Monday, March 27, 2017

Най-великото съобщение (Лука 1:26-38)

/проповед/

Увод

В нашата история са се случвали много важни събития. Дори само в нашето съвремие се случиха разтърсващи неща и велики събития. Някои сигурно си спомнят, когато са съобщили за първия полет в космоса. Аз си спомням каква радост беше, когато чухме че българин е излетял в космоса.

Още повече се радвахме и направо не можехме да повярваме, че Тодор Живков е падналСпомням си също победата на националния ни отбор по футбол на Парк де Пренс и невероятната ни игра на световното в САЩ през 1994 г., когато станахме 4-ти в света. Спомням си и задруги победи и рекорди на наши спортисти.

Тези събития са важни за нас – толкова важни, че журналистите, които са ги съобщили, правят предавания, за да говорят за това как са се чувствали, докато са ги съобщавали. Това бяха велики съобщения.

Има някои съобщения, които помним. Съобщения за велики събития в историята. Но няма по-велико съобщение от това, че Бог ще стане един от нас и ще влезе в плът в човешката история. Защото Божият Син се въплъти в Исус от Назарет. Това празнувахме вчера на Благовещение.

Нека прочетем това съобщение в Лука 1:26-38. 

26 А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет,
27 при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.
28 И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените].
29 А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав.
30 И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.
31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.
32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.
33 Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
34 А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?
35 И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
36 И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна.
37 Защото за Бога няма невъзможно нещо.
38 И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.

Най-великото съобщение в историята

Освен че е лекар, авторът на евангелието Лука е и историк. Той знае, че описва историческо събитие, затова държи да посочи кога и къде точно се е случило то. Научаваме, че ангел Гавриил е дошъл в Назарет в Галилея при една девицасгодена за Йосиф, на име Мария. Най-вероятно тя е била на не повече от 15 г.

Разбираме също, че това събитие става „в шестия месец“. От предходните стихове става ясно, че това е времето, изминало от зачеването на ЕлисаветаНа пръв поглед това изглежда ненужен детайл, но той се споменава и в ст. 36 и рамкира съобщението. Това означава, че Лука счита това съобщение за изключително важно.

 В началото на втора глава Лука добавя, че раждането на Исус се е случило по време преброяването на населението и повишаването на данъците от кесаря Август и управителя на Сирия Квириний (ст.1). Хората сигурно са си мислели, че най-важната новина е повишаването на данъците, без да подозират че в това време една млада еврейка приспива в люлката най-голямата новина – раждането на Спасителя.

С раждането на Исус, Невместимият влезе във вместилището. Вечността влезе във времето. Времето бе разделено на време преди Христа и след Христа, които две епохи ние отдавна наричаме с атеистичните термини „преди новата ера“ и „след новата ера“.

Но интересно, че не раждането на Сидхарта Гаутама Буда, нито идването на бял свят на Мохамед, нито пръкването на Дънов са разделили човешката история, а идването на бебето Исус.

И тук ангел Гавриил съобщава за това най-велико събитие на една жена, която макар и сгодена,беше девица. Първите му думи са „Здравей, благодатна! Господ е с тебе, благословена си ти между жените“ (ст.28). Божията благодат и благословение ще се излеят в живота й, защото тя е избрана да станемайка на Сина на Всевишния Бог.

Забележете, че Мария беше девствена. Бог посещава тези, които се стремят към праведен живот. Много християни казват: „Бог не ми говори,“ но същевременно не четат Словото Му, рядко общуват с Исус вмолитва, движат се със съмнителни компании и хранят ума си с нездравословна духовна храна. Затова, ако искаме Бог да ни говори, трябва да се вслушаме в автора на Евреикойто казва:

Eвреи 12:1: „нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни оплита... и гледаме на Исус, Начинателя и Усъвършителя на вярата ни...“

Мария познаваше Писанията и живееше благочестиво. За това свидетелства нейната песен малко по-надолу в главата. Но като всеки човек и тя изпитваше човешки емоцииВ ст. 29 четем, че „тя много се смути от думите му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав.“ Гавриил забеляза това и я успокои с думите: „Не бой се, Марийо, защото си придобила Божието благоволение.“ (ст.30)

Аз съм благодарен на Лука за това, че е описал душевното състояние на Мария. Нейните смут и объркванепоказват, че тя беше човек като нас и също е била зачената в грях.

Затова, макар да я уважаваме като жената, избрана от Бога да роди в плът Неговия Син, не можем да я считаме за безгрешна, да й се покланяме и да й се молим, както правят някои. Библията никъде не казва, че Мария може да чува молитвите ни и че може да се застъпва за нас пред Бога. Исус е единственият низастъпник и посредник пред небето:

1 Тимотей 2:5: „Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус.“

Не тя, а Синът и ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. Тя щеше да роди Божия Син Йешуа, което означава „Бог спасява“. Той щеше да бъде потомък на Давид и щеше да царува вечно.

Тук сред нас имаме майки. Жени, представете си как щяхте да се почувствате, ако ангел Господен ви се беше явил преди сватбата със съпруга ви и ви беше казал, че ще родите син, който ще царува вечно?

Ако аз бях на мястото на Мария, сигурно щях да кажа: „Ама как така вечно? Нали всеки човек, пък бил той и цар, рано или късно умира? Всяко царство един ден ще престане да съществува. Даже вселената се разширява и ще изчезне.“

Но вместо товавъпросът на Мария към ангела е малко объркващ: „Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?“ (ст.34) Но нали тя е сгодена! И няма ли детето да бъде естествен резултат от нейната женитбас Йосиф?

Може би тя е помислила, че Гавриил й казва, че ще зачене веднага, което би било немислимо да стане преди брака. В онова време е било изключително важно едно момиче да е девствено преди брака. Случвало се е римски войници да изнасилват жени. Затова момичетата на възраст за женене са били много внимателно пазени от техните родители.

Майката на Мария сигурно също е внимавала дъщеря й да е сама в стаята си. И сега изведнъж там се появява ангел в човешко тяло. Даже да е разбрала, че това е ангел, кой знае какво е преминало през умана Мария.

И тя пита, „как ще бъде това“?

Нейната обърканост обаче дава възможност на ангела да обясни, че синът й няма да е Божие дете просто защото като всички други, и той е създаден от Бога. Гавраил й казва, че Той ще е истински Божи Син, чието раждане ще бъде резултат от намесата на Святия Дух.

Когато Бог се яви на Авраам и му обеща, че ще му даде потомци от неговите чресла и ще наследи обещаната земя, Авраам попита: „По какво ще позная това?“ (Битие 15:8). Когато Бог се яви на Захария и му каза, че жена му Елисавета ще му роди син, който ще бъде велик пред Господа и ще обърне мнозина към Господа, Захария рече: „По какво ще узная това?“ (Лука 1:18)

За разлика от тях, Мария не задава този въпросНо за да потвърди изреченотоангелът й казва, че нейната братовчедка Елисавета, която цял живот е била бездетна и вече отдавна е излязла от родилна възраст, е бременна! Мария тихо приема в сърцето си това обещание: „Ето Господнята слугиня; нека ми бъде според както си казал“ (ст.38).

Днес на нейно място много жени биха извикали: „Какво? Ти как си позволяваш! Не можеш просто ей така да ме накараш да забременея. И без друго след това ще го махна! Това е моето тяло и ще правя с него каквото си искам!“ Какъв контраст с тихото „Ето Господнята слугиня...“ Това е разликата между идеологията на 8 март и теологията на БлаговещениеНашият светоглед определя нашето отношение към живота.

Най-великото съобщение за нас

Ангел Гавраил беше изпратен с най-великото съобщение до Мария. Тя се уплаши, но прие Божията воля за живота си. В следващите стихове четем, че тя отиде при Елисавета и там получи потвърждение на вярата си. Чрез нейното покорство на Бога Божият Син стана един от нас, за да изпълни своята мисия да умре и изкупи греха на човечеството.

Затова Мария е добър пример за нас, които вярваме в Христовата смърт и възкресение. Първо, тя повярва в Словото от Господа и каза: „нека ми бъде според както си казал“ (ст.38).

Как прие ти вестта за раждането, смъртта и възкресението на Божия Син? Повярва ли като Мария или ги отхвърли като нещо, което не може да се случи?

Докато бях ученик бях атеист. Партията добре се беше погрижила всички деца да растат убедени, че няма Бог и че всичко е материя. Нямахме достъп до църквата или до хора, които можеха да ни кажат истината. Но Бог показа милост към нашето поколение и събори крепостта на комунизма. За Бог наистина няма невъзможно нещо (ст.37)!

На благовещение Мария получи съобщение за нещо, което изглеждаше невъзможно. Но щом Бог решава да направи нещо, то се случва.

Една учителка преподавала за китовете и казала, че макар и да са големи, за един кит е невъзможно да погълне човек, защото гърлото му е много малко. Едно момиченце вдигнало ръка и казало: "Госпожо, Йона е бил погълнат от кит." Раздразнена, учителката повторила, че китът не може да погълне човек, това е физически невъзможно. Момиченцето казало: "Когато отида на небето, ще попитам Йона." Учителката попитала: "Ако ами Йона е отишъл в ада?" Момиченцето отговорило: "Тогава вие го попитайте."

Всичко, което Бог е съобщил в Библията, е станало. Помислете си само за следните събития:

Построяването на Ноевия ковчег.
Авраам, който отговори на призива да отиде в Обещаната земя.
Синът, който се роди на Авраам и Сара, когато бяха на 100 и 90 г. съответно.
Жертването на Исаак от Авраам.
Верността на Йосиф въпреки богатството, властта и славата му.
Скриването на Мойсей от родителите му в нарушение на фараоновата заповед.
Изборът на Мойсей да е с Божиите люде вместо да остане да живее в двореца.
Исус Навиев, който заповяда на хората да обикалят около Ерихон, след което да извикат и да свирят с роговете.
Днес четем за обещанието за раждане на Спасителя чрез непорочно зачатие. И Благовещение доведе до Рождество, а без Рождество нямаше да има Възкресение и изкупление на греховете.

За Бог няма нищо невъзможно.  

Ние също получихме съобщение, че Христовата смърт и възкресение носят нов живот за този, който повярва в тях. Приел ли си благата вест на Исус Христос? Ако ти все още не си го направил, можеш като Мария да кажеш на Бога: „Щом ти казваш, значи е така.“

Второ, Мария отиде при Елисавета и там получи потвърждение на вярата си, когато Елисавета я нарече „майка на моя Господ“ (ст.43) и каза: „Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба“ (ст.42). Затова и Благовещение е християнският празник на жената-майка.

Ти също можеш да отидеш при Бога в молитва и да Го помолиш да ти се открие и да утвърди вярата ти. Можеш да отидеш при Писанията, защото „вярата е от слушане, а слушането е от Божието слово“ (Рим. 10:17). Можеш да идваш на църква и да станеш част от Тялото Христово. Тялото не се чуди дали главата му съществува!

И накрая, Мария не само повярва и нейната вяра беше утвърдена, но тя стана и последовател на Исус Христос. Тя беше с Исус, когато Той увисна на кръста. Тя беше и с апостолите в деня на Петдесетница(Деяния 1:14). Тя живееше живот на вяра и разказваше за Божието дело за спасение на човечеството.

Осмеляваш ли се и ти днес да отидеш до кръстаРазказваш ли на невярващите за смъртта и възкресението? На Благовещение Мария чу най-великото съобщение за раждането на Месия. Но Той се роди, за да умре и възкръснеЗнаят ли твоите познати това?

Един човек бил осъден на доживотен затвор за убийство, но по-късно бил прехвърлен да излежи присъдата си като работи в една ферма. След 20 г. бил помилван и писмо с добрата вест било изпратено до затворника, но той не го получилЖивотът във фермата бил тежък, на хоризонта нямало никаква надежда, но затворникът продължавал да работи. Минали 10 години. След това един съдебен пристав научил за съдбата му, открил го и му казал, че е помилван. Той бил свободен.

Искам да те попитам – как ще се почувстваш, ако разбереш, че някой ти е изпратил важно съобщение –най-важното в твоя живот, и то се бави с години?

Ние сме чули най-великото съобщение и сме преживели свободата чрез Христос. Сега ние сме отговорни да я прогласяваме на другите, които все още са поробени от грехаПравим ли всичко, което можем, за да стигне най-великото съобщение до тях?

Нека се помолим.

____________________
БПЦ "Нов живот" Варна
26.03.2017