Wednesday, January 02, 2019

Едногодишен хронологичен план за четене на Библията

Прочит на Божията история

Едногодишен хронологичен план за четене на Библията

Ние, християните, знаем че Библията е боговдъхновеното Божие слово, чрез което Бог иска да познаем Божия характер, да обновяваме ума си, да знаем каква е Неговата съвършена воля и да се стремим към христоподобен живот. Известна е поговорката: „Или тази книга (Библията) ще те държи далеч от греха, или грехът ще те държи далеч от тази книга“.
Въпреки това, статистиката показва, че повечето хора, които изповядват вяра в Исус не са чели цялата Библия. Много хора започват да четат Библията, но след това се отказват поради огромния брой глави (1189) и стихове (31102). Но повечето от нас не осъзнават, че могат да прочетат Библията за една година, като четат по-малко от четири глави на ден!
Като разделите Библията на 365 всекидневни прочита, вашата цел на четене на Библията за една година може лесно да се постигне. Съществуват много и най-различни планове за четене на Библията за една година.
Планът, който предлагаме на вашето внимание, се нарича „Прочит на Божията история: едногодишен хронологичен план.“ Създаден е от д-р Джордж Гътри.
Този план взима съдържанието на Библията и го подрежда така, че да следва хронологичния ред на събитията. Тъй като датирането на някои книги или събития не е възможно, последователността представлява просто един опит да се даде на читателя поглед върху общото движение и развитие на голямата библейска история. Някои пасажи са разпределени в зависимост от темата (напр. Йоан 1:1-3 във втория ден на първата седмица и много от псалмите). Всяка седмица има по шест пасажа за прочит, така че да имате време да наваксате, ако е необходимо.
Можете да четете плана директно чрез Вашия мобилен телефон, таблет или компютър. Ако предпочитате да го имате на хартиен носител, можете да го свалите от тук: