Friday, May 01, 2015

БПЦ "Нов живот" Варна - малка църква, но с голямо сърце


А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“ Това е най-голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си както себе си“ На тези две заповеди висят целият закон и пророците.
Евангелие от Матей 22:37-40


По плодовете им ще ги познаете.
Мат. 7:16
Вяра или дела?


Много християни от евангелските църкви поставят акцент върху Великото поръчение, но пренебрегват най-голямата заповед на Христос. Те казват, че най-важното нещо е хората да чуят благата вест и да изповядат Исус Христос като Господ и Спасител.

Ученичеството и благовестването, разбира се, е поръчение за всички, които се наричат с Христовото име. Но възниква важния въпрос: как можем ефективно да споделяме благата вест, когато не я показваме на дело? Как можем да спечелим доверието на хората с думи без покритие?

Сред Българските протестантски църкви има много, които нуждата от синхрон между думи и дела. Но има и такива, които се опитват да практикуват и двете. 

Ние в БПЦ "Нов живот" вярваме, че вярата и делата са двете страни на ефективното ученичество. Устното прогласяване и практически изразената любов са като двете крила на самолет. Самолет без едно крило е същото като самолет без крила - рано или късно той ще се забие в земята.

БПЦ "Нов живот" - Варна е малка църква, но ние вярваме, че думите трябва да са придружени с дела. Организираме често прояви, на които говорим за нуждата от покаяние и вяра в Господ Исус Христос. Но също така се опитваме да откликнем на всеки, който е в нужда.

Малка църква, голямо сърце

"Нов живот" - Варна е малка църква, но хората в нея имат големи сърца за човешкото страдание. По време на наводнението в Аспарухово миналата година няколко човека се включиха като доброволци в акциите по изгребване на калта от домовете на пострадалите ни съграждани. Няколко човека в затруднено положение от църквата или извън нея също са подпомогнати с еднократни помощи. 

Църквата подкрепи мисионерска инициатива на студентската група на БХСС във Варна, която посети няколко български църкви, села и градове в Молдова. Неотдавна участвахме и в дарителската кампания "Заедно сме силни" в подкрепа на пострадалата при автомобилна катастрофа Ивета Кабакчиева. 

Това не е повод да се хвалим. Всеки християнин е длъжен да оказва подкрепа на своите ближни. Библията ни учи, че ближен ни е този, който е в нашето обкръжение. Човешкото нещастие е навсякъде около нас. Ние не можем да помогнем на всички, но можем да направим нещо малко, за да утешим и укрепим страдащите. Само любовта на християните може да даде истинска надежда и вяра на невярващите. Радикалната любов към всички, дори към нашите врагове, може да събори всяка стена на подозрителност, предразсъдъци, срам и страх. 

Истина е обаче, че медиите избягват целенасочено да отразяват всичко добро, което се случва в протестантските (евангелските) църкви. А то не е никак малко. Затова, не ни остава нищо друго, освен да се стремим добрите ни дела сами да покажат кои сме всъщност. И най-вече, да свидетелстват за силата на Божия Дух, който е в нас.

Нека отново си напомним важната истина, че покаянието, новорождението и животът на вяра изискват от нас да бъдем устата, но и ръцете на Исус. Защото "идете и правете ученици" не може без "да възлюбиш ближния си като себе си".