Saturday, March 25, 2017

Ден за размисъл?

Народ, който има само един ден за размисъл и само един ден за прошка в годината, няма нито размисъл, нито прошка.