Sunday, March 12, 2017

Изгониха Паоло Кортези - защо се изненадваме?

"И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана." 
Ап. Йоан

"Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен."
Св. Паоло от Тарс
отец Паоло Кортези
Един човек. Човек с името Паоло. Същото име като на мисионера, донесал евангелието в цяла Европа. Този човек дойде, за да пръска Христовата светлина сред тъмнината българска. 

Един човек дойде, за да ни помогне да направим справедлива оценка на миналото. И като разберем миналото, да видим настоящето през Христовите очи. И да провидим бъдещето. 

Той дойде, но го изгониха. Тези, които предпочитат тъмнината пред светлината. Силите на злото размахаха юмрук и развяха трибагреници... но не български...

Много хора са възмутени и с право. Много протестират. Пусна се петиция в подкрепа на отец Паоло Кортези. Много хора са засрамени и изненадани от случилото се в Белене.

Но защо се изненадваме? 

Нима това е новост в България? Нима не гониха така и първите мисионери, дошли преди почти 2 века, за да сеят семето на вярата и да пръскат светлината Божия?

И те като Паоло Кортези извършваха активна социална, духовна, културна, просветителска и обществено полезна дейност. И те строяха приюти, училища, колежи, застъпваха се за правата на онеправданите, бедните, маргинализираните и преследваните. 

Те бяха първи, които привлякоха вниманието на европейската общност с дописките си за вестници и предизвикаха Цариградската конференция. И после, след освобождението, продължиха да служат с любов, смирение и посвещение на българския народ.

Обявиха ги за сектанти и иноверници. Тези, които дори не бяха чели Писанията, бяха техни съдници.

Но защо се изненадваме?

След това, когато омразата навлече шинела на тоталитаризма, ги съдеха на пародиен процес, носещ името "народен". Обявиха ги за национални предатели. За врагове на народа. За американски шпиони. Тях, които 24 часа в денонощието помагаха, изслушваха, подслоняваха, хранеха, обличаха и обгрижваха тези, които идваха за помощ. 

И ги осъдиха. На смърт. Или в най-добрия случай, в Белене. И там ги довършиха. Физически, но те бяха духовните победители. Евангелски мисионери, католически и православни свещеници.

Още ли има изненадани?

След историческо духовно съживление в нацията ни през 90-те, силите на злото отново включиха мегафона на очернянето. Тези, които работят сред малцинствата. Които като Паоло извършват активна социална, духовна, културна, просветителска и обществено полезна дейност. 

Тази дейност е трън в очите на слепите. Затова те, слепите, готвят закони за нейното ограничаване. Ако може дори - забраняване. За да си останем непросветени и чалгизирани. Така им отърва. 

Някой да е изненадан? 

Днес Белене отново е в новинарските емисии. Защото се опита да довърши един католически свещеник. Успяха да го прогонят, но той е духовният победител. 

Не могат да заличат неговото дело, семената са вече хвърлени и покълват. Скоро ще дадат плод. Ще се роди нов Паоло. Не един, а много Паоловци.

Така, както мъченикът св. Павел предаде благовестието на верни човеци, които са способни и други да научат. Неговият живот и дело не бяха напразни - Европа бе преобразена от Божията светлина. 

Днес, когато силите на мрака отново сякаш вземат надмощие, има една разлика. Христовата църква е жива и само тя може да спре омразата. С любов. Любовта на Исус, Паоло и Павел.

Един човек дойде и си замина. Но други ще дойдат. Бъдете сигурни.

За да не бъдете изненадани.