Wednesday, August 23, 2017

Евтината благодат

- цитат от "Цената на ученичеството", Дитрих Бонхофер.