Thursday, January 04, 2018

Единствено възможния отговор на Истанбулската конвенция

Преди време "Асоциация общество и ценности" алармира за подготовката за приемане на Истанбулската конвенция. Лично подписах Откритото писмо до политиците да отхвърлят тази конвенция. Правителството си изми ръцете по Пилатовски, препращайки топката в полето на Парламента. 

Затова реших да откликна на апела на Михаела Джоргова (председател на "Асоциацията общество и ценности") и да изпратя писма до някои депутати, избрани от 3 МИР Варна в 44-тото Народно Събрание писмо. Ето писмото:

"Обръщам се към Вас във връзка с решението на Министерския съвет да препоръча на Народното събрание гласуване на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, известна също като Истанбулска конвенция.

Тази конвенция всъщност съдържа разпоредби, които крият сериозен риск за правата на жените, а така също и на родителите, децата, семейството, свободата на вероизповедание, националните политики по отношение на тези въпроси, както и за вътрешния ред и сигурност и политиките за бежанците.

Истанбулската конвенция въвежда за първи път определение за пол и полова идентичност, независими от биологичния пол на лицето, установени в международното право. Препоръчва се в учебната програма да се включат „нестереотипни роли на пола“- от детската градина до университетите. Очевидно, цели се предефиниране на понятието пол, което подкопава установените християнски ценности и морал по отношение на разбирането за половете.

Това ще доведе до узаконяване на еднополовете бракове у нас, приемането на трети пол, разрешаване ползване от момчета и мъже, които се считат за жени, на бани и тоалетни за жени и други неблагоприятни за обществото последици.

Предвид всичко това, апелирам към вас като народен представител от Варна да гласувате с „Не“ в Парламента на предложението за ратификация на Истанбулската конвенция у нас.


С уважение,
Трифон Трифонов,
Варна"

---------------
Текстът е съвсем кратък, но сметнах, че по-дълъг може и да не бъде прочетен. Ако сте съгласни с моето мнение, можете да го препратите на депутати от вашия избирателен район. Не претендирам за авторско право - самият аз ползвах информация от Oтвореното писмо на Асоциацията.

Един от депутатите вече отговори, че имам неговата подкрепа. 

Какво още може да се каже? Направих си труда да прочета текста, след което у мен възникнаха много въпроси. 

Кому е нужна още една конвенция, след като международното право осъжда всяка проява на насилие? Нима като приемем поредната конвенция това ще предотврати насилието срещу жените? 

Защо е нужно да предефинираме понятието пол, за да защитим жените? Не ги ли правим така още по-уязвими? Творецът вече е създал половете - не навлизаме ли в много опасна територия, опитвайки се да ги предефинираме? До какви практични последици ще доведе всичко това в обществото?

Ако искате отговори на тези и други въпроси, можете да прочетете и вие Отворено писмо от над 30 организации за отхвърляне ратификацията на Истанбулската конвенция.