Wednesday, November 30, 2011

Panis Angelicus - Хляб ангелски


Днес ми се наложи да потърся български превод на Panis Angelicus, но така и не намерих. Затова помествам тука един мой скромен опит за превод на този страхотен текст. Не претендирам, че е най-добрият. Под него е оригиналът.

Хляб ангелскиХляб ангелски,

превърнат в хляб човешки.

Хлябът небесен

слага край на всички символи -

нещо чудесно!

Господ става наша храна -

беден, слуга и смирен.

Ние Те молим,

Боже в три лица,

Ти да ни посетиш,

докато Ти се покланяме.

Води ни в Твоите пътища -

ние, които желаем да достигнем светлината,

в която обитаваш Ти.Panis Angelicus

Bread of Angels,
made the bread of men;
The Bread of heaven
puts an end to all symbols:
A thing wonderful!
The Lord becomes our food:
poor, a servant, and humble.
We beseech Thee,
Godhead One in Three
That Thou wilt visit us,
as we worship Thee,
lead us through Thy ways,
We who wish to reach the light
in which Thou dwellest.
Amen.