Sunday, May 18, 2014

Смачкана кола или автентичен християнин?

Искрен с Бога
/проповед/

Един мъж бил на смъртния си одър и повикал тримата мъже, на които вярвал най-много, да дойдат да го видят. Повикал свещеникa, GP-то и адвоката си и им казал: „Искам да вземете по 30 000 лв. от спестяванията ми и когато умра и дойдете да се сбогувате с мен, да сложите в ковчега ми тези пари.

Те не разбрали защо човекът иска да бъде погребан с парите, но му обещали да го направят. Седмица по-късно човекът умрял. На погребението всеки сложил своя дял в ковчега, докато минавали, за да си вземат последно сбогом. След това на обяда, свещеникът казал: „Момчета, трябва да ви призная нещо. Аз заделих малко пари. Точно сега строим църква, затова запазих 10000 лв. GP-то казал: „Ако ще си признаваме, по-добре и аз да си кажа. Ние прибавяме ново родилно отделение към болницата, затова запазих 20000 от моя дял.” Адвокатът поклатил глава и с поглед, който показвал колко отвратен е, казал: „Трябва да се засрамите от това, което сте направили. Моите 30000 лв. винаги ще бъдат с него в земята. Написах му чек за пълната сума!”
***
Четирима ученици решили да пропуснат първите часове в училище. В третия час дошли при учителката и й казали, че бащата на едното момче спукал гума, докато ги карал сутринта на училище. За тяхно успокоение, учителката не им се карала, само се усмихнала и казала: „Добре, вие пропуснахте теста тази сутрин, затова сядайте и извадете лист и химикал.” Изчакала докато седнат и се приготвят за въпросите и казала: „Първият въпрос – коя гума се спука?”

В една онлайн анкета за тийнейджъри, на въпроса „Лъжете ли?” с „Често” са отговорили 32%, а с „рядко” – 68%. Процентите за „никога” са 0. Най-често лъжат родителите си за това, че не пушат и не вземат наркотици, за приятелките/приятелите си.

Често срещани лъжи в България:
 „От утре започвам диета.” (съпруга)
„Имаш ли минутка?” (приятел)
„Ще ви се обадя веднага.” (фирма)
„Няма да боли.” (зъболекар)
„Изберете нас и ние ще донесем просперитет на България”.
(партия)
И една често срещана лъжа напоследък:
„Европа е царството на гейовете, Русия е майка на православието.”

Непрекъснато се говори за ‘благородната лъжа’. От кога лъжата стана благородна?

Ако в нашето общество лъжата е норма, тогава как това се отразява на отношението ни към Бога?

Една от ключовите думи в евангелието на Йоан, което изследвахме досега беше думата „истина”. Истината ще ви направи свободни, казва Йоан.

Нека сега разгледаме един друг пасаж, който се намира в Евангелието на Лука 18:9-14.

С тази притча Исус шокира своите съвременници. Според общественото мнение тогава, фарисеят беше този, който трябваше да влезе пръв в Божието царство, а омразният и продажен бирник – да гори в ада. Исус каза за него: този слезе у дома си оправдан, защото той се покая за греховете си.


1. Бог знае всичките ни тайни.

Ние често си мислим, че можем да излъжем хората. На лъжата краката са къси и лъжецът често се разпознава по следните симптоми:

Учестено мигане и разширени зениците. Изражение на лицето, което казва точно обратното на онова, което се казва. Засилено ръкомахане. Накъсани изречения. Повече паузи и грешки в говоренето. Повече негативни думи и крайни изказвания.

Бог знае от самото начало дали си искрен с него или послъгваш. Той знае дали вярата ти е автентична или фарисейска. Бог те познава повече, отколкото ти се познаваш. Той те е създал, Той знае всичко за тебе. Той знае дори нещата, които не искаш да знае.

Петър каза: „Господи, ти всичко знаеш; знаеш, че те обичам.” Йоан 21:17. Бог знае всичко.

В Деяния на апостолите учениците се опитваха да намерят заместник на Юда и в молитва казаха: „Ти, Господи, сърцеведецо на всички (ти познаваш сърцата на всички), покажи онзи от тези двама, когото си избрал (Йосиф и Матия) – Деян. 1:24. Бог знае всичко.

И именно това ни плаши най-много – че Бог знае не само всичко за света, но и познава най-мрачните тайни на нашия живот.

Може би си се опитвал да носиш маска, да се самозалъгваш, че си добър човек. Или дори да излъжеш Бога, че не си това, което си всъщност. Че Го обичаш и обичаш другите. Че искаш да дойдеш на църква. Oнзи ден срещнах един човек, който отдавна не е идвал на църква. Когато го попитах деликатно кога ще дойде, каза: „Ох, не знам, толкова ми е объркано напоследък...”

В четвъртък на група у нас говорихме за молитвата. Един християнин казва: „Първото нещо, което научих за молитвата е, че Бог иска да сме искрени с Него. Преди се чувствах виновен да отида при Бог с всичките си проблеми. Представях си го като баща, който е отегчен от всичките ми оплаквания и не иска да го занимавам. Но прочетох книгата Псалми и разбрах, че Бог иска да бъдем искрени с Него. Ако искате да прочетете някои искрени молитви, прочетете Псалми. Бог иска да знае как се чувствате, но винаги бъдете искрени с Него. Той казва: „всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.” 1 Пет. 5:7

Бог не се интересува от маските. Той иска да му казваме всичко и да не се страхуваме, че ще бъдем отхвърлени. И когато го направим, ще преживеем Неговата любов и благодат.

Истинските последователи на Христос не слагат маски. Те са искрени с Бога.

2. Ние сме искрени със себе си, когато сме искрени с Бога.

Един млад мъж, който вече работил за БДЖ, решил да се кандидатира за освободено място на стрелочник. На интервюто инспекторът го питал: „Какво ще направиш, ако разбереш че два влака се движат един срещу друг на същия коловоз?” Младежът отговорил: „Това е лесно. Ще превключа стрелката на релсите на единия влак.” Инспекторът попитал: „Ами ако стрелката се счупи?” „Тогава ще изтичам в кабината и ще се обадя по телефона на следващия стрелочен пункт и ще им кажа те да реагират.” Инспекторът продължил: „Ами ако телефонът дава заето?” „Тогава ще използвам личния си телефон.” „Ами ако няма покритие или батерията ти е паднала?” „Е, тогава ще отида в града и ще повикам чичо ми.” Този отговор озадачил инспектора и той попитал: „И защо ще викаш чичо си?” Младежът отговорил: „Много просто. Той никога не е виждал железопътна катастрофа.”

Някои от вас се страхуват, че ако направят правилното нещо, животът ви ще заприлича на една голяма железопътна катастрофа.

Когато станеш искрен с Бог, това ще промени живота ти. Ще преподреди приоритетите ти. Ще те накара да се фокусираш на нещо друго. Някога чувствал ли си този страх? Да осъзнаеш истината кой си всъщност? Понякога и аз се чувствам така – струва ми се, че най-страшното нещо е да съм напълно искрен с Бог. Иска се смелост – християнството е за силните и смелите хора!

Когато сме напълно искрени с Бог ние ще трябва да се видим по начина, по който ни вижда Той. И ако го направим, може би ще видим, че животът ни прилича на една катастрофирала смачкана кола.

Но ти можеш да си сигурен, че ти си ценен за Бог. Бог те обича толкова много, че даде Своя Син да умре за тебе. Той иска да знаеш, че никога няма да те изостави.

Ние не разбираме кои сме всъщност, докато не станем напълно искрени с Бога.
Сега един малък тест. Помисли си за твоя любим библейски образ. Опитай си да си спомниш за момент, когато той е бил напълно искрен с Бога. Нека някой да спомене имена.

В Библията има много личности, които бяха искрени с Бога. Йов, Давид, Павел, учениците, Ной, Мойсей, Исая, Еремия...

Обикновено тази искреност става видна от твърдения като това на бирника: „Господи, бъди милостив към мене, грешника.” (Лука 18:13). Павел каза: „Аз съм най-големият от всички грешници”. (1 Тим. 1:15). Исая каза: „Понеже съм човек с нечисти устни (грешен) и живея сред народ с нечисти устни.” (Исая 6:5). Закхей каза: „Аз съм мамил (ограбвал) хората.” (Лука 19:8).
Исус иска от нас да сложим ръка на сърцето си и да си признаем, че сме грешници. Да кажем: аз съм грешник, убиец, крадец, егоист, себичен, похотлив, мрънкащ, лъжец, идолопоклонник...

Във вицовете Св. Петър често неправилно е набеждаван за хранител на райските двери. Като в следния виц: Един човек много напирал да влезе в рая и Св. Петър му казва: „Ти си лъгал твърде много, за да влезеш тук.” Човекът отговаря. „Айде сега, моля ти се, да не се обиждаме. Ти самият беше рибар...”

Ние се страхуваме да свалим маската, защото знаем че под нея ще открием кои сме всъщност: някои ще видят под нея един провален живот, други – изоставен партньор, трети – неблагодарност към родителите им, четвърти – незаинтересованост към децата им, други – разбит брак, зависимости... Ще открием, че не сме това, за което се представяме. Някои ще видят неетично отношение към колегите на работното си място, укриване на данъци, поклонение на нехристиянски идеологии (атеизъм, комунизъм, релативизъм) ...

Но всеки от нас, ако се вгледа в себе си, ще открие тъмни петна, наречени грях. И макар и да не ни харесва тази дума, ще разберем кои сме, когато сме напълно искрени с Бог и със себе си.

Грехът е нещо сериозно не просто заради това, което сме направили, а заради това срещу кого сме го направили. Ако мина с колата си върху охлюв, няма даже да усетя. Ако прегазя котка, ще усетя нещо, но няма да ми се наложи да спра. Ако блъсна куче, най-вероятно ще трябва да спра, ако не искам да катастрофирам. Но ако блъсна човек... съм извършил престъпление. Грехът се определя от това срещу кого си извършил деянието.

Грехът срещу другите хора, срещу твоето собствено тяло или срещу творението не е просто грях срещу тях – това е престъпление срещу Бога! Затова грехът е нещо сериозно.

Добрата новина обаче е, че Исус е този, който може да оправи нещата. Маската на страха и срама трябва да падне и тогава лицата ни ще отразяват образа на Христос.

3. Бог е напълно искрен с нас.

Учениците, които са сериозни във взаимоотношенията си с Бог знаят, че могат да му се доверят като източник на истината. Те знаят, че това което Той казва е правилно и истинно. Те са тези, които се навеждат напред, за да чуят когато Исус казва: „Истина, истина ви казвам...” Само в Матей и Марк тези 4 думи са записани 78 пъти.

78 пъти Исус каза: „Ще бъда напълно искрен с вас. Помолих ви да бъдете напълно искрени с мен, аз също ще бъда напълно искрен с вас.”.

Даже, когато казва неща, които са трудни за възприемане и преглъщане, Той казва истината. Един бог, който не изисква нищо от своите люде, няма да бъде уважаван и почитан. Ние искаме да имаме Спасител, който е искрен с нас и ни призовава да бъдем искрени с него.

Ако искаме да сме Негови последователи, ние трябва да вярваме, че Бог е искрен и че можем да му имаме пълно доверие. Ако Бог беше казал дори една лъжа, нямаше да е истинен. Бог е истинен и демонстрира своето величие и мощ, като държи хората отговорни за техните постъпки. Държи те да казват истината през цялото време.

Веднъж някой ме попита: Ако Бог е създал всичко – земята, хората, правилата, тогава защо не остави всички да отидат на небето? Нали е Бог!

Отговорът е, защото на Бог може да се вярва. Той постави стандарта на поведение и да промени решението си за греха би било несъвместимо с неговия характер. Ако беше направил това, нямаше как да му вярваме. Бог е същият вчера, днес и завинаги. Бог е непроменим, ние сме тези, които се променяме, които сме колебливи и непостоянни.

Детето на един пастор го гледало, докато си пишел проповедта и по едно време го попитало: „Тате, откъде знаеш какво да напишеш?” „Бог ми казва”, отговорил пасторът. „А тогава защо задраскваш толкова много?”, попитало момчето? Бог не се променя, но нашата способност да разпознаваме гласът му се променя с времето.

Едно момиче довело годеника си да се запознае с нейните родители. След вечерята баща й поканил в кабинета си момчето да поговорят и го попитал: „Е, какви са плановете ти?” „Аз съм студент по теология.” „Чудесно!”, казал бащата. „Но какво ще направиш, за да осигуриш хубаво жилище за дъщеря ми?” „Аз ще уча, а Бог ще снабди.” „И откъде ще имаш пари, за да отгледаш деца?” „Бог ще снабди.”

Мъжете излезли от кабинета и майката попитала мъжа си: „Как мина?”
„Ами той няма пари, не планира да започва и работа. Но от друга страна, мисли че аз съм бог.”

Някои хора предпочитат сами да си осигурят спасение, но Бог иска да разберем, че можем да Му се доверим.

Ако искаш да бъдеш искрен с Бога, ако искаш да заживееш живот на автентичен християнин, тази сутрин можеш да вземеш решение, което ще промени твоя живот.

Може би дълго си живял с полуистини и лъжи. Дълго си носил маска и си скривал истинската идентичност от Него, себе си и другите. Искаш ли да се живееш разкриеш пред Него?

Молитва.


Край

Проповед пред БПЦ „Нов живот” Варна

18.05.2014 г.