Sunday, April 26, 2015

Пази се от ментета (2 Петър 2) - БПЦ "Нов живот" - Варна

/проповед/

Ние продължаваме с нашата поредица „Автентично християнство” върху 2 Петър. В гл. 1 Петър ни призова да затвърждаваме нашето призвание и избиране, като изявяваме добродетелите на христоподобния живот, като помним предаденото ни поучение на пророците и апостолите. Тук Петър продължава, следвайки целта си да ни укрепи в нашата вяра, но променя подхода си.

Гл. 1 е основно насърчение да се обърнем към Божията сила, за да водим живот на благочестие и любов. Глава 2 е главно предупреждение към онези, които отхвърлят Бога и Неговата сила в своя живот. Можем да опишем гл. 1 като морков, а гл. 2 като камшик, който плющи над главите ни. Тук няма да намерим заповеди и напътствия, единствено ужасяващо описание на това какво ще стане с тези, които следват лъжеучители в църквата. Лъжеучител (гр. псеудодидаскалос) означава „пропагандатор на погрешна християнска доктрина.

Някой ще каже: „Защо въпросът за лъжеучителите е важен?”

Ако ти беше човек с голямо влияние и те помолеха да кажеш коя е най-голямата опастност за света, какво би посочил? Световният тероризъм? Православният фашизъм на Путин? Опасността от трета световна война? Гладът в Африка?

Ако аз трябваше да предупредя хората за нещо, щях да ги предупредя за лъже учителите. Защо ли? Защото лъжеучителите водят човек до смърт по-бързо от всяко друго нещо. Това са най-смъртоносните ментета. Затова този въпрос е толкова важен!

Нека прочетем 2 Пет. 2:1-3.

  1. Внимавайте за лъжеучители – пазете се от ментета (2:1-3а).
Ментета е имало винаги. Тук Петър ни казва, че лъжеучители също е имало винаги. Преди имаше лъжепророци, а сега, казва Петър – лъжеучители. Има ги във всяко поколение, на всеки континент, във всяка страна. (2:1). Но това не бива да води до униние. Вместо това трябва да предприемем радикални действия да избегнем последствията от лъжеучението.

Второ, макар и понякога да са лесно разпознаваеми (като онзи проповедник, който твърдял че хората могат да станат безгрешни), повечето от тях действат скрито и подмолно. Хората обикновено не разбират, че са станали жертва на заблуда. Това е така даже посланието им да съдържа само 1% лъжа и 99% истина. Малко квас заквасва тестото.

Нека ви задам още един въпрос: бихте ли отхапали от сладкиш, ако знаете че някой е добавил мъничко кравешка тор в тестото, от което е направен?

Лъжеучителите са трудно разпознаваеми, защото са дегизирани вълци в овча кожа. Трудно е да ги различиш от истинската овца, както е трудно да различиш добре фалшифицирани банкноти от оригинала. Днес се говори за висококачествени доларови банкноти, при които приликата с оригинала е поразителна. Минава и на най-добрия детектор за фалшиви долари. овите 50 долара менте са от категорията на т. нар. суперфалшификати. Те са отпечатани на хартия, близка по състав до истинската, на дълбокопечатна техника, на каквато се печатат истинските пари. Висококачествените фалшификати преодоляват всички защитни елементи на банкнотата - водни знаци, нишки, флуоресценция на ултравиолетова лампа и др. Качеството им е такова, че заблуждават и професионални валутни касиери, които работят в банки. Те проникват на пазара и чак тогава започва тяхното изучаване, разпознаване и изтегляне. Докато това стане, понякога минава повече от година. Така беше и със суперфалшификата на новите 100 долара, който се появи у нас в края на 1999 г. В следващите 2 години излязоха още няколко негови варианта с различна хартия и мастила. Този фалшификат, въпреки че вече е известен на банките, още заблуждава някои касиери.

По най-груби сметки сега в България вероятно са вкарани за разпространение между 1 и 2 милиона висококачествени фалшиви долари в банкноти по 50. Поне такъв извод може да се направи от количеството заловени фалшиви банкноти по банките.

Подобно на фалшивите пари, днес в църквите циркулират много лъжеучители. За да ги разпознаеш, е нужно много добро познаване на Словото и критично наблюдение на всичко, което се говори от амвона. Защото не всяко послание, което използва християнски жаргон е Христово по характер.

През тази седмица ми се наложи да отида в болницата. С един лекар се заговорихме за животоспасяващите операции и той със съжаление каза, че някои хора се отказват от кръвопреливане под влиянието на „протестанти и евангелисти, които чукат на вратите”. Попитах дали не става въпрос за „Свидетели на Йехова” и той кимна. Обясних му, че това е култ, който няма нищо общо с евангелските църкви. Негов основател е Чарлс Ръсел, който е излязал от църква и е основал ново еретично учение. То е доста подмолно, защото като нас използва Библията и говори за спасение. Но подмяната е в това, че не вярва в Божествената природа на Исус Христос и в спасението по благодат чрез вяра. Тази ерес е „тайно въведена”, но същевременно гибелна, защото не води до спасение.

И така, лъжеучители ще има винаги. Второ, те действат подмолно и скрито. И трето, Петър казва, че „мнозина ще последват техните гибелни дела” (2:2).

Мнозина ги следват и това не бива да ни изненадва. Това е характерно за много еретични учения в древността и днес. „Ересите се характеризират с голяма популярност, защото всяка заблуда е приятел на някоя похот” (Александър Нисбет). Това, разбира се, не означава, че всяка голяма църква проповядва еретични учения, а всяка малка е бастион на истината.

Днес има църкви, които проповядват, че няма значение как живееш, Бог ще ти прости. Познавам пастор, който прелюбодействаше с жена от църква, след което се разведе с жена си, но не се покая. След време стана пастор на друга църква. Абсурдно е човек, който трябва да дава пример за смирение и святост да е олицетворение на арогантността и похотта.

Други проповядват, че ако си новороден християнин и си в изправни взаимоотношения с Исус, ти трябва да си здрав и богат. Така нареченото просперитетно учение е изключително опасно, защото при първия проблем много заблудени новоповярвали се разочароват от Бог и напускат църква. Но никъде в Библията не ни е обещан безоблачен живот и щастие. Исус ни предупреди, че в „света ще имаме много страдания, но дерзайте, Аз победих света” (Йоан 16:33).

Трети настояват, че всяко споменаване на проблем е негативна изповед, която след това се реализира в живота. Те казват: „Има сила и живот в изповедите, които правим. Чрез изповедите си ние реализираме това, което желаем.” Чуйте едно такова изказване: „От какво се нуждаеш? Започни да го създаваш. Започни да говориш за него. Говори на портфейла си. Кажи: „Ти, голям, дебел портфейл с пари!”

Това е манипулиране, което няма нищо общо с Божието слово. Само Бог е творец и само Той може да извиква в съществувание неща. Освен това, като забраняват на вярващите да говорят за проблемите си, те не могат да кажат истината. В резултат много християни са насърчавани да се правят, че всичко върви по мед и масло. Вместо ученици църквата произвежда лицемери.

Но нека видим с какви лъжеучения си имаше работа ап. Петър.

  1. Характеристики на лъжеучителите (2:10-22).

Петър говори за лъжеучители, които са представители на ранната форма на гностицизъм (една от по-късните форми е богомилството). Лъжеучението е дуалистичен гностицизъм. Според гностиците материята е зла (от дявола), а духът – добър (създаден от Бога). Следователно, това което правим с телата си не е важно. Като вярващи ние сме свободни да правим всичко, което си поискаме. Няма да загубим спасението си. Даже е добре да опитаме от греха, за да го опознаем. Също, те подлагат на съмнение спасителното дело на Христос, като се присмиват на факта, че Той не извършва обещания в СЗ страшен съд. Те поставят акцент върху свободата на християнина, но пренебрегват моралните стандарти на Писанието. Според тях спасението не е чрез вяра, по благодат, а чрез иницииране в езотерично (гр., вътрешно) знание, искрицата гносис, която е достъпна само за малцина.

Следващите белези са общи и характерни за най-различни еретични учения в историята на църквата до наши дни. Ето най-важните (само ги изреждам, както са написани на проектора (с по едно изречение коментар,), а после се спирам само на 2-3 подробно – неморалност, алчност и пресъхналост):

А. Отхвърлят властта на Бога и на апостолите – „...даже се отричат от Господаря, Който ги е изкупил” (2:1). Сами са си господари.
Б. Презират ангелите (2:10,11)
В. Хулят за неща, които не знаят (Петър използва ирония – те претендират, че притежават специално езотерично познание) (2:12)
Г. Прогласяват впечатляващи нови идеи (2:3)
Д. Следват плътските страсти (2:2,13б -16) – проповядват сексуална неморалност. „Техните похотливи дела” (ст.2) означава „крещяща сексуална неморалност.” Блудството, за което говори Павел в 1 Кор. 5:1 – слушаме, че един от вас има бащината си жена” вероятно е било срещано и при тях. От 2:18 разбираме, че аморалността и арогантността вървят ръка за ръка – „следват плътските страсти и презират властта”.
Е. Те са алчни (2:14). Те се възползват от своите жертви с ‘престорени думи’ (гр. пластос, ‘не напълно автентичен’, откъдето идва нашето ‘пластмасов’).
Ж. Предстои им съд и присъда (като животни без разум, родени да бъдат ловени; като добиче, отглеждано за да бъде заколено... 2:12)
З. Обичат заплатата на неправдата като Валаам (но могат да бъдат спрени от някой, който се опитва да възпре безумието на тяхното беззаконие. – 2:15)
И. Те са пресъхнали (безводни кладенци) и нямат какво ценно да кажат (2:17)

Нашият комшия по вила има кладенец. През лятото, когато не вали много, той пресъхва. Кладенецът стои там, но няма никаква полза от него. Той е безводен. Затова на съседа ни му се налага да взема вода от нашия кладенец, който е дълбок и има достатъчно вода дори в най-голяма суша.
Й. Те са безсилни (мъгли, тласкани от буря) и безпомощни пред греха (ст.17)

3. Божията справедлива присъда (3б – 9). Как ще отговори Бог на всичко това?

А. Божията присъда за тях е вече приготвена. Бог не дреме, Той вижда всичко, но дълготърпи в своята милост и любов към нас. Никой не е освободен от отговорност пред Бога. Съдът може и да се отлага, но е действителен. Щом Бог „не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове” (2:4), щом „не пощади стария свят” (2:5), колко повече ще нанесе унищожение върху нечестивите в края на времената?
Б. Господ е справедлив, но милостив Съдия (4-9). Той има благодат към каещите се грешници. Както Бог показа милост към праведния Ной и Лот, така той ще избере свой остатък, който ще бъде спасен от надвисващото наказание. Следователно, Божият неминуем съд може да бъде избегнат. Ние трябва да оповестяваме това предложение на другите, дори да се присмиват.
В. Плевели и зърно ще има във всяка нива (спасени и непокаяни). Във всяка църква ще има спасени и неспасени. Не е наша работа да се занимаваме с това кой крив и кой прав. Важно е ние да внимаваме на себе си и самите ние да сеем истината.

  1. Каква е поуката за нас?
А. Да внимаваме да не станем жертва на ереси.
Б. Ние самите да не разпространяваме такива – да изучаваме Словото.
В. Да се молим за нашите братя и сестри.
Г. По плодовете им ще ги познаете.

Накрая, представете си, че сме във война и някой генерал от Българската армия хвърля в битка срещу врага български войници така, все едно играе компютърна игра и дори не се замисля, че в нея ще умрат или ще бъдат осакатени български синове, съпрузи, бащи... Какво ще си помислите за него? Сигурно ще го наречем безсърдечен. Колко повече трябва да считаме за безсърдечен пастор, свещеник или лидер, който не се замисля, че когато проповядва лъжливи доктрини поставя на карта тяхното спасение?

Така че, една от целите на 2 Петър 2 е да ми напомня да не съм безсърдечен пастор и да не си играя с думите, които изричам от амвона.

Лъжеучители е имало и ще има винаги. Те действат подмолно и са следвани от тълпите. Но те са вече осъдени от Бог, защото са пластмасови, не автентични християни – те са алчни, неморални, отхвърлят Божия авторитет и са като пресъхнали кладенци. Бог ни призовава да внимаваме да не паднем в техния капан, да останем автентични християни и да предпазваме другите.

Нека се помолим.