Monday, March 06, 2017

Среднощна борба с Бога (Битие 32:1-33:4)

/проповед/

И така, продължаваме с историята за патриарсите в Битие. Ако има нещо, което ги обединява, това беше близката им връзка с Бога. И тримата, Aвраам, Исаак и Яковразговаряха с Бога в молитва.

Веднъж един кораб попаднал в буря и капитанът попитал: „Някой знае ли как да се моли?“ Един мъж казал: „Аз знам как да се моля.“ „Добре, ти се моли, докато останалите обличаме спасителните жилетки – имаме с една по-малко.“

Днес ще си говорим за молитвата. Ще разгледаме следващия епизод от живота на Яков и ще видим как молитвата може да промени нашия животКакво се случи дотук с него?

Разбираме, че още при раждането си, неговата ръка се подаде навън и хвана петата на брат му Исав, сякаш му казваше: „Хей, чакай малко, аз искам да съм първи“. Името Яков означава „който хваща петата“ или „който без право замества“. С други думи,„измамник“.

Изобщо, Яков беше специалист по заместване. Първо той купи първородството от Исав, а след това отне и неговото благословение. Но това беше в изпълнение на Божието слово, че по-големия ще слугува на по-малкия (25:23). Исав си каза, ще почакам баща ми да умре и след това ще убия брат си. Затова Ревека и Исаак го отпратиха при Ревекиния брат Лаван. Те мислеха, че това ще трае малко.

Но Яков престоя там цели 20 години. Бог се показа верен и го благослави много. Тогава Бог му се яви му каза, че вече е време да се върне в отечеството си.“ (Битие 31:3)

Яков се покорява и тръгва. Но когато наближава дома си, но започва да се тревожи какво ще каже Исав. Тогава научава, че Исав идва да го посрещне с 400 въоръжени мъже, което не е добър знак. Яков е доста богат, но е забравил да вземе своя армия със себе си, затова в отчаянието си отправя молитва към Бога:

Битие 32:9: „Боже на баща ми Авраам и Боже на баща ми Исаак, Господи, Който си ми рекъл: Върни се в твоята земя, при рода си, и Аз ще ти сторя добро...“ (той припомня на Бога Неговите думи[ст.10не съм достоен за всичката милост и всичката вярност, която си показал на слугата Си... [ст.11] Избави ме, моля Ти се, от ръката на брат ми, от ръката на Исав (в случай че си забравил кой е брат ми)... [ст.12] А Ти си казал: Наистина ще ти сторя добро и ще направя потомството ти колкото морския пясък, който не може да се изброи. (пак припомня на Бог какво е казал).

За какво се моли Яков? За избавление. „Боже, избави ме от тази бъркотия и не позволявай на Исав да ме убие!“

По-късно същата нощ,

Ст. 24-25: „...един човек се бореше с него до зазоряване. И като видя човекът, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се бореше с Него.“

Знаете ли колко болезнено е това? Дори пръстът ви да се измести от ставата, боли много. Най-голямата става в тялото е бедрената става и този човек само я докосва с пръст и тя се измества. Явно не си знае силата.

Ст. 26: „Тогава човекът каза: Пусни Ме да си отида, защото се зори. А Яков каза: „Няма да Те пусна, докато не ме благословиш.“ (Яков е някой, който хваща, не пуска лесно човека да си ходи).

Ст. 27: „И човекът попита: Как ти е името? Отговори: Яков. (странно, те се борят цяла нощ и не си знаят имената? Всъщност, човекът знае името му, но иска Яков да признае, че се казва така. Да каже: „Казвам се Яков – аз съм един лъжец и измамник).

Ст. 28: „А той каза: Няма да се именуваш вече Яков, а Израил (което означава буквално „който надвива Бога“), защото си се борил с Бога и с човеците, и си надвил.“

Ст. 29: „А Яков го попита: Кажи ми Твоето име. Защо питаш за Моето име?“

„Ами, не знам, ти току-що отмести бедрената ми става и ми даде ново име и ще е добре като разказвам тази история да знам какво да казвам на хората за това как се казваш.“

Не става ясно дали човекът е казал на Яков името си, но научаваме, че той благослови Яков.

Сигурно се питате кой е този човек? Според някои, това е бил просто ангел, но защо ангелът ще си отива на разсъмване? Тойне е вампир. Ангелите обичат светлината. Може би е бързал за репетиция на ангелския хор.

Повечето богослови вярват, че това е бил Бог, защото в следващия 30-ти ст. се казва, че Яков нарече мястото Фануил, което значи Божието лице. Яков вярва, че е видял Бог.

След това Яков отива да срещне Исав. Бог вече е работил в сърцето му и когато Исав вижда брат си, той се завтича към него и двамата се прегръщат и плачат дълго.

От тази история научаваме няколко неща, които са свързани с нашия молитвен живот.

Първо, Божиите благословения се освобождават в живота ни чрез молитва. В ст. 29 човекът благослови Яков. Това стана, след като Яков се помоли.

Знаете ли, че в Библията има 3000 обещания. Някои от тях са специфични за човека и ситуацията, в която са дадени. Но Павел казва, че всички Божии обещания са да в Христос Исус (2 Коринтяни 1:20), тоест, те се изпълняват за всеки, който вярва в Него.

Затова, докато четем Библията, можем да се молим Бог да направи тези обещания реалност в живота ни. Всъщност, можем да се молим не само за обещанията, но с всеки стих от Библията. Например, когато чета Ефесяни 5:25, „Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея“, казвам: „Господи, дай ми сили да обичам Ваня с такава жертвоготовна любов. Помогни ми поне малко да приличам на тебе и да съм готов да жертвам време, сили и енергия, за да показвам любовта си към нея всеки ден. Тогава тя ще бъде благословена.

Когато чета Тимотей 1:7, „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладеене,“ се моля за моите деца. Казвам „Господи, моля Те дай им смелост да благовестват, дай им сила, за да се справят с трудноститеДай им копнеж за Твоето слово, а не за суетните неща на света. Нека то се вселява богато в тях, за да имат любов към всички, даже към враговете си. Давай им мъдрост, за да могат да владеят емоциите си, да контролират думите си и да бъдат добър пример за Тебе.

Или чета нашия благослов в Числа 6:24-26, „Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!“

Тогава се моля за вас с тази молитва: „Господи, благослови моите братя и сестри с всяко благословение в небесни места! Пази ги от зло и от примките на дявола. Нека твоята правда и истина да огрява сърцата им и да виждат милостта ти, когато преминават през трудности. Нека не пренебрегват времето за молитва и общение с Тебе, за да може Твоят мир да прогони всяка тревога и всеки страх. Амин.

В своята молитва Яков два пъти припомни на Бога неговите обещания. Той каза, „Боже, ти обеща!“ Има ли обещания, за които не си се молил още за своето семействоOбещани благословения, които не си получил?

Знаете ли, че от началото нa нoвия пpoгpaмeн пepиoд нa eвpoпeйcĸoтo финaнcиpaнe – 2014 – 2020 гoдинa, cтpaнaтa ни e пoлyчилa oт EС тpaншoвe в paзмep нa пoчти 750 млн. eвpo, ĸoeтo пpeдcтaвлявa едва 4,55% oт цeлия бюджeт от 16,4 млpд. eвpo. Както е тръгнало, милиарди ще останат неизползвани.

Всички обещания на Бога са да в Христос Исус. Имаме на разположение 3000 обещания в Библията, които са купени с кръвта на Исус.

За изпълнението им няма нужда да пишеш проекти. Молитвата освобождава действието на Божиите обещания в живота ти. Но понякога благословенията на Бог се освобождават само чрез упорита молитва.

Понякога ни се струва, че като Яков трябва да се борим с Бога и да изискваме в молитваБедната вдовица трябваше да досажда дълго на съдията, за да получи правосъдие, защото не можеше да наеме адвокат или да подкупи съдията.

Бог ни обича. Но молитвата често прилича на борба. Случвало ли ви се е да си мислите, че Бог не го е грижа за вас?

Мартин Лутер казва, че това, което изглежда като Божие нежелание на повърхността, е придошла река на Неговата благост. Подобно на баща, който спира с ръка детето, за да види колко силно то иска нещо, Бог се бори с нас в молитвите ни, за да види колко силно искаме да ни отговори.

Някои отговори се дават само след цяла нощ на борба. Така че, продължавай да се бориш.

Може да ти се струва, че Него не го е грижа за неспасения или охладнелия ти съпруг, за непослушното ти дете, за неспасенитети приятели, за това че нямаш работа – продължавай да се бориш.

Не се съмнявай в Неговата милост. Продължавай да се бориш.

В Берлинската музикална академия направили изследване сред музикантите си. Разделили цигуларите на три категории: световно известни солистимузиканти професионалисти и добри цигулари, които обаче нямат шансове да станат професионални музиканти.

Открили, че всички започнали да свирят приблизително по едно и също време и свирили еднакво количество време, докато станали на 8 г. Но след това музикантите от всяка група посвещавали различно време на свиренето. До 20-годишна възраст добрите музиканти имали натрупани 4000 часа свирене; много добрите – 8000 часа, а елитните музиканти – 100000 часа. Разбира се, от значение е и талантът, но потенциалът може да се реализира само чрез упорити усилия. Постоянството е ключът към успеха.

Неврологът Даниел Левитин пише, че подобни изледвания доказват, че ако искаш да станеш световно признат експерт в някаква област, е нужно да положиш 10000 часа труд. Каквито и професии да изследват - композитори, баскетболисти, писатели, фигуристи, пианисти, шахматисти, отново и отново се достига до същата цифра.

За да успееш, трябва да си упоритСъщото е и с молитвата. Някои неща Бог дава само след упоритост. Подобно на баща, който спира с ръка детето, за да види колко силно то иска нещо, Бог се бори с нас в молитвите ни, за да види колко силно искаме да ни отговори.

Ако съдията, който изобщо не го беше грижа дали бедните ще получат справедливост, в крайна сметка отдаде правото на вдовицата, колко повече Небесният Съдия, който те обича толкова много и който е платил твоя дълг, ще те чуе, когато се молиш.

Първо, Божиите благословения се освобождават чрез молитва. Второ, благословенията не се постигат с хитрини. 

Когато Бог попита Яков как се казваш, той го направи не защото не знаеше как се казва, а защото искаше Яков да признае. „Казвам се Яков. Името ми е измамник.“

Когато Яков занесе вкусното ястие на баща си Исаак и баща му го попита кой е той, той отговори. „Аз съм Исав.“ Сега обаче казва истината. „Аз съм Яков, измамник. Цял живот съм се опитвал да получа тези благословения за себе си чрез манипулации. Сега се покайвам.“

И Бог му даде ново имеИзраил, което ще рече, че не Яков се пребори за благословението, а Бог му го даде.

И това благословение щеше да бъде много по-голямо, отколкото Яков можеше да постигне сам. Новото му име Израил щеше да се появи около 2300 пъти в Библията и щеше да донесе благословения не само на него, но на целия свят.

Някои от вас цял живот са се опитвали да постигнат нещо с хитрост, измама, упоритост, тревоги. Но благословението, което искаш, няма да дойде чрез тези неща. То ще дойде чрез покорство. Печеленето на благословение ще дойде като загубиш себе си за Бога. Това е централното послание на тази история.

В остатъка от живота на Яков той щеше да куца заради изместената става. Това щеше да му напомня, че придобиването на благословението започва със загубата на себето.

Готов ли си да загубиш, за да спечелиш? Налагало ли се е Бог да изкълчи ставата ти, за да ти покаже това?

И така, досега казахме, че Божиите благословения се освобождават чрез молитва. Второ, благословенията не се постигат чрез хитриниИ последно, самият Бог е благословението, което търсим.

Преди Яков да тръгне за дома си, Бог го увери, че ще е с него (31:3). Той не му каза, че всичко ще е наред. Не му каза, че Исав няма да го убие. Сега Яков куцаше и не можеше дори да избяга. Но Бог му обеща личното си присъствие. И Яков получи най-голямото благословение – възстановени взаимоотношения с Яхве.

Каквото и да търсим, то не може да замени нашите взаимоотношения с Бога. Понякога Бог задържа благословениятаза да ни научи на това.

В тази среща по борба свободен стил, Яков не получи разрешение на проблема си. Той получи взаимоотношение.

Какво искаш ти? Разрешение или увереност, че имаш взаимоотношения с Бога?

Павел поиска три пъти Бог да му даде благословение, но Бог каза: „Стига ти моята благодат. Стига ти моето присъствие.“ (2 Коринтяни 12:9)

Бог може да не ти обещае точно тази работа, или точно този приятел, или точно тази съпруга. Той ти обещава Себе Си. И когато имаш Него, намираш себе си.

Понякога най-големият резултат от нощ на борба с Бога не е промяна в твоята ситуация, а промяна на твоята идентичност. От Яков (някой, който манипулира), се превръщаш в Израил (някой който уповава).

Яков мислеше, че Исав е най-големият му проблем и Бог трябва да промени Исав. Всъщност Яков беше най-големият проблем и Яков беше този, който трябваше да се промени.

Понякога в молитва Бог променя твоята ситуация. А понякога променя твоята идентичност.

Понякога резултатът от нощ прекарана в молитва са възстановени отношенияне разрешение на проблема.

Божието присъствие е най-голямото благословение. Бог е с нас и ни чува, защото макар и да е всесилен, Той стана слаб за нас.

Когато децата ни бяха малки, се борехме на пода в детската стая. Тъй като те бяха много по-слаби от мен, аз трябваше да внимавам да не ги смачкам. Затова трябваше да не използвам цялата си сила.

А колко тежи Всесилният? Яков не беше смачкан, което означава, че Бог съзнателно не използва цялата си сила. В тази среща по борба Бог по своя воля стана слаб.

В този момент Бог се направи на слаб, за да донесе спасение на Яков. Но 20 века по-късно цялата тежест, която Яков заслужаваше, се стовари върху Исус. Както казва един известен проповедник, Яков се бори с риск за живота си, за да получи благословение за себе сиИсус се бори с цената на живота си, за да получи благословение за нас.

Затова можем да сме сигурни, че Той ни чува. Затова, продължавай да се бориш, не се предавай. Не се съмнявай в Божията любов.

Бог обичаше Яков, затова дойде и се бори с него. Бог обича нас, затова дойде, взе нашата плът и се бори с нашия грях, докато той отне живота му. Но после възкръсна и победи греха. А сега Той ни дава отново присъствието си и казва: „Никак няма да те изоставя и никак няма да те забравя.“ (Евреи 13:5)

Чувстваш ли се понякога така, сякаш молитвите ти отиват на небето и остават без отговор? Ако да, тогава постоянствай в молитва и ще получиш най-голямото благословение – Неговото присъствие и промяна на твоята идентичност.

Нека се помолим.