Monday, May 04, 2015

"Господ иде" - БПЦ „Нов живот” Варна

/проповед/

Нека прочетем 2 Петър 3:3-15:

3 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: 4 Къде е обещаното Му пришествие? Защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието.
5 Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя, сплотена от водата и всред водата, 6 но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата, загина. 7 Така със същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. 8 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години - като един ден. 9 Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. 10 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. 11 И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие, 12 като очаквате и копнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите нажежени ще се стопят! 13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Призив към търпение
14 Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. 15 И смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение;

В началото на 3 гл. Петър цитира един от аргументите на лъжеучителите за това, че Второ пришествие на Христос няма да има. Те казват: Всичко си стои така, както е било от началото на създанието.” (2 Пет. 3:4)

Всичко си стои така, нищо не се е променило. Нищо ново под слънцето. Това е рефрен, с който обикновено описваме монотонността в живота. Наистина, много неща сякаш се повтарят в човешката история. Хората са все така грешни, както и в зората на човечеството, в живота има много болка, мъка, страдание.

1. Живеем под знака на колосални промени.
И все пак, много неща се променят. Светът преди потопа е бил различен от днешния свят. Атмосферата е била много по-благоприятна за живот. Растителността е била повсеместна и не е имало пустини. Животинският свят първоначално не е имал толкова много подвидове. Но пък е имало динозаври. Хората са живели много по-дълго (Матусал - 969 г.), докато постепенно възрастта им е станала 70, а където има сили и 80 г.

Това списание (показвам) съдържа много интересни статии за времето отпреди Потопа. Той е довел до големи катаклизми в природата, до създаването на новите континенти, подвидове в животинския и растителния свят, до появата на дъжд и сняг, на периодичните земетръси, наводнения и пожари.

Светът се променя и то с бързи темпове. Но най-великата промяна ще бъде явлението на Господ Исус Христос. Както и по времето на Петър, мнозина се присмиват на нас, християните, че говорим за „деня на Яхве”, когато Той „ще дойде като крадец” (2:10). Обвиняват ни, че хвърчим в облаците и говорим за вяра, вечен живот и спасение на душите... Понякога не само невярващите, но и вярващите се объркват, когато стане дума за последното време и съпътстващите го събития.

Един професор в богословски университет обяснявал различните гледища – предмилениалното, грабването преди Голямата скръб, посред Голямата скръб, след Голямата скръб. Накрая един студент толкова се объркал, че кръстосал ръце, седнал и казал: „А.С.У.” Професорът го попитал: „Какво означава това?” Студентът казал: „Аз Съм Объркан”. Професорът казал: „Объркан” не започва с „у”. Студентът отговорил: „Не знаете колко много съм объркан!”

Невярващите не ни разбират и ни се присмиват. Обвиняват ни, че нямаме здрава почва под нозете си. Но нали и най-здравата почва под краката на днешния човек тъй бързо се рони? Допреди 25 г. ние живеехме в затвора на тоталитаризма и се страхувахме от трета световна война. Днес живеем в друг свят – вече ни плаши неограничената дори от разума или съвестта свобода, превръщаща се на свой ред в тирания – тиранията на хуманизма!  

Технологично също нещата се движат главоломно напред. Днес не можем да си представим света без климатици, мобилни телефони, интернет. А само преди 50 г. малко български семейства са имали телевизор. Днес живеем в глобално село, но сме повече от всякога фрагментирани и раздирани от противоречия.

2. Всяко нещо, което има начало, има и край.
Това е общовалиден природен закон. Всяко растение и животно се ражда и умира. Всеки човешки живот има начало и никой не се съмнява, че рано или късно ще дойде земният му край. Може да не го иска, да не говори за това, да не ходи на погребения, но краят идва.

Същото е и с градовете. Ние строим здания и се надяваме те да пребъдват за поколенията, но рано или късно те се превръщат в руини. Миналата седмица бях в Свищов. В началото на 19 в. този град е бил цветущ и проспериращ, но през 1810 г. е изпепелен от руската армия. Изгорени са и двете най-големи православни църкви.

При ремонта на ларгото във Варна пък строителите се натъкнаха на руините на стара градска стена. Днес се захласваме по археологическите разкопки, но даваме ли си сметка, че те свидетелстват за това, че и най-цветущите селища се превръщат един ден в развалини?

Не само градовете умират – същото е с държави, народи и цялото човечество. Всъщност, науката вече е доказала, че дори вселената се разширява и един ден ще умре. Ние знаем, че това ще стане, когато Господ дойде в своята слава.

3. Предстои идването на Господ Исус в слава (признаци на последното време).
Не само ап. Петър, но цялата Библия говори за Господното пришествие. Както СЗ е пълен с пророчества за първото идване на Исус, така и двата завета, СЗ и НЗ изобилстват с пророчества за Второто пришествие. Някой изчислил, че в СЗ има 1845 препратки към Второто идване на Христос, а в 17 книги то е основна тема. В 260-те глави на НЗ има 318 препратки към Второто идване на Христос – или 1 от всеки 30 стиха! 23 от 27-те книги на НЗ споменават това велико събитие. За всяко пророчество в Библията за първото идване има 8, които се отнасят за второто!

Във 2 Петър 3 апостолът предупреждава читателите си, че Господният ден ще дойде „като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите, нажежени, ще се стопят, и земята, и делата по нея ще изгорят. (3:10). Това ще стане внезапно, но то ще бъде предшествано от няколко други събития:

            а) Признак 1: Криза в отношенията между народите. „И ще чуете за войни и слухове за войни; ... ще се повдигне народ против народ и царство против царство” (Мат. 24:6,7). Непрекъснато до нас достигат новини за нови войни. Знаете ли колко войни е имало през 20 и 21 в.? 263! През 20 в. от войни са умрели 160 млн. човека. И днес на 500 км. от нас, в една от най-големите европейски страни, се води война. Хората искат мир, не могат да повярват че в 21 в. има войни, но този факт също сочи към идването на Исус.
б) Признак 2: Икономическа криза. В евангелието от Матей Исус предупреждава, че „на разни места ще има глад...” (Мат. 24:7). Населението на земята расте непрекъснато, а източниците за прехрана не растат с тази бързина. Един на 9 хора в света не си дояжда.  3,1 млн. деца умират от недохранване всяка година. В Европа през 20 в. два пъти е имало глад (1916-20 и 1940-47). Българи също са измирали от глад по време на гладомора в Украйна (1932-33).
в) Признак 3: Криза в природата. „... на разни места ще има глад и трусове.” (Мат. 24:7). Господ Исус предсказва много земетресения и други подобни явления в небето. Би трябвало земетресенията постепенно да намалеят и изчезват, защото земната кора все повече и повече изстива и се втвърдява. Макар и да ни се струва, че никога не е имало толкова много земетресения, както през последните 100 г., не можем да знаем със сигурност, тъй като преди това не са правени замервания. Но също както и при войните, възможно е интензитетът на земетресенията да се повиши. Това, казва Библията, ще е характерно за времето непосредствено преди идването на Христос, наречено Голямата скръб. „...защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало досега от началото на създанието.” (Марк 13:19)
г) Признак 4: Духовна криза и много лъжеучители. Днес хората са повече от всякога объркани, защото вярват на много лъжеучители в църквите и извън тях. Говорих с един човек и той ми каза: „Всеки претендира, че неговата религия е единственият път за спасение. На кого да вярвам?” Хората вярват в гурута, псевдо месии, които изместват образа на Господ Исус. Това също е признак на последното време.
д) Признак 5: Създаване на еврейската държава. На 14 май 1948 г. стана едно чудо. По решение на други страни (ООН) бе създадена независима еврейска държава. Защо чудо? Защото тя не беше съществувала цели 2535 г.! Изпълни се библейското пророчество. Исус нарече Израел е „изсъхнала смокиня”. Пророчеството в Библията казва, че когато тя почне да се раззеленява, Второто идване на Исус Христос е пред прага (Езек. 36). Смята се, че броят на вярващите в Израел е нарастнал от по-малко от 200 през 1967 г. до 15000 днес. През последните 20 г. повече евреи са повярвали в Йешуа отколкото когато и да било от времето на Деяния на апостолите.
е) Признак 6: Знамения в небето. „А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Овешкия Син..” (Мат 24:29-30)
ж) Признак 7: Проповядването на евангелието на всички народи. „Обаче трябва първо да се пропоядва благовестието на всичките народи.” (Марк 13:10). Все още сигурно не всеки човек и не всяка етническа група е чула благата вест. Павел обаче говори за ‘благовестието, което ... е било проповядвано на всяко създание под небесата.” (Кол. 1:23). Той едва ли има предвид, че  буквално всеки човек е чул благата вест, но по-скоро ще представители от почти всички тогавашни народи са чули евангелието. Колко повече днес, във времето на глобалното село, благовестието може да достигне и до най-отдалеченото кътче на света.

4. Предстои идването на Антихрист. Светът сякаш сам подготвя почвата за неговата власт. Всеобщата природна, икономическа, социална и духовна криза сякаш засилват желанието за обединение на нациите. След разпадането на двуполюсния модел и все по-очевидната абдикация на САЩ от ролята на световен полицай, днес към световно господство се стремят Русия, Китай и Европейския съюз. Мнозина предричат, че столицата на последния, Брюксел, ще се превърне в седалище на Антихрист. Поводът: Библията говори за възстановяването на Вавилон (Зах. 5:7-11), а сградата на Европейския парламент наподобява непостроената Вавилонска кула. Други предполагат, че Антихрист ще дойде от страна, богата на петрол и с оглед на последните събития, започват да сочат към Русия.

Антихрист според Библията е звяр, който излиза от морето. Морето е метафора на народите, които също като него се вълнуват и никога не са спокойни. С него светът ще направи последен опит да излезе от своите кризи със собствени сили. Но напразно. Истинският Спасител иде от горе, от небето. Антихрист ще носи 10 корони (Откр. 13:1), което означава, че ще има пълна, неограничена власт. Неговата пропаганда чрез медиите ще бъде оглушителна и убедителна. Ще бъде уважаван и ухажван от всички. Ще го следят с всеобщо удивление, както са следели Хитлер на времето и както мнозина днес следят Путин. Но той ще се самозабрави и ще поиска да бъде обожаван. Когато вярващите откажат, ще бъдат подложени на жестоко преследване през втората половина на неговото управление. 

Затова Петър призовава християните към дълготърпение и святост: „Трябва да водите свят живот, в благочестие, като очаквате и желаете идването на Божия ден... старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си” (3:11,14).

Когато се изпълни и този белег, Исус ще дойде отново. И никой не ще може да попречи на Неговото идване.

Когато татарите завладели Краков през 1241 г, в този град отмервали времето не чрез камбана на часовник, а с тръбен звук. Една стрела, изстреляна от татарите, прекъснала тръбния сигнал по средата. На обяд по полското радио всеки ден се чува същия прекъснат по средата звук. Краят на света обаче ще дойде при сигнала на тръбата на Гавраил. Никой няма да го спре. Той ще завърши песента си.

5. Тогава Христос ще дойде внезапно. Ще премахне властта на Антихрист и ще установи Своето царство на правда, мир и радост в Святия Дух. И това идване ще бъде коренно различно от първото идване на Христос. Тогава той дойде инкогнито, като малко дете във витлеемска ясла. Сега  ще дойде в небесна слава. Тогава дойде като слуга. Сега ще се яви като Господар. Преди беше сеяч на добрите семена. Сега ще бъде жътвар. Преди беше работодател и даваше всекиму задача. Сега ще поиска сметка от всички и ще раздава награди или наказания. Преди беше Спасител, сега ще бъде Съдия. Преди беше Божият Агнец, който беше заклан заради нашите грехове. Сега ще бъде Лъв, който ще порази враговете Си. Преди дойде да живее между нас. Сега идва да прибере нас при Себе Си.

Тогава подигравателите ще замлъкнат, а Христос ще се смее последен. Обвиняващите Го, че се бави, ще го молят да забави съда. Мразещите Исус ще искат милост, но ще получат осъждение. Лъжеучителите ще се каят, но ще видят погибел.

Както преди време светът загина, „потопен от водата”, така „и днешните небе и земя са пазени за огъня, съхранени до деня на страшния съд и на загиването на нечестивите човеци.” (2 Пет. 3:6,7)

А вярващите ... те ще ликуват и празнуват победата на Исус. Ние се радваме само тогава, когато очакваме да дойде някой, когото обичаме. Има ли някой, който да заслужава нашата пълна любов като нашия велик Спасител?

След малко ще приемем Господната трапеза и ще си спомним за Господ Исус, за Неговите страдания и смърт за нашето спасение. Но не само това. Когато правим това, ние си спомняме и за Неговото предстоящо идване. Тогава ще се отпразнува величествената Господна вечеря в новото небе и новата земя.

Историята върви в своя неумолим ход. Предстоят велики събития. Ние вървим напред, през изпитания към слава. През скърби към нестихваща радост. Затова Петър ни напомня думите, изговорени по-напред от святите пророци, и заповедта на Господа и Спасителя, дадена чрез изпратените ни апостоли” (3:2), „да се намерим чисти и непорочни пред Него” (3:14).

Защото Исус идва! Господ иде!

- край -


БПЦ "Нов живот" - Варна
3 май 2015 г.