Monday, September 19, 2016

Пак на училище

/проповед/

Преди 3 дни започна учебната година. Това е най-прекрасното време за децата и за техните родители. Някои тръгват за първи път на училище или от тази година са в ново училище. Трябва да свикват с нови учители и да се сприятеляват с нови съученици.

Дори да са в същото училище и клас, психическото и емоционалното натоварване за тях е огромно. Затова, за да уважим всички ученици и студенти от нашата църква, ги заведохме на пица, а днес се молихме със специална молитва за тях. С това искаме да им кажем колко ги ценим и обичаме.

Надявам се ходенето на пица да не остане единственото приятно преживяване за тях през тази учебна година! 

Днес искам да си припомним като родители някои важни съвети, които Книгата на книгите има за родителите в началото на учебната година.

Важно е децата да са подготвени за училище. Вие сигурно сте направили много неща, за да ги подготвите. Купихте ли униформа, раници, обувки, учебници и тетрадки? Не се съмнявам, че сте направили всичко това.

А подготвихте ли ги духовно?

Нека прочетем Псалми 127:1-4:

Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите; ако Господ не опази града, напразно бди стражарят. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова късно и да ядете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на възлюбения Си. Ето, наследство от Господа са синовете и награда от Него е плодът на утробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта.

Как можем да направим така, че децата ни да са подготвени духовно за живота в училище през следващите 8-9 месеца.

1     1. Не очаквай детето ти да се изгражда духовно и морално в училище.

В училището, където учи твоето дете, има най-различни учители. Млади и стари, опитни и неопитни, морални и неморални, строги и ларш, умни и не толкова. Но и най-добрите учители няма да научат детето ти на християнски морал, защото малко от тях са чели Библията и още по-малко са новородени християни.

Освен това, „религиозната пропаганда е забранена” в училище. Децата учат предмета „Морал и етика”, но в нашето светско училище е забранено да се говори за Автора на тези морал и етика. В часовете по литература в 9 кл. Библията се преподава от учители, повечето от които не са я чели и не вярват в Бога.

Една учителка попитала: „Деца, кой е бащата на Исус?” Едно вярващо дете извикало: „Бог Отец.” Учителката отговорила: „Не, Йосиф!”

Да преподаваш Библията, но да отхвърляш нейната боговдъхновеност е като да видиш пясъчен замък на брега на морето и да заключиш, че той се е появил от само себе си, след милиони години борба на водата със сушата.

Нашето училище е светско. Затова ние не очакваме от учителите да се грижат за нравственото възпитание на децата ни. Не е тяхна работа. Ти като родител си този, който трябва да научи детето си на Божия закон.

Второзаконие 6:6-9
„Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти. И да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.

Как ги учим на Божия закон? Преди да казваш, трябва да показваш. Преди да го предадеш на децата трябва ти да го практикуваш. Защото постъпките ти говорят толкова силно, че думите не се чуват. Ако искаш да възпиташ ученици на Христос, сам трябва да бъдеш ученик.

Не очаквай и неделното училище да учи децата на Божия закон. Не е достатъчно децата ти да чуват за Бог веднъж седмично. Установи време за семейна дискусия върху Библията и молитва всяка вечер или поне 2-3 пъти седмично. За нас като родители това е било най-пълноценното време, което сме имали с децата си.

Но това не е всичко, което можеш да правиш, за да подготвиш детето си за училище. Веднага след като купите учебниците, ги разгледай заедно с детето. Дори класическите произведения не винаги отразяват християнските ценности.

Например, изучава се гръцката митология, в която измислени от хората богове се надлъгват и си подливат вода и за тях се говори в положителна светлина. Положително отношение към тарикатлъка, лъжата и хитростта откриваме при изучаването на „Хитър Петър”, „Андрешко” и „Бай Ганьо”. Тези произведения няма да научат децата на любов към ближния, дълг, солидарност и достойнство.

За сметка на това не се изучават произведения като „Животинска ферма”, „1984” и „Задочни репортажи за България”, които са застъпени в много други страни.

Както казва Айнщайн, „образованието е това, което остава, след като човек забрави това, което е учил в училище.”

Зад всяко изречение, което децата четат в учебниците, стои определена философия. Разговаряй за това с детето си и го учи да разпознава небиблейските светогледи (хуманизъм, релативизъм, еволюционизъм, материализъм  и т.н.).

Помагай на детето, когато има нужда от тебе, но не му пиши домашните.

Една учителка била загрижена, че учениците не разбират материала по алгебра и изпратила съобщение до родителите да не пишат домашните вместо децата. На следващия ден един ученик донесал бележка отговор от своите родители. „Скъпа г-жо Иванова, ласкаете ни, като мислите че бихме могли да решим задачите.”

Дори учителката да е проявила нетактичност, несправедливост или да е демонстрирала невежество, не я злепоставяй пред детето. Всеки човек, дори нашият враг, има достойнство и трябва да бъде уважаван. Ние трябва да мразим греха, не хората.

Така също обучаваш детето си на Божиите пътища. „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.” (Притчи 22:6)

Обучавай детето си като вземаш предвид неговите силни и слаби страни. Не се опитвай да го обезличаваш. Стимулирай го да развива силните си страни, но и да се справя със слабостите си. Насочвай енергията му в правилната посока.

Прави всичко възможно Христовият ум да се вселява в него. Учи го да свидетелства за вярата си. 

Един учител попитал децата: "Деца, виждали ли сте Бога? Никой не се обадил. Toй продължил: "Някой чувал ли е Бога?" Отново нямало отговор. "А някой пипал ли е Бога?" Тишина. "Тогава - продължил той - щом никой не е виждал, чувал или пипал Бога, Бог няма!" Едно дете от задните чинове вдигнало ръка и попитало: "Г-н учителю, мога ли да кажа нещо?" Учителят казал "Да, можеш." Детето се обърнало към съучениците си и попитало: "Някой виждал ли е мозъка на г-н учителя?" Никой не отговорил. "А някой чувал ли е мозъка му?" Отново тишина. "Някой пипал ли е мозъка му?" След като и този път никой не нарушил мълчанието, детето продължило: "След като никой не е виждал, чувал или пипал мозъка на г-н учителя, можем да заключим, че той няма мозък."

Учете детето си да защитава вярата. Нека то още от първи клас знае, че е Божият мисионер в класа и училището, в които Бог го е поставил.

2.     Общувай с детето си.

Момченце отишло при баща си и го попитало: „Тате, защо вятърът духа?” Бащата отговорил: „Не знам, синко.” То пак го попитало: „Тате, откъде идват облаците?” „Не съм сигурен, синко.” „А как се появява дъгата?” „Нямам представа, синко.” Детето пак попитало: „Тате, неприятно ли ти е да ти задавам всички тези въпроси? „Съвсем не – отговорил бащата, - как иначе ще се научиш?”

Има и по-добър начин да разговаряме с детето си. Разговаряй всеки ден с него. Питай го кое му харесва и кое не в училище, има ли деца, които го тормозят, кой е тарторът на класа и какъв натиск оказват другите деца върху негоо. Разпитвай го за приятелите му.

В книгата си „Фрактурите на стреса” Чарлз Суиндол описва период от живота си, когато следствие на твърде много работа станал нервен и груб със съпругата и децата си и не отделял никакво време за тях. Веднъж след вечеря най-малката му дъщеря Колийн искала да му разкаже нещо важно, което се случило в училище този ден. Казала му много бързо: „Тате, искам да ти кажа нещо и искам да ти го кажа много бързо.” Той отговорил: „Скъпа, можеш да ми разкажеш и няма нужда да ми го казваш бързо. Кажи го бавно.” Той никога не забравил отговора й: „Тогава слушай бавно.”

Слушаш ли бавно детето си?

Когато детето ти иска да разговаряте, изключи телевизора, телефона и компютъра. Важно е да знаеш какво става в живота му. Какво му преподават в училище, кои са приятелите му, какво му харесва и от какво се страхува, има ли въпроси, на които търси отговор от вас. Не трябва да има теми-табу.

Кажи му истината за алкохола, наркотиците и секса. Знаете ли например за новите 50 синтентични наркотици, с които зарибяват нашите деца? Знаете ли за „легалката”, както наричат новата легална или т.н. дизайнерска дрога? А халюциногенната гъба?

Какво говори статистиката?

70% от опиталите веднъж стават зависими.
90% от опиталите два пъти стават зависими.

Второзаконие 6:7

„и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.”

Молете се заедно – за контролните и класните, изпитванията, лошите деца, тренировките, за всеки проблем. Това ще даде възможност на детето ви да види славата на Бога, когато Той отговаря на молитвите.

Чуйте как този баща общува със синовете си:

Притчи 4
1 Послушайте, синове, бащина поука
и внимавайте да се научите на разум.

7 Главното е мъдростта; затова придобивай мъдрост;
и при всичко, което си придобил, прибавяй разум.

Не влизай в пътеката на нечестивите
и не ходи по пътя на лошите.
15 Отбягвай от него, не минавай край него.
Отклони се от него и замини.
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло,
и сън не ги хваща, ако не спънат някого.

Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си,
защото от него са изворите на живота.
24 Отмахни от себе си лъжливи уста
и отдалечи от себе си развратени устни.
25 Очите ти нека гледат право напред
и клепачите ти нека бъдат оправени право пред теб.
26 Обмисляй внимателно пътеката на краката си
и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.
27 Не се отбивай нито надясно, нито наляво;
отклони крака си от зло.

3.     Насърчавай.

Детето ти се сблъсква всеки ден с много обезсърчители. Има и такива учители, които му казват, че е тъп. Треньорът му крещи, че нищо няма да постигне, ако продължава така. Учителят по пиано го хока, че е мързелив. На нас, поколението, което е расло по времето на комунизма, ни идва отвътре да обезсърчаваме. Това е проблем и трябва да се справим с него. Послушай какво казва Божието слово за твоето дете:

Псалм 139:13-16

Защото Ти си създал чреслата ми,
обвил си ме в утробата на майка ми.
Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен;
чудни са Твоите дела
и душата ми добре знае това.
Костите ми не се укриха от Тебе,
когато в тайна бях изграждан
и в дълбочините на земята
ми бе давана разнообразната ми форма.
Твоите очи видяха необразуваното ми вещество;
и в Твоята книга бяха записани
всичките ми определени дни,
докато още не съществуваше нито един от тях.

Детето ти е чудно устроено. То е Божие чудо, Бог го е предузнал, предопределил и го е създал за Своя слава. Отнасяй се с уважение към него!

Целта на всеки родител трябва да бъде да е наполовина толкова страхотен, колкото 5 годишното му дете мисли, че е и наполовина толкова тъп, колкото 15 годишния му тинейджър мисли, че е. :)

Твоето дете има нужда от библейско възпитание. Рим. 3:23 се отнася за всички, включително за децата: „Всички съгрешиха и никой не заслужава да се прослави от Бога.”

Чуйте тези „Закони за собственост на прохождащото дете”. Те доказват първородния грях и показват колко важно е библейското възпитание:

1.     Ако харесам нещо, то е мое.
2.     Ако е в ръката ми, е мое.
3.     Ако мога да го взема от теб, е мое.
4.     Ако е било у мен преди малко, е мое.
5.     Ако е мое, изобщо не си помисляй, че ще стане твое.
6.     Ако строя нещо с конструктор, всички парченца са мои.
7.     Ако изглежда точно като моето, значи е мое.
8.     Ако съм го видял първи, значи е мое.
9.     Ако ти си играеш с нещо и го сложиш на земята, то автоматично става мое.
10. Ако е счупено, е твое.

Заключение:

Исус Навиев 24:14-15
И така, сега бойте се от Господа и Му служете с искреност и истина; и махнете боговете, на които служеха бащите ви отвъд реката и в Египет, и служете на Господа. Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите – на боговете ли, на които служеха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим на Господа.

Ти си наред. Избери на кого искаш да служиш ти и дома ти. И не забравяй:

Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите.

Нека се помолим.


___
БПЦ "Нов живот" Варна
18.09.2016 г.