Monday, April 12, 2021

Приятелство във века на самотата (Притчи 17:17)


/проповед/

Един студент в Библейски колеж заспал по време на лекция. И както бил заспал, приятелят му, който седял до него, го сръгал и му прошепнал: „Ей, ставай, той те помоли да се молиш!“ Спящият студент помислил, че наистина са му казали да се помоли, скочил на крака и започнал да се моли, прекъсвайки преподаването на професора. Като свършил молитвата си седнал на мястото.

Не знам за вас, аз не искам да имам такива приятели! J

Но какво е приятелството?

Един учител накарал всеки от учениците да даде своя дефиниция на приятел. Ето какви отговори получил: „Приятел е две разтворени ръце в общество от хора без ръце.“ Приятел е топъл спален чувал в студена зимна нощ.“ „Приятел е кана с горещо кафе във влажен и облачен ден.“ „Приятел е прекрасна градина посред пустинята.“ „Приятел е гореща вана след като си ходил 30 километра по прашен път.“

A Уилям Шекспир е казал, „Приятел е този, който знае всичко за теб и въпреки това те обича!“

Ние продължаваме с нашата поредица върху „Притчи“ – Мъдрост за всеки ден. Днес искам да говорим за това как можем да бъдем добър приятел в един свят на самотата. К.С. Луис казва, че приятелството дава стойност на оцеляването. Подобно на изкуството и музиката приятелството придава сладост и удовлетворение на живота.

Във века на цифрови технологии, глобалното село и онлайн общуването, приятелството става все по-застрашен от изчезване вид. Ние пътуваме повече от преди, сменяме си работата по-често от преди и имаме повече възможности за развлечение от преди.

На всичко отгоре вече повече от година се борим неуспешно с пандемията от коронавирус и сме принудени да ограничаваме контактите си. В резултат приятелството страда, особено за мъжете.

Става все по-трудно да намерим добър приятел. Не може да споделиш най-съкровените си чувства с всеки.

Всички ние се нуждаем да можем да отидем при някого за помощ, съвет или просто да помълчим заедно, защото знаем че го е грижа за нас и ни познава достатъчно, за да е искрен, когато искаме мнението му за нещо.

Някой, който да се смее на шегите ни, дори когато не са смешни. Е, може би не чак да се смее, но да ни каже че не са смешни по начин, който да не ни обиди.

Както казват Щурците, „Трябва да имаш един приятел, и ако е като теб мечтател, ще оцелееш, ще запазиш Дон Кихот в себе, Робинзон, Гъливер...“

Такъв приятел искаме да имаме. Но за да имаме такъв приятел или приятели, ние трябва да станем такъв приятел за другите. Не можем да си мечтаем да имаме добър приятел, или да чакаме някой добър приятел да падне от небето в скута ни.

Но въпросът е, как да го направим? Как да плуваме срещу течението, за да изграждаме и поддържаме дълбоки и дълги приятелства?

Ще разгледаме няколко стиха от Словото, за да се спрем на три основни качества на добрия приятел. Конкретно ще видим, че добрият приятел се притичва на помощ, добрият приятел е искрен и накрая добрият приятел е христоподобен. Накрая ще помислим как ние можем да станем такъв приятел за другите.

1.     Добрият приятел се притичва на помощ.

Притчи 17:17 „Приятел обича винаги и е като роден брат във време на нужда.“

В едно добро приятелство на двамата приятели им е не само приятно да са заедно. Тук виждаме, че думата приятел е глагол. Приятелят обича. Той действа. Притичва се на помощ. Той показва любов, като предлага да послужи с нещо на другия.

Също, забележете, че приятелят обича не само в добри времена. Oбича не само когато е в настроение. Той обича винаги. Приятел обича винаги.

Истинското приятелство се доказва в бурята – когато другият е болен, в нужда или преминава през изпитание. Той има нужда от любов, когато се е провалил. Тогава, когато всички други го изоставят, приятелят му е до него.

В този стих всъщност приятел и брат са синоними. Всеки рано или късно преминава през изпитания. Понякога страданието е твърде непоносимо! В такъв момент Бог ни дава дара на приятелството.

Гигантската секвоя, както подсказва и името ѝ, е известна с огромните си размери. Tя достига до 100 метра височина. Въпреки това корените ѝ са дълбоки само 4 метра. Как тогава успяват да понесат тежестта на дървото и да го изхранват? Отговорът е в общността. Корените на секвоята се простират хоризонтално и се вплитат в корените на други секвои. Така под почвата се образуват много здрави подкрепящи дърветата структури.

Дълбоките и дълги приятелства са подобна подкрепяща структура.

Еклисиаст 4:10 „защото ако паднат, единият ще вдигне другаря си; но горко на онзи, който е сам, когато падне, и няма друг да го вдигне.“

В някои щати в Америка след падане и оказана медицинска помощ на възрастни хора, слагат на китката им жълта гривна с надпис: „Риск от падане“. Това се прави с цел да се накарат минувачите да внимават и да помагат на този човек да се придвижва.

Eдна от най-големите нужди от подкрепа за хората в тази пандемия е някой да си поговори с тях и да им вдъхне надежда. Четох, че след войната и високата безработица в Зимбабве правителството стартирало проект „пейки на приятелството“.

За целта обучили възрастни жени да изслушват хора в депресия. Тези жени или баби били наречени на местния език куфунгисиса, което означава „някой, който мисли твърде много“.

Проектът имал голям успех. Преди да се усетят, тези които сядали на пейката се пренасяли от нея в сладък разговор с някой, когото го е грижа. Може би и ние се нуждаем от такива пейки във Варна!

Истински приятел е този, който винаги е готов да ти се притече на помощ. Но това не означава да позволяваме на хората да искат от нас неща, които да ни отделят от важни задължения към Бог и семейството ни.

2.     Добрият приятел е искрен.

Някой ще каже, това се разбира от самосебе си. Но за нещастие, ние сме толкова внимателни да не нараним чувствата на приятелите си, че не винаги сме готови да споделим с тях нашите притеснения за тях самите.

Понякога е нужно да конфронтираме нашите приятели, защото ако не го направим това може да нарани не само нашите взаимоотношения, но и други хора.

Притчи 27:6 „Удари от приятел са искрени, а целувки от неприятел – изобилни.“

Сигурно сега някой от вас си мисли, „Веднага се сещам за някои хора, които искам искрено да ударя , ха-ха!“

Е, не искам да те разочаровам, но тук Соломон има предвид, че ние трябва да сме искрени не за да си отмъстим на някого, а за негова полза.

В Ефесяни се казва, че трябва да изричаме неща, които само изграждат и помагат на този, който ни слуша. Защото как можеш да обиждаш и едновременно с това да изграждаш някого?

Първо трябва да провериш мотивите си. Ако си воден от желанието да злепоставиш другия и да покажеш, че го превъзхождаш, това е погрешна мотивация.

Ако си искрено загрижен за доброто на този човек, тогава трябва да изследваш сърцето си, за да си сигурен, че ти не си част от проблема.

След като си изпитал сърцето си пред Бога и си сигурен, че си воден от чисти мотиви, помоли се Бог да ти даде правилните думи.

Думи, които показват, че си загрижен, разкриват проблема и често водят до разрешаването му.

Един известен християнин трябвало да говори с млад пастор относно някои недостатъци в проповядването му. Преди това той се помолил. Когато останали насаме с пастора, той казал: „Молих се относно това как да говоря с теб относно това.“ И с просълзени очи той споделил нещата, за които е загрижен относно младия пастор.

По-късно последният казал на свой приятел: „За мен беше ясно, че той не търсеше нещо, за което да се заяде с мен. Той наистина беше загрижен за мен и това си личеше по начина, по който говореше.“

И този пастор трябвало да признае, че другият има правилни наблюдения и след това си взел бележка. Пасторът нямало с такава готовност да се коригира, ако другият просто го беше скастрил.

Понякога се налага да кажем „не“ на приятел, който се възползва от приятелството ни и ни манипулира. И те трябва да чуят това.

Но нека бъдем деликатни и внимателни. Да не тръгваме с рогата напред. Както някой беше казал, „Тръгвайки с рогата напред, не забравяй, че си с наведена глава! При това положение, едва ли виждаш по-далеч от носа си...“

Успокой се преди да отидеш да говориш с някого и помоли Бог да ти даде правилните думи и подход.

Ето какви съвети за приятелството дава известният психолог Дейл Карнеги:

Показвай искрен интерес към другите хора. Хората не ги е грижа колко знаеш, докато не узнаят колко много те е грижа. Усмихвай се.

Направи усилие да помниш имената на събеседниците си. Бъди добър слушател. Говори за интересите на другите. Отнасяй се с тях така, както искаш те да се отнасят с теб.

Което ни отвежда до третия стих, който ще разгледаме в Притчи.

Притчи 27:9 „Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето, така – и сладостта на сърдечния съвет на приятел.“

Едно от най-здравите лепила, които свързват двама души в приятелство е да черпят взаимно един от друг мисли, идеи, прозрение или съвет.

Има хора, за които знаеш, че ако отидеш за съвет при тях, те няма да ти се изсмеят или да те накарат да те унизят. Дори да не подкрепят идеята, те подкрепят теб. Това е смисълът на приятелството, да се подкрепяме взаимно.

Приятелят ти може да те посъветва, защото знае, че ти ще го изслушаш и ще помислиш върху съвета му. Няма просто да го пренебрегнеш, защото го цениш като приятел.

Добрите приятели могат да са искрени и да отправят конструктивна критика или да дават съвет, когато е нужно.

Третият аспект на доброто приятелство е..

3.     Добрият приятел е христоподобен.

Знаеш ли, че Христос е страхотен приятел? Той нарече Своите ученици приятели, защото те знаят какво върши техния Отец.

Йоан 15:15 „Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му; а вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от Своя Отец.“

Исус беше приятел не само на учениците, но и на други хора.

Матей 11:19 „Дойде Човешкият Син, Който яде и пие, и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак мъдростта се оправдава от делата си.“

Дали някой би те обвинил, че си приятел на грешниците? Някой може да си казва, „Човече, надявам се да не съм! Ние трябва да се отделяме от тези неща, забрави ли?“

Точно обратното! Аз ще се радвам за нас хората да говорят, че сме църквата във Варна, която е приятел на грешниците.

В случай че не си забелязал, грешниците не се надпреварват да влязат тук. Няма тълпа от желаещи да присъстват на богослуженията ни. Някой трябва да отиде и да им каже!

Римляни 10:14 „ Как обаче ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? 15 И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: „Колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто!“

Исус дойде да прогласи свобода за пленниците и ние трябва да отнесем тази велика новина до тези, които се нуждаят да я чуят.

Да сме приятели на грешниците не означава да участваме в техния грях, а да ги обичаме въпреки него. Да им предлагаме свобода от греха в името на Христос.

Нека също ти напомня, че ти и аз също бяхме някога грешници. И Исус дойде и ни намери, за да имаме прощение и вечен живот.

Как направи това?

Йоан 15:13 „Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.“

Лесно е да се каже това на думи. Но Исус изрече тези думи малко преди да ги потвърди, като умря на кръста.

Готов ли си да жертваш времето си за твоя приятел, когато той се нуждае от теб? Може ли приятелят ти да разчита на теб докрая?

Обикновено не е нужно да умираме за приятелите си. Но ако това се наложи, готов ли си да го направиш? Не е лесно да кажем да, нали? Сега е лесно да го кажем, но ако наистина се наложи?

Цар Кир, основателят на Персийската империя, заловил принц и неговото семейство. Когато ги довели пред него, монархът попитал затворника: „Какво ще ми дадеш, ако те освободя?“ „Половината от моето богатство“, отговорил той. „А ако освободя децата ти?“ „Всичко, което притежавам.“ „А ако освободя жена ти?“ „Ваше величество, ще дам себе си.“

Кир бил толкова впечатлен от неговото посвещение, че ги освободил всичките. Когато се върнали у дома, принцът казал на жена си: „Не е ли този Кир много красив мъж?“ С дълбока любов, четяща се в погледа ѝ, тя му казала: „Не забелязах. Можех само да гледам теб – този, който беше готов да даде себе си за мен.“

Моля се да имаш такива приятели. Ако нямаш, тогава трябва да изградиш такова приятелство и приятелят ти ще ти отвърне със същото.

Moжеш ли да си представиш Исус да клюкарства за приятелите си? Или Исус да пренебрегне приятел, защото в този момент той му досажда? Или от страх да не се зарази от него?

Можеш ли да си представиш Исус да позволи на приятеля си да се наранява с начина си на живот и да не се опитва да го спре?

Не мисля. Той би бил най-добрият приятел, който човек може да има.

И Той иска ние да бъдем като Него. Да се притичваме на помощ, когато приятелят ни има нужда от нас. Да сме искрени с него. Да сме христоподобни.

Заключение

Можем да продължим, като изредим други качества, които добрият приятел трябва да има – като прощаващ, внимателен, любящ. Но мисля, че схванахте основната ми мисъл.

Не казвам, че е лесно да си добър приятел, а че си струва да си такъв. В един свят на самота, и онлайн общуване, ние можем да сме контракултурни, като изграждаме добри приятелства, които се основават на жертвоготовност и искреност. Които са христоподобни. 

За вас, които сте женени, започнете с вашите съпрузи или съпруги. Бог продължава да работи в мен и макар и да има още какво да се желае, продължава да ме ръчка да работя над приятелството си с Ваня. Може би защото Той е най-добрият приятел, затова продължава да настоява. J

Този свят е пълен с наранени хора, със самотни хора, които се нуждаят от приятел. Те се нуждаят от теб и мен.

Те се нуждаят от някой, който да ги изслушва, да ги конфронтира когато е нужно, но винаги да го е грижа!

Чували ли сте името Сам Рейбърн? Той е най-дългогодишният говорител на Камарата на представителите на САЩ. Дъщерята на негов приятел умряла внезапно. Рано на следващата сутрин бащата чул някой да чука на врататяа и когато отворил там бил Рейбърн. Говорителят на Камарата казал, „Дойдох да видя дали мога да помогна с нещо.“

„Бащата отговорил с дълбока въздишка на скръб, „Не мисля че има нещо, с което да помогнете, г-н Говорител. Ние ще се погрижим за всичко.“ „Ами, казал Рейбърн, „пили ли сте кафе тази сутрин?“

Мъжът отговорил, че не са имали време да закусват. Затова Рейбърн казал, че може поне да им направи кафе. Докато приготвял кафето в кухнята, мъжът влязал и казал, „Г-н Говорител, аз мислех, че тази сутрин трябва да сте на закуска в Белия дом.“

„Да, трябваше, казал Рейбърн, „но се обадих на президента и му казах, че един мой приятел е преживял голяма трагедия и не мога да дойда."

Грижа ли те е за твоите приятели?

Работете върху вашите приятелства и помислете на кого още можете да станете добър приятел. След това се молете какво конкретно да направите, за да усъвършенствате приятелството си – за тяхна полза и за Негова слава.

Край

_______________________

11.04.2021

БПЦ "Нов живот" - Варна