Saturday, June 18, 2016

Позиция на БПЦ "Нов живот" относно хомосексуализма

По повод провеждащия се „София прайд”, ние от Българска Протестантска Църква „Нов живот” искаме да заявим следното:

1.     Ние вярваме, че семейството е благословен от Бога свещен съюз между един мъж и една жена, а сексът е Божи дар, даден да се използва единствено в контекста на семейството.

„Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът.” (Битие 2:24)

2.     Ние вярваме, че хомосексуализмът е грях. Той е резултат от грехопадението на човека.

„С мъж да не лягаш като с жена; това е гнусота.” (Левит 18:22)

3.     Ние вярваме, че подобно на практикуващите всеки друг грях, хомосексуалистите рискуват вечно осъждение и отлъчване от Божията любов.

Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се заблуждавайте. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито прелъстителите на юноши, нито хомосексуалистите, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите ще наследят Божието царство. (1 Коринтяни 6:9,10)

4.     Ние вярваме, че хомосексуализмът не е генетично наследим, а е личен избор. Този избор е следствие на отхвърлянето на Бога в съвременната култура и се прави най-вече под влияние на семейството, гей активистите, масовата култура и медиите.

„Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи... Затова Бог ги предаде на срамни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже...” (Римляни 1:21,26,27)

5.     Ние вярваме, че всеки човек, включително хората с хомосексуална ориентация, има право на живот, свобода и достойнство, като създадени по Божи образ и подобие. Ние отхвърляме греха, но насърчаваме всеки християнин да се отнася със състрадание, търпение и любов към хората, въвлечени в греха хомосексуализъм.

„Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си.“ (Галатяни 5:14)

6.     Смятаме всякакви прояви на омраза и насилие срещу хора с различна сексуална ориентация, като нападението срещу гей общността в Орландо, за осъдителни. Нашата борба не е срещу грешниците, а срещу греха.

„Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” (Ефесяни 6:12)

7.     Същевременно ние вярваме, че откритото пропагандиране и подтикване към хомосексуализъм допринасят за разклащането на добрите нрави, подкопаване на семейната институция и фрагментацията в обществото. 

А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи на врата му един воденичен камък и да потъне в морските дълбочини.(Матей 18:6)

8.     Ние вярваме, че има надежда за човек с хомосексуална ориентация. Вярата в Исус Христос е единствената алтернатива, която може да разчупи зависимостта от този грях и да освободи личността, за да познае тя истинската си идентичност в Христос и да стане част от Тялото Христово, Църквата.

И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог.(1 Коринтяни 6:11)

9.     Ние вярваме, че освобождаването от робството на хомосексуализма е процес, който включва покаяние от греха на хомосексуализъм, отхвърляне на практикуването на хомосексуализъм, изграждане на здравословни взаимоотношения с хора от същия пол и придържане към библейските норми за здравословен сексуален живот в семейството.  

„Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.” (Йоан 8:31,32)

Пастор Трифон Трифонов,
БПЦ "Нов живот" - Варна

18.06.2016 г.