Monday, January 01, 2018

Молитва за новата година - New Year Prayer

/see the same text in English here/

Скъпи Господи,
Благодаря ти, че Ти правиш всички неща нови. Благодаря ти за всичко, което си допуснал в живота ни през изминалата година, доброто и трудностите, които ни напомнят колко много се нуждаем от Теб и разчитаме Твоето присъствие да ни изпълва всеки ден. 
Молим се Твоят Дух да ни води във всяка стъпка през новата година. Молим се да ни водиш в нашите решения и да накараш сърцата ни дълбоко да жадуват за Теб повече от всичко друго. Молим се да отвориш врати, които трябва да се отворят и да затвориш тези, които трябва да се затворят здраво. Молим се да ни помогнеш да пуснем нещата, на които си казал "не", "не още" или "чакай". Молим се за помощ да се стремим първо към Тебе, повече отколкото към всяка мечта и желание, които си вложил в сърцата ни.
Молим се Твоята мъдрост, Твоята сила и мощ да присъстват постоянно в нас. Молим се да ни направиш силни и смели в пътя пред нас. Давай ни способност отвъд нашите способности и нека Твоите дарби да оперират свободно в нас, за да си Ти почетен в нашия живот, а други да бъдат привлечени към Теб.
Молим се да ни държиш далеч от примките и капаните на изкушенията. Да прошепнеш в ухото ни, когато трябва да бягаме и да прошепнеш в сърцето ни кога трябва да останем.
Молим се за Твоята протекция над семействата и приятелите ни. Молим се за Твоята десница да ни покрива и пази далеч от злите намерения на неприятеля; Tи да си бариера около нас, а ние да сме в безопасност в твоите ръце. Молим се да ни дадеш разпознаване и проникновение, нехарактерни за възрастта ни, за да разбираме Твоята воля, да чуваме Твоя глас и да познаваме Твоите пътища.
Молим се да пазиш стъпките ни твърди, върху здрава почва, да ни помагаш да сме последователни и верни. Давай ни свръхестествено упорство да отстояваме курса, да не се отклоняваме надясно или наляво, или лесно да се разсейваме от други неща, които се стремят да ни попречат да Tе следваме неотлъчно.
Прости ни за това, че сме работили толкова много да бъдем самодостатъчни, забравяйки нуждата си от Теб, живеейки независимо от Твоя Дух. Прости ни, че сме допускали страхът и тревогата да контролират нашите умове и че сме позволявали на гордостта и егоизмът да внасят смут в живота ни. Прости ни, че не сме следвали Твоите пътища и че сме живели далеч от Твоето присъствие.
Изповядваме нашата нужда от теб отново. Молим се да направиш всичко ново в сърцата, умовете, живота ни през настъпващата година. Молим се за Твоето обновление в живота ни.
Дръж Твоите думи на истина дълбоко посадени в нас, помагай ни да сме фокусирани върху чистите и правилни неща, давай ни сила да сме покорни на Твоето слово. И когато врагът ни напомня къде сме били, съскайки лъжи и нахвърляйки се върху ни, ние вярваме че Твоят глас говори по-високо и по-силно, докато ни напомняш, че сме в безопасност с Теб и че Твоите цели и планове няма да се провалят. Молим се Ти да си нашата защита и задна стража, да пазиш чист пътя ни, да отстраняваш всички препятствия и да покриваш всяка неравност. Господи, води ни по Твоята равна земя!
Молим се Ти да снабдяваш нуждите ни, молим за Твоята благодат и милост. Молим се Твоите благословения да ни покриват, молим се да ни помагаш да благоденстваме и да направим всеки план, който си родил в сърцето ни да успее. Молим се другите да забележат Твоята доброта и да не могат да не кажат, "Тези са онези, които Господ е благословил."
Помогни ни да сме известни като щедри дарители, помогни ни да сме щедри и мили, да се грижим за нуждите на другите и да не сме заети само със собствените си нужди.
Нека да сме хора, които обичат истината, нека плодът на Духа Ти да бъде виден в живота ни - Твоята любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и себеобуздание. 
Нека Твоята светлина грее в нас, чрез нас и над нас. Нека внасяме промяна в този свят за Твоя слава и за Твоите цели. Да Те поставяме пред себе си. Нека всички Твои планове благоуспеят. Нека отразяваме Твоя мир и надежда пред един свят, който толкова отчайващо се нуждае от Твоето присъствие и изцеление.
На Теб да бъде слава и чест през тази нова година и завинаги!
В името на Исус,
Амин.

Деби Макданиел

---