Wednesday, August 23, 2017

Който е отишъл на война трябва да очаква конфликти