Saturday, April 30, 2016

Възкресенски поздрав от БПЦ "Нов живот"

Исус дойде при нас, за да можем ние да отидем при Отца. 
Исус стана човек, за да може ние да станем христоподобни. 
Исус бе арестуван, за да бъдем ние свободни. 
Исус бе осъден, за да може Варава и ние да бъдем амнистирани. 
Исус умря, за да можем ние да имаме живот. 
Исус бе прободен, за да можем ние да бъдем изцелени. 
Исус стана беден, за да бъдем ние богати в Него. 
Исус изпи горчивата чаша, за да можем ние да пием Живата вода. 
Исус взе нашия грях, за да облечем Неговата праведност. 
Исус каза: „Свърши се!”, за да можем ние да имаме ново начало. 


Да имаме Нов живот

Христос възкръсна! Наистина възкръсна!
БПЦ "Нов живот" Варна 
www.varna.novjivot.com