Monday, October 12, 2015

Започни деня с аудиенция при Царя


Защо и как да изучаваме Библията?
/проповед/

На неделната учителка в една църква се наложило да отсъства и от църквата поканили един проповедник да води урока вместо нея. Той решил да провери какво знаят децата, затова ги попитал: „Кой разруши стените на Ерихон?“ Всички деца отрекли да са го направили те и свещеникът бил същисан от тяхното невежество. На срещата на дяконите той им разказал за случилото се. „Никой от тях не знае кой е разрушил стените на Ерихон“, оплакал се той. Дяконите продължавали да мълчат и накрая един стар дякон казал: „Това май много ви притеснява. Но аз познавам всички тези деца откакто са се родили и мога да кажа, че те са добри деца. Ако са казали, че не са го направили, аз им вярвам. Нека да заделим малко средства от фонда за поддръжка, да оправим стените и повече да не се занимаваме с това.“

Като ученици на Христос Бог иска ние да изучаваме Учебника, чийто Автор е Той. Този учебник е Библията. Истината е, че много християни са двойкаджии и тройкаджии в училището на Христос. Много не четат и не изучават Библията.

Колко от вас в момента си давате сметка, че не сте отворили Библията нито веднъж през изминалата седмица?

Ние, християните, вярваме че Библията е боговдъхновеното Божие слово и стандарт за истината по всички въпроси на вярата и практикуването й. Знаем, че Библията за духа е това, което е храната за тялото. Словото е мечът на Духа за всеки ученик на Христос.

Затова поне малък отрязък от всеки ден би трябвало да бъде отделян за четене, изучаване и размишление върху Божието Слово. 

Но  въпреки нашето убеждение от нуждата ни от тихо време и четене на Словото, за нас е трудно да четем редовно своята Библия. Вземаме решение, но плътската природа си казва думата. Или Сатана идва и ни предлага други занимания и най-различни доводи, само и само да държи Библията далеч от нас.

Миналата седмица говорихме за това колко важно е да изграждаме дисциплината тихо време с Бога. Казахме, че щом Исус го правеше, ние също можем да го правим.

Днес ще говорим за една друга дисциплина на последователя на Христос, която е още повече подценявана, но без която не можем да израстваме като ученици. Това е изучаването на Словото.

Защо всъщност християните не изучават Библията?

Християните не изучават Библията поради различни причини. За едни, тя е архаична и говори на непознат език. Дори да вярват в Бог, те не разбират как могат да изучават нещо, писано на хора преди хиляди години. Но Божието откровение е толкова живо и действено днес, колкото и когато е било получено.

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“ (Евреи 4:12)

Както казва Робърт Спроул, „Аз не мога да накарам Библията да оживее... Тя е жива. Тя е тази, която ми дава живот.“

Други биха искали да изучават Библията, но не знаят как. За да започнеш да разбираш Библията не е нужно богословско образование. Достатъчно е да формираш у себе си навика да четеш.

В кръга на шегата, телевизията много допринася за това. Кaкто беше казал някой, „намирам телевизията за много образователна. Когато някой включи телевизора, отивам в другата стая и прочитам книга.“ Когато някой включи телевизора, можеш просто да отвориш Библията.

Може би най-голямата група се оправдават с това, че са заети. Но проблемът не е липсата на време, а липсата на правилни приоритети.

В картинна галерия в Берлин е изложена недовършена картина от германския художник Адолф Менцел. Той искал да покаже как кралят на Прусия, Фредерик Велики, разговаря с някои от своите генерали преди битката за Лойтен през 1757 г. Менцел нарисувал генералите и фона, и оставил краля за накрая. Щрихирал Фредерик с въглен, но умрял преди да го завършил.

Отдавай дължимото на Царя. Започни деня с аудиенция при Него. Не Го оставяй за накрая. Ако го направиш, може никога да не стигнеш до него.

Има и такива, които не приемат авторитета на Библията върху всички въпроси от живота, особено в сфери, където ще трябва да променят начина си на живот. Ако ти не позволяваш на Святия Дух да работи в живота ти, ти не можеш да израстваш като негов ученик и да си ефективен работник.

Ако не следваш напътствията и заповедите на Словото, а своите желания и настроения, има опасност да се сблъскаш с неочаквани препятствия в живота.

Военен кораб се връщал от военни учения. Времето било мрачно, гъста мъгла обвивала морето, затова капитанът стоял на мостика, за да наблюдава всички действия на екипажа. Малко след като се спуснал мрак дежурният по вахта извикал: „Светлина отдясно на кораба“. „Отминаваме ли я или се приближава към нас?“, попитал капитана. Дежурният извикал: „Идва към нас, капитане“. Тогава капитанът извикал на помощника: „Предай на този кораб: поддържате курс към нас. Съветвам ви да промените курса на 20 градуса.“ Отсреща изпратили съобщение: „Съветвам ви вие да промените курса с 20 градуса.“ Капитанът казал: „Изпрати: аз съм капитанът. Променете курса с 20 градуса.“ Другият отговорил: „Аз съм старши матрос. Променете курса с 20 градуса.“ Капитанът побеснял. Изсъскал: „Прати: Аз съм военен кораб. Промени курса с 20 градуса.“ До тях дошъл отговор: „Аз съм фар.“

Библията е като фар в морето, който предупреждава за опасности. Който не се съобразява с нея и не приема нейния авторитет, рискува челен удар и смърт.

И накрая, за последната група изучаването на Библията просто е отегчително. Предпочитат да слушат проповедта в неделя. Да научават факти за Бога от втора ръка. Ако се чувстваш така, тогава нека ти кажа, че ти не познаваш радостта, която идва от личната среща със Словото. Oт факта, че сам откриваш Божиите истини. Че пиеш от извора.

Лятото със семейството ми имах възможност да видя Ниагарския водопад. Насладих се на невероятното Божие творение. Мога да се опитам да опиша на мой приятел с най-голямото си красноречие тази красота. Но каквото и да правя, даже да покажа снимки и клипове, той няма да изпита същата радост, каквато изпитах аз при тази величествена гледка. И ако не можем да предадем с думи възхищението си от творението, защо разчитаме на разказите на другите, вместо сами да се срещнем с Твореца?

Ползи, които носи изучаването на Библията

Ако разбирахме колко много ползи има в изучаването на Словото, щяхме не само да го правим, но и да прекарваме много повече време с Царя на царете. Нека разгледаме накратко някои от ползите от изучаването на Словото.

1. Духовен растеж (1 Пет. 2:2)
„Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.“

2. Духовна зрялост (Евреи 5:14)
„... а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.

Новороден ли си? Пожелавай духовното мляко. Пълнолетен ли си? Продължавай да се обучаваш чрез Словото. Срещите с Царя и Неговото слово ще те трансформират и ще те направят да бъдеш повече като Него.

3. Духовна ефективност (2 Тим. 3:16-17)
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата,  за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.

Освен това, Библията ни помага да изградим:

Духовна чистота (Пс. 119:9)
То защитава сърцата ни от греха (Пс. 119:11)
Укрепва ни (Пс. 119:28)
Помага ни да ходим в свобода (Пс. 119:45)
Носи утеха и живот (Пс. 119:50)
Дава мъдрост и разбиране (119:99,104)
Дава светлина и посока (119:105)
Носи благоденствие и успех (Исус Навиев 1:8)
Словото ни очиства (Йоан 15:3)
Дава радост, мир и увереност в спасението (Йоан 15:11,33а; 1 Йоан 5:13)

След всичко казано до тук, как мислите, струва ли си да изучавате Библията?

Струва ли си да научиш как да го правиш по правилния начин? Да! И не само това – изучаването на Словото може да носи и много удоволствие!

Как да изучаваме индуктивно Библията

Как обаче да изучаваме Библията? Класическият и най-добър метод е индуктивният, при който от частни истини се извеждат общи съждения. Toзи метод е много по-надежден от дедуктивния.

Дедукция е като забележиш пешеходец да преминава по безлюдна улица до кола с оставен труп в нея, да заключиш, че пешеходецът е убиецът. Индукция е внимателно да изследваш всички улики, да разпиташ свидетели, да се запознаеш подробно със случая, преди да се насочиш към евентуалния извършител.

Има различни видове индуктивно изучаване – изучаване на параграф, глава, книга или отделни теми в Библията. Какви са стъпките на индуктивния метод?

Първо, молим се Бог да насочва мислите ни, за да можем да извлечем истините, които Той е вложил в тях. После прочитаме текста три пъти и се опитваме да си отговорим на 3 вида въпроси:

Какво става? (кой, какво, кога, къде, как; ключови думи и изрази)

Какво означава? (защо - понятия, изрази, изречения, сравнения, метафори, хиперболи, антитези, съвременни еквиваленти, взаимовръзки, изводи)

Какво означава за мен? (кое е ново за мен/изисква промяна в мисленето/отношението ми/поведението ми)

Тези три типа въпроси представляват трите стъпки в индиктивното изучаване: наблюдение, тълкуване и приложение. Целта ни е да видим какво ни говори съответния текст и как Бог иска да се променим в светлината на изучавания пасаж.

Но за да приложим наученото, трябва да можем да го тълкуваме правилно (избягвай прекалено духовното или алегорично тълкуване). А за да можем да го тълкуваме, ние трябва да можем да сме извършили наблюдение на текста и да сме запознати с историческия и литературния контекст.

След като сме преминали трите стъпки, можем да запишем главната идея или основната мисъл в пасажа. Това ще ни помогне не само правилно да разбираме Библията, но и правилно да я прилагаме!

Най-голямата цел на изучаването на Библията:

Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мен, и въпреки това не искате да дойдете при Мене, за да имате живот. (Йоан 5:39,40)

Рим. 12:2 „И недейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“

1.            Писанията ни водят към Исус Христос и към вечния живот.
2.            Писанията ни преобразяват в образа на Исус, като обновяват ума ни.

И ако още не си убеден в нуждата от изучаване на Библията, чуй тази мисъл на Р. Спроул: „Мога да започна да ви умолявам за изучавате Библията за личностно изграждане, за постигане на щастие, за да имате едно удовлетворяващо и възнаграждаващо образователно преживяване... Но в края на краищата, главната причина, поради която трябва да изучаваме Библията е, че това е наш дълг. Ако Библията беше най-скучната книга на света, ако беше безинтересна и неактуална, пак щяхме да сме длъжни да я изучаваме... Като човешки същества ние живеем под задължението и Божията заповед да изследваме упорито Божието Слово. Той е нашият Суверен, това е Неговото Слово и Той ни заповядва да го изучаваме. Задължението не е избор.“

Нашата цел е да му принасяме слава, да ставаме все по-съобразни Неговата воля, да се трансформираме, не само да се информираме. Изучаването на Библията може да ни помогне в това. Три въпроса: какво става, какво означава, какво означава за мене – които могат да трансформират твоя живот!

Сигурно си казваш, това не е за мене. Защо го няма еди кой си, това послание е точно за него. Днес Бог ти казва: това послание е за теб. Искам да изучаваш моето Слово, за да те благословя. С помощта на Святия Дух, който съм ти дал, можеш! Започвай деня си с аудиенция при Царя!

Молитва.


БПЦ „Нов живот“ – 11.10.2015 г.