решил че това е възможност за него да си върне загубеното състояние, затова вложил в нея най-евтиния материал и наел работници, които вземали малко, но не работели качествено.

 

Когато къщата била завършена, филантропът казал: „Тази къща е за теб и твоето семейство. Можеш да живееш в нея колкото искаш, тя е твоя завинаги.“ Тогава бедният човек разбрал, че е построил къща, в която самият той трябва да живее. Мислел, че ще излъже другия човек, но всъщност лъжел самия себе си.

 

Моят шурей има строителна фирма, която се занимава с ремонти на къщи и апартаменти в много градове и села. Според него, сред построените блокове по време на социализма рядко ще се намери някой, в който стените да са абсолютно прави. Нямам основание да не му вярвам.

 

Но не всички строители и архитекти са като тези. Най-известният варненски архитект, Дабко Дабков, е построил прекрасни сгради. Сред тях са днешните х-л „Лондон“, Щаба на военноморските сили, аквариума и много други. Оказа се, че дори къщата в която се помещава нашата църква е негово дело! Общо 350 сгради са проектирани от него. Може да се каже, че той е създателят на „Стара Варна“.

 

Все пак, колкото и невероятен архитект да е бил Дабков, едва ли е бил съвършен. Но има един архитект и строител, който никога не прави грешка и винаги дава най-доброто от себе си. Това е Бог. В Притчи 9 глава виждаме къщата, построена от Него.

 

В следващия пасаж Той ни кани да влезем в тази къща, дава ни напътствия как да живеем и ни призовава да имаме страх от Бога.

 

1.      Мъдростта на Бога ни кани да влезем в Нейния дом.

 

Първо, Бог ни кани да влезем в Неговата къща.

 

Притчи 9:1-5 „Мъдростта съгради дома си, издяла седемте си стълба, закла животните си, смеси виното си и сложи трапезата си. Изпрати слугите си да викат по високите места на града: Който е прост, нека се отбие тук. И на безумните казва: Елате, яжте от хляба ми и пийте от виното, което смесих.“

 

В тези стихове виждаме мъдростта, персонифицирана като милостива жена. Тя е символ на Божията мъдрост. В Писанието Господ Исус се идентифицира с мъдростта. Следователно Мъдростта е личност. Тя ни кани да влезем в нейния дом и да ядем с нея.

 

Исус казва в...

 

Матей 11:28 „Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.“

 

Известен футболист обявил, че прекратява спортната си кариера. Един журналист го попитал, какво ще правите, когато спрете с футбола? Футболистът отговорил, „Ще отида на село да помагам на баща ми.“ „Той с какво се занимава?“ „С нищо.“ Явно футболистът се е нуждаел от почивка.

 

Днес много хора се чувстват уморени. Сигурно и ти се чувстваш отруден и обременен, дори когато не преминаваш през изпитание. Затова поканата на Исус е толкова актуална за всеки човек. Той ни дава не само почивка от физическа и психическа умора, но и почивка за вечността!

 

Но в Притчи виждаме една различна покана.

 

Притчи 9:4,5 „Който е прост, нека се отбие тук. И на безумните казва: Елате, яжте от хляба ми и пийте от виното, което смесих.“

 

Мъдростта кани простите и невежите на голям пир, който е приготвила във великолепната си къща. Тя иска те да дойдат и да се наслаждават на оживотворяващите дарове на мъдрост и разбиране, които предлага безплатно.

 

Но не много от нас биха признали, че са прости и невежи! Аз си признавам, че съм прост и че съм невежа. А ти? Може би се чувстваш умен? Ако е така, добре е да се замислиш, че дори Павел не претендира за това.

 

1 Тимотей 1:15 „Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.“

 

Ако човек не се смири и не признае, че е грешник, как ще бъде спасен? Писанието ни казва, че първо трябва да се принизим, преди да бъдем възвеличени. „Защото всеки, който възвисява себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.“ (Лука 14:11) Трябва първо да си признаеш, че си грешен, преди да бъдеш очистен от твоя грях.

 

1 Йоан 1:9 „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“

 

Този текст е писан за християни, но е приложим към всички хора. Ако не признаем, че сме грешни, как можем да бъдем очистени и простени?

 

Затова Соломон казва, „Който е прост, нека се отбие тук.“ Аз реших да вляза в дома на Мъдростта. А ти?

 

Но кой по-точно е този дом, който е съградила Мъдростта? По думите на Матю Хенри, „небето е домът, който Мъдростта е построила, за да забавлява всичките си гости, които са призовани на сватбената вечеря на Агнето.

 

В него има много стаи и тя е отишла да приготви място за нас. Също, църквата е домът на Мъдростта, в който тя кани своите гости, подкрепяна от силата и обещанията на Бога.

 

Възможно е Соломон да има предвид храма, който самият той е построил, за да може хората да се покланят на Бога и да получават напъствия от Мъдростта.

 

Готов ли си да откликнеш на поканата ѝ? Ако още не си го направил, послушай и думите на ап. Яков:

 

Яков 1:5 „Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.“

 

Забелязахте ли какво е условието, преди да можем да поискаме мъдрост от Бога? Да си признаем, че не ни достига мъдрост! А в някои преводи се казва дори „Ако на някого от вас ви липсва мъдрост...“

 

Това е същото като нашия текст – който е прост, на когото не достига мъдрост, нека се отбие тук. Ако си мислим, че сме достатъчно умни дори няма да се сетим, че имаме нужда да искаме нещо от Бога!

 

Веднъж говорих с един човек, който каза, че напълно вярва в себе си. Той се смяташе за самодостатъчен и не съзнаваше, че се нуждае от Бога.

 

Но всички ние се нуждаем от нашия всесилен и всемъдър Бог! Поканата все още е актуална – Който е прост, нека се отбие тук! Защо не признаеш, че си прост и не влезеш?

 

2.      Мъдростта на Бога ни напъства във всичко.

 

Притчи 9:6-9 „оставете глупостта и живейте, и ходете по пътя на разума. Който поправя присмивателя, навлича на себе си срам; и който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно. Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне. Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър; учи праведния и ще стане по-учен.“

 

Когато децата ни бяха малки като цяло бяха послушни, но е имало моменти, когато са се сдърпвали, като всички други деца. В такива моменти сме се опитвали да разберем кой колко е виновен и ако е нужно да наложим дисциплинарна мярка, за да коригираме поведението им. Хич не им харесваше.

 

Повечето от нас не обичат да ги изобличават и наставляват или да им казват в какво са сгрешили. Но според Божието Слово изобличението е важно.

 

Притчи 15:32 „Който отхвърля поуката, презира душата си, а който слуша изобличението, придобива разум.“

 

Евреи 12:7,9 „Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като със синове; защото кой е този син, когото баща му не го наказва? ... Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали; няма ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем?

 

Павел пише до Тимотей:

 

2 Тимотей 4:2 „Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.“

 

Порицаването и изобличаването обаче трябва да става по правилен начин.

 

На по-възрастните от вас е известна злощастната практика на т.н. „другарски съд“ по време на комунизма. С цел да превъзпита в новия комунистически морал населението, властта въвежда съдилища по месторабота, които трябва публично да порицаят и заклеймят провинилия се в нещо човек. Естествено, както е видно от повишаването на престъпността през годините, това не произвежда желания дисциплиниращ ефект.

 

Как тогава ние да конфронтираме брат или сестра, ако знаем за грях в живота им?

 

Галатяни 6:1 „Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.“

 

Ако ни се наложи да поправим някого, това трябва да става с кротък дух. Целта е не да го нараним, а да му помогнем. Трябва да правим това внимателно, с изтъкване и на неговите положителни черти.

 

Някой сигурно би възкликнал, защо никой не е казал на баща ми това!? Той хич не беше внимателен, когато си вадеше колана да ме наказва! Ние обаче трябва да бъдем внимателни, ако искаме да помогнем на човека.

 

Изобличавай мъдрия и той ще те обикне, защото ще стане по-мъдър. Божията мъдрост ни учи по различни начини в живота ни. Нужно е да сме готови да я приемаме.

 

Притчи 19:20 „Слушай съвет и приемай поука, за да станеш мъдър в сетните си дни.“

 

Йов 5:17 „Ето, блажен е онзи човек, когото Бог изобличава; затова не презирай наказанието от Всемогъщия.“

 

3.     Мъдростта на Бога ни учи на страх от Господа.

Притчи 9:10-12 „Страхът от Господа е начало на мъдростта; и познаването на Святия е разум. Защото чрез мене ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години на живот. Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си; и ако се присмееш, ти сам ще понасяш.“

Страхът от Господа е начало на мъдростта. Библията използва думата „страх“ поне 300 пъти по отношение на Бог. Когато започнеш да се боиш от Този, който е над теб – родител, учител, шеф, духовен лидер, тогава ставаш умен!

Ако децата имат добър баща, си струва да го слушат и да имат респект от него. Аз обичах моя баща, но и се страхувах от него и това не е лошо нещо. За мен беше полезно да се страхувам от него, защото това ме е предпазвало от по-големи неприятности.

Веднъж, мисля по време на игра на гоненица със сестра ми, без да искам съборих телевизора. Баща ми тогава не ме би, но страхът какво ще ми направи като се върне от работа ми държа влага дълго след това и внимавах с предметите вкъщи!

Баща ми не говореше много, но беше трудолюбив и честен човек. Работеше при лоши условия, за да ни осигури нормален живот. След работа гледаше малка градина, където беше посял домати и ягоди. Вършеше всичко – поправяше повредите вкъщи и дори готвеше. С живота си беше добър пример за мен и сестра ми. Винаги съм имал респект от него.

По същия начин здравословният страх от Бога ни предпазва от залитане и отдаване на грешната ни природа. Затова когато чуем за някой, че има страх от Бога, това ни кара да му имаме повече доверие. Ако той се страхува от Бога, е по-вероятно да държи на думата си и да се отнася любезно с другите. Не е случайно, че в главата за греха, Римляни 3, се казва че основният проблем на човечеството е липса на страх от Бога. А защо няма страх от Бога? Защото не вярва в Бога!

Аз не вярвам, че в Черно море има големи акули, опасни опасни за туристите. Досега не е имало случай на ухапан летовник. Затова аз дори не се замислям за акулите, когато влизам да плувам. По същия начин, ако някой не вярва, че Бог съществува, Той няма да се страхува от Него. Един ден обаче, когато Исус Христос се върне, тези които сега не се страхуват, ще бъдат ужасени.

Лука 21:26 „Човеците ще примират от страх и от очакване за нещата, които ще постигнат вселената, защото небесните сили ще се разклатят.“

Да се боим от Господа означава да разбираме, че Той е велик, мощен, пресвят Съдия, който ще съди всеки човек. „Кой няма да се бои от Теб, Господи, и няма да прослави Името Ти? Защото само Ти си свят.“ (Откровение 15:4)

Бог е свят, а ние сме грешни. Как тогава можем ние, грешните хора, да преодолеем тази огромна пропаст, която ни отделя от святия Бог? Не можем да се спасим с дела, защото човешкият живот е безценен. Но добрата новина е, че Бог е промислил за план за спасение за нас. Той е не само Съдия, но и любящ Бог.

Тит 3:4-5 „Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух.“

Приел ли си Господ Исус Христос за Господ и Спасител? Повярвал ли си в Неговата смърт и възкресение? Бил ли си новороден и обновен от Святия Дух? Ако не, предлагам ти да не отлагаш, но да го направиш още днес!

Ако го направиш, ще получиш не само спасение. Мъдростта на Бога ще бъде всеки ден с теб!

Мъдростта на Бога ни учи да имаме страх от Него. За нас, християните, да ходим в страх от Господа означава да съзнаваме, че Той знае всяка наша мисъл, дума и действие. Ние имаме увереност да пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, но също така съзнаваме в смирение, че Бог е праведен и свят. Страхът от Господа ни помага да получим по-голямо благословение и да развием една по-дълбока интимност с Бога.

Както казва американския пастор и автор Тозер, „величието на Бога предизвиква страх у нас, но Неговата милост ни насърчава да не се страхуваме от Него. Да се страхуваме и да не се страхуваме – това е парадоксът на вярата.“

Филипяни 2:12 „Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет.“

В заключение, днес видяхме, че Мъдростта на Бога ни кани да влезем в нейния дом и да ядем с нея. Тя кани простите и невежите на безплатен пир. Готов ли си да откликнеш на поканата? Първо, трябва да се покаеш и да приемеш Исус за Господ и Спасител, ако все още не си го направил. Второ, да признаеш, че не ти достига мъдрост. Ако го направиш, Мъдростта на Бога ще те напътства във всичко, а когато трябва, ще те изобличава.

Ние също трябва да изобличаваме брата или сестрата, които живеят в грях, но това трябва да става с кротък дух. И накрая, Мъдростта на Бога ни учи на страх от Господа, който ни предпазва от отдаване на грешната ни природа и ни помага да развием една по-дълбока интимност с Бога.

Ние имаме нужда от Неговата мъдрост, за да вземаме правилни решения в живота си. Особено, когато сме поставени в трудна ситуация.

Методисткият проповедник Джон Уесли и негов приятел проповедник били поканени на вечеря от вярващи родители, чиято дъщеря, известна с хубостта си, била дълбоко впечатлена от проповядването на Уесли. По време на вечерята приятелят на Уесли взел ръката на младата жена, посочил към блестящите гривни, които носела и казал, „Господине, какво мислите за това, може ли това да е ръка на методистка?“

Момичето се изчервило. Уесли също се почувствал неловко, защото oтрицателното му отношение към бижутата било известно на всички. Но с доброжелателна усмивка той просто казал, „Тази ръка е много хубава.“ Забележката на Уесли охладила нагорещената атмосфера. На вечерната служба младата жена се появила без нейните бижута и станала посветена християнка.

Готов ли си да влезеш в дома на Мъдростта на Бога?

 _______________________

БПЦ "Нов живот" Варна

21.02.2021 г.

В капана на греха (Притчи 6:1-11)


 /проповед/    

Когато бях малък си спомням, че една година съседите се оплакваха от нашествие на мишки. Не в апартаментите, но в мазите. В нашата маза баща ми също беше забелязал мишка. Един ден ми каза да сляза с него в мазата. Отнякъде изкара един стар капан за мишки, сложи малко сирене и го заложи. На другия ден пак слязахме заедно – в капана се беше хванало едно малко мишле. То беше направило грешката да влезе и да хапне сиренцето.

По-късно научих колко болезнени за животните са тези капани. В някои страни даже металните капани са забранени за използване.

Не само животните, но и хората също могат да бъдат изненадани и да попаднат в капан. Днес ще говорим за капана на греха.

Не е никак приятно да попаднеш в капан. Преди няколко дни в подножието на втория по височина връх в света, К2, загина българският алпинист Атанас Скатов. К2 е висок 8611 м. и се смята за по-труден технически и по-опасен от Еверест. Той е и най-смъртоносният от всички осемхилядници. Над 80 алпинисти са загубили живота си в подножието му, а по-малко от 320 души са го изкачили успешно.

През зимата условията са още по-предизвикателни, защото рискът от лавини е много висок. Силни ветрове развиват скорост до 200 км/ч, а температурите достигат мунис 50 градуса. К2 беше последният непокоряван през зимата осемхилядник, докато на 18 януари десетима непалци не го изкачиха заедно.

Предполага се, че Скатов се е изпуснал докато е откачал и разкачал предпазителите. Летял е около 2 км при фаталното падане. Колко ужасна смърт!

Но има и по-ужасна. На 15 август 2019 г. 21-годишният Мартин Трифонов от с. Сотиря убива по особено жесток начин 7-годишната Кристин. През януари 2020 г. сливенският съд го осъди на доживотен затвор. Мартин Трифонов няма да умре от падане, нараняване или измръзване. Но ще умре поради грешната си обсебеност от идола на секса. Поради това, че е попаднал в капана на греха.

Ефесяни 5:5 „Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христос и Бога.“

Нашият проблем се казва „грях“. Грехът е това, което ни отделя от Бога и от другите хора. Много хора са в капана на греха. Само Бог може да ни спаси от греха и да ни даде вечен живот. Затова е толкова важно да търсим Божията помощ, за да не попаднем в този капан.

Божията мъдрост в Притчи ни казва, че всеки може да попадне в капана на греха. Днес ще разгледаме три вида грехове, в чийто капан можем да попаднем - прибързаните обещания, мързела и злото сърце.

1.     В капана на прибързаните обещания.

Притчи 6:1-5 „Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си, или си дал ръка за някой чужденец, ти си се впримчил с думите си, хванат си с думите на устата си. Затова, сине мой, ето що направи, за да се отървеш, тъй като си паднал в ръцете на ближния си: иди, падни при нозете на ближния си и го моли настоятелно; не давай сън на очите си, и дрямка на клепачите си, докато не се отървеш като сърна от ръката на ловеца и като птица от ръката на птицеловец.“

Преди време една жена ми разказа как една близка нейна приятелка ѝ поискала голяма сума пари назаем, за да купи апартамент. Тя имала парите, тъй като се била върнала от няколко годишен престой и работа в Гърция. Имала ѝ доверие, защото я познавала добре, или поне така си мислела. Затова ѝ дала парите.

Но минала година и от приятелката ѝ нито вест, нито кост. Обадила ѝ се, за да се видят. Тя дошла на гости, но изобщо не споменавала нищо, че смята да започва да връща парите. Накрая жената я попитала кога ще може да ѝ се изплати. Длъжницата побесняла, че я пита, казала „Нямаш ли ми доверие!“ и си отишла.

Оттогава са минали около 10 години и тя все още не е върнала цялата сума.

Случвало ли ви се е някой да ви иска назаем пари и да ви каже, „Ще получа заплата в началото на месеца и ще ти върна парите.“ И когато му даваш парите знаеш, че няма да ти ги върне в началото на месеца и кой знае дали изобщо ще го направи.

Понякога ние попадаме в капана на прибързаните обещания на някой човек. Друг път самите ние даваме прибързани обещания. Една от версиите на Библията прави следния превод на Притчи 6:1-5:

„Детето ми, представи си, че се съгласиш да изплатиш дълга на някого, който не може да си върне заема. Тогава ти попадаш в капана на твоите собствени думи и ставаш зависим от него. Ето какво трябва да направиш: иди и го помоли за разрешение да разтрогнете споразумението. Направи това преди да си легнеш или дори преди да ти се доспи. Спаси се, както елен или птица се опитват да се спасят от ловец.“

Понякога попадаме в капана на собствените си думи. Обещаваме нещо, но не го правим. Някой търси помощ от нас, ние казваме „Да, добре, ще решим проблема.“ Често даваме празни надежди и изговаряме безсъдържателни думи.

Но това са лъжи, а лъжата е грях, който вкарва в капан хората. Ако искаш да избегнеш този грях, не лъжи, кажи истината. Кажи, „Не мога да ти помогна сега, съжалявам.“ Или просто си дръж езика зад зъбите. По-добре да не кажеш нищо, отколкото да си отвориш устата и да кажеш нещо, за което да съжаляваш.

Веднъж бяхме с приятели и аз се пошегувах неуместно. Изведнъж настана тишина. Все още не разбирах какво бях направил и защо всички се умълчаха, както се смеехме. Погледнах към моята съпруга – един неин поглед ми е достатъчен да разбера, когато съм сгазил лука. Веднага схванах, че с шегата си съм наранил един от присъстващите.

Притчи 20:25 „Примка е за човека да казва необмислено: Посвещавам това, и след като се е обрекъл, тогава да разпитва.“

Притчи 18:13 „Да отговаря някой преди да чуе, е безумие и позор за него.“

Ефесяни 4:25 „Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.“

Бог иска ние да говорим само истината. Можем да правим това само ако сме повярвали в Него и сме Му позволили да променя нашето сърце. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро (Лука 6:45).

Псалми 19:14 „Думите на устата ми и помислите на сърцето ми нека бъдат угодни на Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой.“

Друг капан, в който можем да попаднем, е...

2.     В капана на мързела.

Притчи 6:6-11 „Иди при мравката, о ленивецо, размишлявай за постъпките ѝ и стани мъдър. Тя няма ни началник, ни надзирател или управител, но приготвя храната си лете и събира яденето си по жетва. Докога ще спиш, ленивецо? Кога ще станаеш от сън? Малко спане, малко дрямка, малко скръстване на ръце за почивка – и ще дойде сиромашия върху тебе като разбойник и немотия като грабител.“

Един човек се пенсионирал и приятел го попитал дали му харесва да си почива. Той отговорил, „Проблемът с нищо неправенето е, че не можеш да си вземеш почивен ден.“

Турист попитал старец, който седял на един пън как е. „Много добре - отговорил старецът - трябваше да насека няколко дървета, но се разрази циклон и ми спести работата.“ „Това е чудесно“. „Да, и след това една светкавица възпламени купчината боклук и ми спести труда да я изгарям.“ „Еха, и какво правиш сега?“ „Не много. Чакам да стане земетресение и да изкара картофите от земята.“

Спърджън е казал: „Някои изкушения идват до трудолюбивите, но всички изкушения нападат безделните.“

Има хора, които са толкова мързеливи, че ги мързи да сложат и лъжицата в устата си. Има мъже на 35 и повече години, които не се женят, не работят, живеят при родителите си и те се грижат за тях. Много хора предпочитат някой друг да се грижи за тях – родителите им, държавата...

Дълги години заливът на град Монтерей в Калифорния бил рай за пеликаните. След риболов рибарите очиствали рибата и изхвърляли вътрешностите ѝ на пеликаните. Птиците станали дебели, мързеливи и доволни. Но след няколко години започнали да използват вътрешностите на рибата за друго и вече нямало за пеликаните.

Когато това станало, пеликаните не се опитали да ловят отново сами рибата си. Те отслабнали, много умрели от глад. Били забравили как да ловят риба сами.

Същото се отнася до хората. Ако ги храните през цялото време, никога няма да се научат да се хранят сами.

Притчи 10:4 „ Ленивата ръка докарва бедност, а трудолюбивата ръка обогатява.“

Българите се славим като трудолюбива нация, но след липса на стимули през последните десетилетия ни е трудно да свикнем да работим както сме работили преди.

А как трябва да се отнасяме към братя и сестри, които са се хванали в капана на мързела?

2 Солунци 3:10-12 „Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това: Ако някой не иска да работи, той не бива и да яде. Понеже слушаме как някои постъпвали нередно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи. На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господ Исус Христос да работят тихо и да ядат своя си хляб.“

Нашите власти и бюрократите в Европейския съюз трябва да чуят тези стихове!

Притчи 6:6 „Иди при мравката, о, ленивецо, размишлявай за постъпките ѝ и бъди мъдър.“

Moжем да заменим думата ленивец с думата „кръшкач“. Това е човек, който отбива номера, който се скатава. С други думи не полага достатъчно усилия, не му се работи.

Това може да е родител, който не полага усилия да възпитава децата си. Може да е дете, което не си учи уроците и не си пише домашните, а играе на игри в телефона по цял ден.

Ако сме искрени, всички сме податливи на кръшкане. Какво ще кажете за кръшкането от молитва? А от четене на Библията?

1 Солунци 5:17-18 „Непрестанно се молете. 18 За всичко благодарете; защото това е волята Божия за вас в Христа Исуса.“

Псалми 119:103 „Колко сладки са за вкуса ми Твоите думи! По-сладки са от мед за моята уста.“

А какво ще кажете за кръшкането от свидетелстване за Исус?

Ако не правим това, което Бог иска да правим, ние ставаме духовни кръшкачи. Всъщност, когато отказваме да се покоряваме на Бога, ние съгрешаваме. Попадаме в капана на греха мързел. Затова Соломон ни съветва да се поучим от мравките:

„Иди при мравката, о, ленивецо, размишлявай за постъпките ѝ и бъди мъдър.“

Можем да се научим от мравките. Когато Бог ни дава време на изобилие, можем да се подготвим за време на нямане. Бог е източникът на всичко, което имаме, включително умението да работим. Ние трябва да работим упорито, да сме мъдри настойници над това, което ни е дал и да си почиваме в обещанието, че Той се грижи за нас.

И накрая, трябва да внимаваме да не попаднем...

3.     В капана на нашето сърце.

Притчи 6:12-15 „Човек нехранимайко, човек беззаконен е онзи, който ходи с извратени уста. Намигва с очите си, говори с краката си, дава знак с пръстите си; който има извратено сърце, непрестанно крои зло, сее раздори, затова гибелта му ще дойде внезапно; изведнъж ще бъде съсипан, и то непоправимо.“

Човек, който крои зло, има проблем със сърцето си!

В Писанието сърцето представлява командния център на цялостната личност, вътрешният човек, изворът на всички желания. Миналият път казахме, че синоним на сърцето е съзнанието. Мястото, където той чувства, желае, мисли, копнее, разбира и управлява волята.

Лука 6:45 „Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошото; защото от онова, което преизпълва сърцето, говорят устата му.“

Нашето сърце, вътрешният ни човек, определя това, което казваме и правим.

Човек с извратено сърце крои постоянно зло. A когато разполага с безгранична власт, той може да унищожи милиони животи.

Такъв човек с извратено сърце е китайският президент Си Дзинпин. По негова заповед се разрушават църкви, пастори и служители се хвърлят в затворите. От няколко години е предприел геноцид срещу уйгурите в северозападен Китай. Хората са масово следени, задържани, подлагани на индоктриниране и дори насилствена стерилизация. Милион и половина са в лагери за превъзпитание.

Лагерниците се заставят да се откажат от исляма, да засвидетелстват вярност в комунистическата партия и да учат мандарин. Жените са систематично изнасилвани и измъчвани.

Не всички хора с извратено сърце са убийци, но те кроят всякакво зло. Но как можем да се опазим от зло и извратено сърце? Писанието казва на друго място:

Еремия 17:9 „Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно.“ Ние сме грешни и склонни да падаме в капана на греха. Затова Соломон казва,

Притчи 6:16 „Шест неща мрази Господ, седем са мерзост за Него“. Грехът приема различни форми и превъплъщения. Бог мрази греха, но обича грешника. И само Бог може да ни помогне да избягваме капана на греха. Само Той може да ни извади от Него.

Един човек говорил с индустки монах и го попитал, „Можеш ли да кажеш за себе си, „Аз съм възкресението и животът?“ Човекът отговорил, да, мога. Тогава човекът го попитал, „Но можеш ли да накараш някой да ти повярва?“

Исус Христос не само каза за себе си, че е възкресението и животът. Неговият характер, живот, смърт и възкресение потвърдиха думите му. Но много хора не желаят да се обърнат към Него и се опитват сами да се спасят.

Когато пчела попадне в отворен буркан, започва да се опитва да излезе от буркана, като се блъска в стъклените му стени. Търси изход там, където той не съществува, докато се умори и умре от преумора. Ние често сме като пчелите. Борим се с греховете си и с греха, без да се сетим, че изходът е да погледнем нагоре!

Но през цялото време Исус ни вика при себе си.

Матей 11:28: „Елате при мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка!“

Когато го направим, Той ни обещава, че ще ни освободи от робството на греха.

Римляни 6:11-12 „Така и вие считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Христа Исуса. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.“

Само Исус може да ни освободи от капана на греха!

_________________________

БПЦ "Нов живот" Варна

14.02.2021 г.

Monday, February 08, 2021

Пий от своя водоем (Притчи 5:15-23)


/Войната за чистота в брака/ 
проповед

Когато си купим нова стока, често тя идва с упътване за използването ѝ. В Америка стават все повече съдебните искове на потребители, затова производителите са принудени да поставят нелепи надписи, за да защитят хората от самите тях.

Например, детските костюми на Супермен и Батман имат етикети, които предупреждават: „Носенето на тази дреха няма да ви помогне да се научите да летите.“

Върху ютия на известна фирма стои предупреждението: „Никога да не се глади върху човешко тяло.“

На кутия с пъзел от 500 детайла пише: „Трябва да се наредят, за да се получи картинка.“

На буркан с доматено пюре стои надписът: „За постигане на най-добър резултат ви съветваме да отвъртите капачката.“

Върху опаковка на сънотворно може да се прочете: „Внимание: може да предизвика сънливост!“

На спрей за самозащита с големи букви пише: „Може да предизвика раздразнение на очите.“

Това са доста странни предупреждения. Но когато говорим за Библейските предупреждения, те звучат съвсем на място. Това се отнася и за съветите и предупрежденията към християните в областта на брака и брачните взаимоотношения.

Книгата Притчи има какво да ни посъветва и в тази област. Според някои коментатори тя е замислена като напътствия от цар Соломон към сина му Ровоам. И тъй като таткото знае, че едно от най-големите морални изкушения за младите момчета са блудниците и проститутките, той отделя значителен обем от текста на тази тема, за да предпази наследника си от лапите на съблазанта.

Днес ще разгледаме няколко от неговите съвети. За целта ще използвам и размишенията на Джеймс Сиси, които той е записал в тази страхотна книга, която препоръчвам на всички ви – „Войната за чистотата“.

Авторът разказва как когато е бил студент решил да отглежда моркови в студентското общежитие. Но каквото и да правел, не искали да израстнат. Не можел да си обясни защо. Тогава споделил с един приятел, който му казал, че би било практично да престане всеки ден да вади морковчетата от почвата, за да проверява колко са пораснали. Обяснил му също, че не е добре да отстранява малките им израстъчета, което той правел, защото не му допадала идеята да отглежда космати моркови.

Тази история добре илюстрира принципа, че нещата растат по-добре, ако ги засадиш в добра почва. Същото се отнася и за нашия брак. Един брак е добър, ако расте в добра почва. Затова още в началото на книгата Притчи цар Соломон отправя съвет към нас относно брака. И той е...

1.     Грижи се за градината на брака си.

Аз не разбирам почти нищо от градинарство, но зная че една градина става по-красива, ако се грижиш за нея. Същото се отнася и за брака. Освен, че трябва да му позволиш да расте в добра почва, той става по-красив, когато полагаш грижи за него.

Отделяш ли внимание за поддържане на почвата на твоя брак, за да дава добър плод? Или подобно на повечето хора се поддаваш на апатията и караш по течението?

Аз знам колко много труд ми струва само за да кося тревата в моята градина. А от семейния ни живот съм се убедил колко много труд трябва, за да имам успешен брак. Днес съм благодарен на Бог, че с моята съпруга можем да жънем плодовете на онова, което сме засаждали, наторявали, поливали и обработвали през изминалите 27 години.

Най-големият майстор градинар е Бог. И чрез цар Соломон той ни говори как да се грижим за нашия брак. Нека прочетем...

Притчи 5:15-23 „Пий вода от своя водоем и онази, която извира от твоя кладенец. 16 Вън ли да се изливат изворите ти и водните ти потоци – по улиците? 17 Нека бъдат само на теб, а не и на чужди заедно с тебе. 18 Да бъде благословен твоят извор. И се весели с жената на младостта си. Тя да ти бъде като любима кошута и мила сърна: нейните гърди да те задоволяват по всяко време; и се възхищавай винаги на нейната любов. 20 Понеже, сине мой, защо ти е да се възхищаваш от чужда жена и да прегръщаш обятията на чуждата? 21 Защото пътищата на човека са пред очите на Господа и Той внимателно измерва всичките му пътеки. 22 Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония и с въжетата на своя грях ще бъде държан. 23 Той ще умре от своето нежелание да се поучи; и от голямото си безумие ще се заблуди.“

Ако ти си женен или омъжена, как се отнасяш към брачния си партньор? Стремиш ли се да израстваш в любов към него/нея? Отделяш ли време, за да разговаряте и да правите периодично „анализ на състоянието на почвата“?

Една от червените лампички за състоянието на нашия брак или романтични взаимоотношения е, ако си позволяваме т.н. „безобидни фантазии“. Говоря за сексуалните фантазии.

Когато пренебрегваме тихото си време с Бога и взаимоотношенията с нашия брачен партньор, ние лесно можем да попаднем в капана на фантазирането.

Този вид съблазън започва с „похотта на очите“ (1 Йоан 2:15-17) при мъжете, които си фантазират най-вече за телесни форми. Жените си фантазират перфектния романс, кавалера, който ги изслушва внимателно и е идеален във всяко едно отношение. Тук можем да говорим за „похотта на ушите“.

Светът смята еротичните фантазии за безобидни и дори за нужни за добър сексуален живот. Писанието обаче ни показва, че има тясна връзка между съзнанието и сърцето. Всъщност, под „сърце“ Библията има предвид именно мястото, където се вземат всички решения, тоест съзнанието.

Притчи 6:25 „Да не пожелаеш хубостта ѝ в сърцето си [т.е. в съзнанието си]; да не те улови с клепачите си.“

Притчи 7:25 „Да не се отклонява сърцето ти [т.е. съзнанието си] в пътищата ѝ, не се заблуждавай в пътеките ѝ.“

Когато съзнанието ни се задържа върху похотливи мисли, е само въпрос на време преди то да се превърне в страст, а страстта да произведе действие. Така липсата на грижа за градината на твоя брак лесно може да доведе до подхлъзване и лутане в дебрите на сексуалните фантазии, а оттам и до нарушаване на брачния завет с изневяра.

Вземаш ли мерки срещу блуждаещите очи? Ако не, ти ще бъдеш податлив на изкушенията и ще се превърнеш в лесна плячка за блудника или прелюбодееца, които са излезли на лов за души:

Притчи 5:3 „Защото от устните на чуждата жена капе мед и устата ѝ са по-меки от дървено масло...“

Както беше казал някой, не можеш да попречиш на птица да прелети над тебе, но можеш да ѝ попречиш да свие гнездо на главата ти.

Днес младите хора са изложени на още повече опасности да се поддадат на сексуален грях. Не е нужно да излизат на улицата, прелюбодейците дебнат от собствения му компютър. Говоря за порнографията.

Четох, че порнографските сайтове съставляват 30 процента от всички интернет сайтове. Порнографията води до увеличена бременност сред тийнейджърите, затруднява сексуалното им развитие, повишава риска от депресия и създава изкривени очаквания, които затрудняват здравословните им взаимоотношения.

В крайна сметка, вярно е това Слово:

Галатяни 6:7 „Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне.“ Семето, което посеем в почвата на нашия брак, ще произведе същия сорт плод. „Понеже посяха вятър, затова ще пожънат вихрушка.“ (Осия 8:7)

Първо, грижи се за градината на своя брак. Второ,

2.     Помисли за последствията от неморалния живот.

Библията изобилства със строги предупреждения относно опасностите на похотливия живот. Те са предназначени да ни защитят от много последици от греха.

Първо, сексуалният грях може да доведе до тежки физически последици като полово предавани болести, венерически болести, човешки имуннодефицитен вирус (ХИВ), СПИН и др. Затова Соломон предупреждава сина си „да не би да дадеш разцвета на силите си на други и годините си на немилостивите.“ (Притчи 5:9)

Освен до сериозни болести, блудството и прелюбодейството могат да доведат и до физическа смърт. Ние знаем, че според старозаветния закон прелюбодеянието се наказва със смърт (Левит 20:10). С това не казвам, че Бог иска да възстановим смъртната присъда за прелюбодейците, но Той ни предупреждава за драстичните последици от този грях.

Моралният грях води и до пагубни духовни последици. Човек, извършил сексуален грях, не може да има общение с Бога. Неговите молитви са обезсилени, а сърцето му – закоравяло. Ако е бил в служение, трябва да минат години, преди да постигне изцеление. На всичко отгоре, репутацията на църквата страда в очите на невярващите заради него.

А за загубената чест, публичното унижение и финансовите загуби няма нужда дори да споменавам. Това са последствията, ако не пиеш от своя водоем. Затова и авторът на Притчи пита:

Притчи 5:16,22 „Вън ли да се изливат изворите ти и водните потоци по улиците?... Нечестивият ще бъде примчен от собствените си беззакония и ще бъде стегнат с връзките на своя грях.“

Един мъж се обадил на жена си да я уведоми, че я напуска заради по-млада жена. Предложил ѝ тя да продаде наскоро закупената му нова спортна кола и да задържи половината от сумата. Жена му публикувала обява за продажбата във вестника. Много бързо успяла да продаде скъпата кола за един долар. След това му превела по банков път половината от сумата.

Ако все още не си убеден, че удоволствието от прелюбодейството не си заслужава поетия риск, представи си следния въображаем сценарий:

Току-що е приключила прелюбодейната ти връзка с чужда жена. Сега вече ти се струва, че тази „открадната вода“ не е била толкова сладка, колкото е изглеждала първоначално. Излизаш от стаята и сядаш в колата, за да се прибереш вкъщи, но изпитваш ужасна самота. Пристигаш у дома при съпругата и децата те посрещат с дълги прегръдки. Жена ти те пита, „Как мина денят ти? Доста се забави. Да не се е случило нещо?“ Набързо измисляш някакво опрадвание.

Вечерята е сервирана и жена ти те моли да благословиш храната с молитва. Успяваш да кажеш някаква рутинна молитва, но се опитваш да не мислиш много за това, че Бог ти е подарил съпруга и семейство.

Слагаш децата да спят, жена ти идва при теб и казва: „Децата вече спят. Искаш ли да...?“ Ти обаче я отблъскваш с извинението, че си много уморен.

Един ден „другата“ жена се обажда и те уведомява, че е бременна и иска финансова издръжка. Иначе ще каже на съпругата ти. В крайна сметка се налага да кажеш на жена си. Тя реагира с погледи и думи, които никога преди не си виждал у нея. „Как можа!?“

После влизат децата, жена ти им казва. Те питат, „Татко, как можа да причиниш това на мама и на нас?“ Молиш всички за прошка. Обаждаш се на пастира и му разказваш всичко. Той пристига, ти го посрещаш, жена ти и децата ти още плачат в другата стая. Изслушваш го, после казваш, че се отказваш от служението в църквата. Пастирът не те разубеждава.

След няколко седмици на посещения при пастира, съпругата ти решава да ти прости. Но точно тогава установяваш притеснителни физиологически симптоми. Оказва се, че си прихванал полово предадена болест. Казваш на жена си тя също да си направи изследвания.

Получаваш писмо, в което другата жена ти казва каква финансова издръжка ще очаква от теб. Сумата е половината от твоята заплата.

Нещата излизат наяве в църквата, сред близките ти и на работното ти място. Твоят колега, с когото сте разговаряли за вярата и който е проявявал интерес да повярва, сега се отдръпва от теб. Обявява те за лицемер.

Дъщеря ти, която е вече в тийнейджърска възраст, започва полова връзка със своя приятел. Опитвате се с жена ти да разговаряте с нея. Отговорът ѝ е: „Защо да не мога, татко? Нали ти го направи?“

Целият ти свят се е срутил – и то само заради няколко минути непозволено сексуално удоволствие. Бог ти дава прошка за този грях, но последиците от него продължават да те тормозят през остатъка от живота ти. Както казва Соломон,

Притчи 6:32-33 „Онзи, който прелюбодейства с жена, е безумен. Който прави това, би погубил душата си.“

Пий от своя водоем, не от чужди. „Да бъде благословен твоят извор и се весели с жената на младостта си.“ (Притчи 5:18)

Затова е нужно всеки християнин да обяви война за чистота в брака си. Тази война може да бъде спечелена. Бог ни дава стратегия и необходимото снаряжение, за да се справим. Той ни дава силата си.

Ефесяни 6:10 „Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.“

Ефесяни 6:13 „Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.“

3.     Защити брака си.

Има три вида защити, които Бог ни е дал и иска да използваме. Първо, Той иска да опазваме ума си.

Веднъж една неделна учителка казала на група тийнейджъри: Следващата седмица ще донеса тук един полов орган!“ Обещанието бързо се разчуло. Родители и пастири я привикали за обяснение. Тя им показала буркан със специална течност, в която бил съхранен човешки мозък.

Всеки сексуален грях започва най-напред в мозъка ни, в ума ни. Дяволът и светът ни изкушават да вършим грехове, но ние самите вземаме решение дали да последваме съветите им. Изкушението не е грях. Грях е когато му се отдадем. Затова, както видяхме миналия път с помощта на п-р Джонатан, Соломон казва „Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си (съзнанието си), защото от него са изворите на живота.“ (Притчи 4:23)

Съзнанието ти е първата защитна стена във войната с похотта. Как обаче предпазваме ума си? Трябва да си дадем сметка, че каквото вкарваш в ума си, това и ще излиза в живота ти. Ако вкарваш боклуци, ще изкарваш боклуци.

Аз съм благодарен за интернет и за възможността да общувам с приятелите си в целия свят. Но същевременно си давам сметка, че трябва да използвам технологиите внимателно. Да си позволя да гледам филми и сайтове със сексуално съдържание е все едно да позволя на някой човек да извършва блудствени действия в собствения ми хол пред очите ми!

Представи си, че те заведат на площадка за учебна стрелба. Би ли се разхождал безгрижно пред мишените? Това е немислимо! Тогава трябва да си нащрек и когато някой се опитва да те обстрелва с думи и образи.

Ние сме женени от 27 години и повечето от това време целенасочено сме имали минимален брой тв канали. Просто не искаме да плащаме за още боклук! Ако се изкушавате да гледате неподходящи програми и образи по телевизията, можете да поставите надпис на дистанционното: „Аз и моето дистанционно – ние ще служим на Господа“. Същото можете да напишете и на вашата мишка, или да залепите стих върху телевизора или компютъра, като „Прославете Бога с телата си“ (1 Коринтяни 6:20).

От една страна, предпазваме ума си от боклук. От друга, ние се грижим за ума си, като го храним и пречистваме със Словото.

Колосяни 3:2,3 „Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога.“

Понякога съм говорил с мъже и те са се оплаквали, че не могат да се отърват от нечистите мисли. Ако мислим за Бога, за Божиите неща, няма да се сещаме за похотливите мисли. Ако пием вода от своя водоем, няма да копнеем за други водоеми.

Как можем да премахнем въздуха от една чаша? Най-лесно това става, като напълним чашата с вода. Ако се изпълваме с истините на Божието слово, ние ще прочистим нашето съзнание и ум от боклука на нечистоплътните мисли. Един начин е да учим наизуст библейски стихове.

Знам, много хора ще кажат, че нямат добра памет. Но истината е, че ние запомняме това, което е важно за нас. Ако ви дам тази поредица числа: 31-14-26-53 и ви кажа, че е комбинация за сейф, в който има 1 милион лева, дали ще запомните точната им последователност? Разбира се, защото това би могло да промени живота ви.

Библейските заповеди за морална чистота са „желателни повече от злато, повече от изобилие чисто злато.“ (Псалми 19:10) Ако имаш това разбиране, тогава ще отделяш време за запаметяване. Изследователите на паметта са установили, че ако повторим нещо 40 пъти, то се запечатва в съзнанието ни до края на живота ни.

Като малки учехме нашите деца да казват стихове наизуст и им устройвахме състезание кой ще каже най-много стихове. До ден днешен ги помнят. Всичко зависи от това дали сме посветени да го направим.

Пречистваме ума си също като четем и изучаваме Писанията. Един прост и лесно запомнящ се подход е докато четем да си задаваме три вида въпроси: на наблюдение – какво става в текста; на тълкувание – какво означава това, което става; и на приложение – какво означава за мен това.

Първо, изграждаме стена около ума си. Второ, можем да изградим защитна стена около тялото си. Сега ще ви кажа нещо, което се надявам, че знаете: Нашите тела не са наша собственост.

Псалм 139:13 „Защото Ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми.“

Щом сме създадени от Бога, Той притежава нотариалния акт върху тялото ни. Ние сме само настойници над телата си. Нещо повече, Той ни е изкупил с кръвта на собствения си Син. Следователно, Бог иска ние да му предоставим тялото си като „жертва жива, свята и благоугодна, като наше духовно служение“ (Римляни 12:1).

Когато нашата първа дъщеря навърши пълнолетие ѝ подарихме пръстен с надпис „Истинската любов чака.“ Така ѝ напомнихме за обета за морална чистота, към който сме призовали и трите ни деца.

Трето, изграждаме защитна стена, като се пазим взаимно в Тялото Христово.

Когато Каин уби брат си Авел и Бог го попита къде е брат му, той отговори: „Пазач ли съм аз на брат си?“ (Битие 4:9) Истината е, че Бог ни е направил части на едно тяло и иска всички ние да сме „пазачи“ на братята и сестрите си. Всички ние сме подложени на обстрел от подобни изкушения. Затова Бог иска заедно да носим отговорността за борбата с развратните мисли.

1 Солунци 5:14 „Молим ви още, братя, увещавайте онези, които постъпват нередно, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички.“

Всеки от нас е отговорен за другите. Затова, ако виждаш, че някой върши морални грехове, имаш задължението да ги увещаваш търпеливо и да ги насърчаваш да се покаят и да оставят греха си.

Защото,

„който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.“ (Яков 5:20)

В заключение, ние се грижим за брака си, първо като се посветим само на своя съпруг или съпруга и отделяме време за развиване на взаимоотношенията ни с тях, внимаваме да не попаднем в капана на фантазирането и съзнаваме колко сериозни могат да бъдат последиците от неморалния живот. Те водят не само до нарушени взаимотоношения с Бога, но и до унижение, финансови загуби и понякога дори до физическа смърт.

Но не е нужно да се предаваме. Бог иска да бъдем успешни във войната за чистота на предбрачните взаимоотношения и на брака си. Това правим, като опазваме ума си, като го храним и пречистваме със Словото, като защитаваме тялото си от греха и като се пазим взаимно от неморални постъпки в тялото Христово.

Един актьор гостувал в ток шоу и домакинът го попитал, „Какво прави един човек страхотен любовник?“ Отговорът на актьора го изненадал: „Страхотен любовник е този, който може да задоволи една жена за целия ѝ живот и който е задоволен от една жена за цял живот. Не някой, който скача от жена на жена. Всяко куче може да направи това.“

Молитва.

_____________________

БПЦ "Нов живот" - Варна

07.02.2021 г.