Saturday, November 07, 2020

Великият имитатор (Oткровение 13)


/проповед/ 

Случвало ли ви се е някога да ви се обадят по телефона и гласът отсреща да ви заблуди? Да помислите, че е друг човек, а не този, който ви се обажда?

Неотдавна гледах едно предаване с най-добрия имитатор на Тодор Живков, Георги Парцалев и много други известни фигури от миналото – Звезделин Минков. Този човек без никакво затруднение превключва от личност на личност и ги имитира. Една мразовитa февруарска нощ бил на стоянката на такситата в центъра на София, чакайки да дойде такси. Но такси така и не идвало. Изведнъж го осенила шантава идея. Приближил се до стоянката и натиснал копчето за дежурния оператор. Оттам се чул сънен женски глас. „Моля!“ Той си преправил гласа като Парцалев и казал: „Абе, моля ви съ, пратете едно такси на жълтите павета, щото замръзнах. Утре няма да имам глас в театъра!“ Жената отсреща казала, „О, другарю Парцалев, веднага ви познах! Стойте там! Веднага ви пращам кола. До 2 минути ще е при вас.“ Наистина е велик имитатор!

Днес ще говорим за един друг Велик имитатор, много по-добър дори от Звезделин Минков.

Миналият път разгледахме 12 глава и видяхме, че тя е централна за разбирането на Откровение и на цялата Библията. Говорихме за тази невидима война, която се води от падането на Сатана досега и ще продължи до Второто идване на Исус Христос и установяване на Неговото царство.

В последно време в тази война дяволът ще използва една личност, която Йоан нарича Антихрист (1 Йоан 2:18). Холивуд го показва като мрачен и зловещ образ, но в началото той ще е много харизматичен. Казахме, че много са се опитвали да познаят кой ще е Антихрист. Спрягали са имената на Калигула, Нерон, Наполеон, Хитлер...

Какво научаваме за Антихрист в нашата 13 глава на Откровение?

Откровение 13:1 „И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, а на главите му богохулни имена. 2 Звярът, който видях, приличаше на леопард, а краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт.“

Първо, той е зъл и жесток. На други места е наречен „син на погибелта“ (2 Солунци 2:3),  „човекът на греха“, „княза, който ще дойде“ (Даниил 9:26), „царят, който действа според волята си“ (Даниил 11:36).

Но в началото той не проявява жестокия си нрав. Той се представя за миротворец, идва на бял кон, но има 7 годишен план, с който накрая, образно казано, „ще си покаже рогата“. Защото неговата цел е световна доминация.

Исус каза: „Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава.“ (Йоан 14:27)

Както Сатана се преправя на светъл ангел, така и Антихрист се преправя на Княза на мира. Велик имитатор.

Видението за звяра тук е от Даниил. Когато изучавахме книгата Даниил, разгледахме звяра, описан в 7 глава. Даниил вижда лъв с крила на орел, мечка, леопард с 4 крила, който се движи бързо и накрая звяр, който има 10 рога, като този в Откровение.

Тези четири звяра символизират четири империи. Те са представени като зверове, защото са еманация на човека, отхвърлил Божия образ и превърнал се в животно, в звяр. Но кои са тези зверове?

Лъвът е Вавилон, който е кръвожаден като лъв. Втората империя е Персия. Тя ходи тромаво като мечка, но е уверена в силата си. Трети е леопардът, който представлява империята на Александър Македонски, който завладява голяма част от света на много млада възраст. Четвъртата империя е като звяр с 10 рога, който Даниил не е виждал.

Тук Йоан вижда нещо подобно, нo обединено в един звяр, едно царство. Тази империя-царство ще има пъргавината на леопард, съкрушаващата сила на мечка и властта и кръвожадността на лъв.

Откровение 13:7 „И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всеки род и племе, език и народ.“

Тази империя е едновременно силна, бърза и жестока. Тя ще възникне върху развалините на Римската империя, но може да се разглежда и като нейна последна фаза.

И този звяр всъщност излиза от морето. Морето е символ на хаоса и злото, но също така и на езическите народи (Исая 17, 57 и Откровение 17). Може би Йоан вижда в съзнанието си, че звярът излиза от Средиземно море. Той има 7 глави и 10 рога. Това вероятно ще е международна коалиция от десет държави.

Даниил 7:23 „Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всички царства и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.“

В това видение Даниил вижда и един малък рог сред десетте рога. Той е човек, който ще управлява тази коалиция от 10 нации. Той ще смае целия свят.

Откровение 13:3 „И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя, учудена, отиде след звяра.“

Антихрист ще е идеалният човек на Сатана, неговият най-прекрасен шедьовър. В ст. 2 се казва, че змеят даде на него силата си. Вече видяхме, че змеят е Сатана. Според някои богослови след метежа на небето Сатана е изхвърлен от небето, но все още не е на земята. А в Откровение 12 той бива изхвърлен на земята и се въплъщава в личността на Антихрист.

Това не е просто човек, а дявол, въплътен в човек. Така започва Голямата скръб на земята – последният период на ужасни бедствия и наказания преди идването на Христос, за което вече говорихме от 6 до 11 глава.

Змеят обладава този човек и му дава своята сила и власт. Той е контролиран от Сатана. Как да разбираме това, че той е смъртно ранен и след това изцелен? (ст.3)

Не мисля, че това ще бъде буквално възкресение. Само Бог има сила над живота и смъртта. Но някакси Антихрист ще симулира, че е умрял и ще възкръсне. Това ще изглежда като възкресение. Представете си, този световен лидер умира, положен е в ковчег, на погребението му, което се предава от много камери в цял свят, присъстват лидерите на всички нации и изведнъж в ковчега трупът започва да шава.

И този, за когото всички са мислели, че е мъртъв, се изправя отново жив. Дали това няма да ги накара да се почудят? Думата „учудена“ („цялата земя учудена“) (ст.3) означава „шокирана“, „омагьосана“.

Йоан 5:43 „Исус каза, „Аз дойдох в името на Отца и вие не ме приехте, но ако дойде друг в свое име, него ще приемете.“

Светът ще се чуди на Неговото издигане на власт. Ще се чудят на интелекта му, на способността му да разрешава сложни проблеми, ще се чудят и на възкресението му.

А почудата е първата стъпка към поклонението.

Откровение 13:4,8 „поклониха се и на звяра, като казваха: Кой е като този звяр и кой може да воюва против него?... И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.“

Почудата се обръща на поклонение. Ласкателството се превръща във възхищение.

От самото начало Сатана желаеше точно това. Той беше ангел, „херувим, помазан да засеняваш“ (Eзекиил 28:14) В йерархията на небето Луцифер беше номер едно. Но той не искаше да търпи властта на Бога, искаше я цялата.

Исая 14:12-14 “Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите? 13 А ти казваше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, 14 ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния..” Той падна, но не спря.

Ние го наричаме Антихрист. Анти – за повечето хора означава „срещу“. Той е срещу Христос. Но думата значи и „вместо“. Той иска да бъде Христос вместо Христос. Той ще е фалшивият Месия. Великият имитатор на Христос.

Исус имаше възкресение, и аз ще имам възкресение. Той имаше само 12 последователи, аз ще имам целия свят. Както има свята Троица – Отец, Син и Святи Дух, така има и несвята троица, Сатана, Антихрист и лъжепророка.

Ако си мислите, че това вече е твърде невероятно, спомнете си за Германия и Адолф Хитлер. Как светът беше покорен от него. Дори Англия беше заблуденa. Чембърлейн е мислел, че Хитлер e най-доброто нещо, което се е появявало от много време.

Eдин автор казва: „Антихрист ще бъде атрактивна и харизматична фигура. Гений. Демонизиран, с дяволско обаяние. Ще има отговори на най-ужасните проблеми на човечеството. Повечето хора ще го смятат за велик, но той ще бъде велик имитатор. Той ще бъде едновременно уважаван политик, известна личност, финансов магьосник, интелектуален гигант, религиозен манипулатор, невероятен оратор, способен организатор. Той ще бъде шедьовърът на Сатана за заблуда. Фалшивият световен Месия. Масите ще го следват с ентусиазъм и ще го възцарят в сърцата си като спасител на света и бог.“

Откровение 13:5 „И даде му се уста да говори горделиво и богохулно; дадена му бе още власт да действа четиридесет и два месеца.“ Това са 3 ½ години - втората половина на Голямата скръб.

Но за осъществяване на пъклените си планове той няма да разчита само на своята харизма. Стратегията на дявола беше да изпрати не само Антихрист, но и лъжепророк като инструменти на заблуда в света.

Откровение 13:11-14 „И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей. 12 Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. 13 И вършеше големи знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето на земята пред човеците. 14 Той мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. 15 И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. 16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, 17 за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. 18 Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.“

За разлика от Антихрист, който излиза от морето (Откровение 13:1), този звяр възлиза от земята (ст.11). Според някои това е доказателство, че лъжепророкът ще бъде духовен лидер от Близкия изток, защото това е земята, която Йоан си представя.

Най-малкото разбираме, че той има различен произход от първия звяр, Антихрист. Той ще бъде духовен лидер, който ще подпомага първия звяр – политическия лидер или Антихрист. След като спечели умовете и сърцата на хората, Антихрист ще насочи гнева си срещу Бога.

Откровение 13:6 „Той отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и небесното Му жилище и онези, които живеят на небесата.“

Този лидер ще може да влияе на хората. Ще бъде обигран политик. Велик имитатор. В Даниил 7 той е описан 4 пъти като човек, който говори помпозни неща.

Не знам дали сте слушали речите на Адолф Хитлер. Дори да не знаете немски, ще забележите, че той винаги започва да говори шепнешком, казва неща, които са верни и вълнуват слушателите. След това тонът постепенно се повишава, а към края той крещи. Но хората слушат като омагьосани, а накрая всички викат „Хайл Хитлер“.

Един автор пише: „Скептиците отиваха на големите митинги в Нюрнберг и се връщаха с думите: „Отче наш, Адолф, който си в Нюрнберг, да дойде Третия райх.“

Антихрист също ще е известен с помпозните си слова. Ще е много добър комуникатор, ще разреши неразрешимата дилема - ще успее да постигне мир в Близкия изток. Но след първите 3 години и половина, по средата на Голямата скръб, ще обяви война на Израел и християните.

Откровение 13:7 „И му бе позволено да воюва против светиите и да ги победи; и му бе дадена власт над всеки род и народ, език и племе.“

Виждаме, че християните ще бъдат на земята, когато дойде Антихрист и започне Голямата скръб. Той ще воюва против светиите. През последните 150-200 години на запад е популярно учение, според което християните ще бъдат грабнати преди скръбта, докато светът страда под гнева на Сатана. Това учение се аргументира, че ние не сме под Божия гняв. „Няма никакво осъждение за тези, които са в Христа“ (Римляни 8:1).

Ние наистина няма да страдаме под Божия гняв. Исус го понесе вместо нас. Той изпи чашата докрай. Но ще се изправим пред гнева на Сатана и на Антихрист. Да се надяваме на предварително грабване означава да не бъдем подготвени за изпитанията в последно време.

Ще бъде позволено на звяра да воюва против светиите и да ги победи. Ще има физическо преследване, несправедливи закони, отнемане на имуществото, ужасни наказания. Всеки ще трябва да има белег за да може да купува или продава. Ако откажеш, ще рискуваш живота си. Затова „са нужни търпението и вярата на светиите.“

И той ще обяви война. Ще се бие срещу християните.

В началото Антихрист ще сключи мирен договор с Израел и първите 3.5 години ще има мир и стабилност. Тогава ще дойде мерзостта, докарваща запустение.

Даниил 9:27Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.“

Той ще наруши договора с Израел и тогава целият ад ще се изсипе на земята. Ще убие 2/3 от евреите, според Захария 13. След това ще завладее Ерусалим (Захария 14). Ще заблуждава останалия свят и ще се развилнее срещу вярващите в целия свят.

Според някои Антихрист ще произлезе от ЕС. Други смятат, че ще е от някоя ислямска страна – вероятно от Турция или Иран, но ще бъде приемлива фигура също за европейците и за евреите. Но знаете ли, че този, който е Антихрист за нас, всъщност в ислямското богословие е Месия?

Този Месия в Корана и в Хадита (устното предание за Мохамед) e дванайсетият имам и е наречен Махди. Toй ще установи нов световен ред – ислямски халифат, световна ислямска империя. Ислямът ще победи в целия свят.

Махди ще предложи на християните и евреите да се обърнат към исляма. Ако приемат, ще бъдат пощадени. В противен случай Махди ще ги убие, ще завладее Ерусалим и ще убие евреите.

Те очакват Махди. Той ще дойде на бял кон (спомнете си Откровение 6) и ще сключи 7 годишен мирен договор с Израел и запада. След това той ще воюва и завладее много народи. Ще наруши мирния договор с Израел, ще го завладее, ще избива евреите, ще установи ислямско правителство в Ерусалим и целият свят ще му се възхищава.

Звучи ли ви познато? Този Махди, ислямският Месия, ще бъде всъщност Антихриста в Библията.

Но това не е всичко. Мюсюлманите вярват, че ще дойде и Исус. Те го наричат Иса. Той ще се върне, но той е просто човек. Според тях той не е умрял и не е възкръснал, но е отнесен на небето като пророк Илия и стои до Аллах, и чака Аллах да го изпрати обратно на земята.

Защо ще го изпрати? За да поправи всички християни, които не са разбрали кой е той. Той ще се върне като радикален мюсюлманин и ще помогне на Махди да установи шариат по цялата земя. След това ще се ожени, ще има деца, ще умре и ще бъде погребан до Мохамед. 

Не е трудно да видим, че този който е Антихрист според Библията, за мюсюлманите е ислямският спасител. А лъжепророкът в Библията за тях е ислямският Исус Христос. А библейския завръщащ се Христос е ислямският Антихрист.

Не можем да сме сигурни, че Антихрист ще е мюсюлманин. Но това трябва да е отрезвяващо за нас.

В Даниил 7 глава се казва, че този идващ на света Антихрист ще се опита да промени времената и закона. Според мюсюлманите, когато дойде Махди, той ще отхвърли всички човешки конституции и ще наложи шариат. Ще промени и календара според мюлюлманския календар, който започва от преселването на Мохамед от Мека до Медина. Според него сега сме 1442 г.

Исус предсказа всичко това. Който и да е Антихрист, Сатана ще му даде власт да воюва против християните и да ги победи.

Матей 24:9 „Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всички народи заради Моето име.“

Може някой да каже, чакай малко, не каза ли Исус, „Аз ще построя църквата си и портите на ада няма да ѝ устоят.“ А тук се казва, че Антихрист ще воюва против светиите и ще надделее над тях.

Точно така. Антихрист ще победи светиите, като ги убие. Църквата ще победи Антихрист, като страда за вярата. Като следва своя Месия. Като носим кръста. И накрая Бог ще отдели овцете от козите. Всеки ще си получи наградата.  

Антихрист е великият имитатор. Но ние не бива да сме изненадани. Защото подмяната в ценностната система отдавна е започнала.

Днес се смята, че доброто е зло, грехът е добродетел, истината е лъжа, перверзията е красива, лявото е дясно, черното е бяло, войната е мир, семейството е заплаха, децата трябва да управляват, родителите да изпълняват, хомосексуализмът трябва да се насърчава, полът може да се избира, бебето в утробата може да се убива. Животните са по-ценни от хората. Хората са туморно образование на планетата. Затварянето на целия свят заради вирус е добро. Унищожаването на икономиката в името на зелената енергия е нужно...

Римляни 1:25 „Те... замениха истината на Бога с лъжа и се поклониха и служиха на творението, а не на Твореца, Който е благословен довека.“ Дяволът е бащата на лъжата.

Как можем да бъдем насърчени след всичко казано? Като погледнем към Исус Христос. Ние трябва да гледаме не към имитатора, а към Истината. Да очакваме не Антихрист и неговия лъжепророк, а Исус Христос. Неговото славно пришествие. Защото Той царува!

Антихрист е наречен човек на греха. Исус Христос беше безгрешният човек. В Захария Антихрист е наречен „безполезния пастир“ (11:17). Исус е добрият Пастир. Антихрист тук е изобразен като звяр. Исус е представен като Агне. Кого искаш да следваш – звяр или Агнето?

Смъртта на Антихрист ще заблуди света. Смъртта на Исус Христос ще спаси света. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Антихрист е Велик имитатор. Ще можеш ли да го разпознаеш, ако дойде докато ти си жив? Добрата новина е, че няма нужда да познаваш Антихрист и да очакваш него. Достатъчно е да познаваш Христос и да очакваш Него!

Вярваш ли в Него? Записано ли е името ти в книгата на живота?

Амин!

_______________

БПЦ "Нов живот" - Варна