Tuesday, March 14, 2017

Големият прахосник

Да се тревожиш означава да прахосваш днешното си време, за да затрупаш утрешните възможности с вчерашните беди.