Monday, May 26, 2014

Мекушав мъж, бабаит, истински мъж

/проповед/

Чувствали ли сте се някога объркани относно това каква е вашата роля в брака? Изследване на сп. „Christianity Today” показва, че 55% от читателите му смятат, че „съпругът е отговорен за всички важни решения в семейството " и цели 37% не са съгласни, а 7 не са сигурни. 69 процента от запитаните казват, че съпругът е духовният водач на дома (12% – жената, 12% – никой, а 7% – и двамата).

Днес наблюдаваме осезателна промяна в ролите на мъжа и жената. До преди 70 г. – мъжът е носел хляба в семейството и е бил патриархът, главата. Днес мъжете са объркани в търсене на своята идентичност.

Днес мъжете сменят памперси (в Америка има даже маси за смяна на памперси в мъжките тоалетни), чистят с прахосмукачката и перат с пералнята. Гордън Далби (в книгата „Изцеление на мъжката душа”) казва, че твърде много от днешните мъже са израстнали в мъжки вакуум. Техните бащи не са общували и не са се грижили за тях, затова те не знаят как да изразят своята мъжественост. Това се отнася и за България.

Най-общо казано, има две крайности в представата за истинската мъжественост или за това какво е да си мъж – мекушави мъже и бабаити.

Мекушави мъже

Мекушавите мъже са прекрасни хора, не се интересуват от мъжки спортове, от войни, от политика. Но има нещо сгрешено в тях. Много от тях са нещастни – в тях няма много енергия. Те съхраняват живота, но не дават живот, липсва им креативност, твърде пасивни са. Твърде апатични.

В един университет група студенти създали клуб „Апатия”. Те решили техният клуб да се различава от всички други организации в университета. Всички останали имали обща цел и интереси, които да ги обединяват и мотивират. Те обаче искали да са различни, затова рекламирали клуба си така: „Ние не вярваме в нищо, не преследваме нищо.” Нищо не ги интересувало и просто искали да демонстрират апатията си по организиран начин. Но имало само един проблем: въпреки рекламата, нито един студент не дошъл на първата среща. Може би защото всеки, който би могъл да се заинтересува, не го било грижа да присъства.

Днес виждаме такива мъже навсякъде. Едно момче на 20 г., което твърдеше, че е християнин, ми каза че е убеден, че Бог иска от него да не работи!

Преди 2 месеца заведох моя син на рождения ден на негов приятел. Момчето вече ни чакаше в мола, където децата щяха да празнуват. Поздравихме ги както му е реда, моят син подари подаръка си и след това захванахме разговор с бащата. От дума на дума, той ми каза: „Не знам как е при вас, но аз по никакъв начин не мога да накарам моя син да се заинтересува от нещо. Нищо не му е интересно, нищо не може да го впечатли, развълнува или трогне.”

Днес много момчета живеят без никакви цели и интереси. Носят се по течението на живота. Момчета, които вегетират, но не дават живот.

През комунизма жените бяха натикани да работят във фабрики наравно с мъжете. Насилствено наложените религии на атеизма и еманципацията убиха добрите нрави и предефинираха ролите на мъжа и жената. Детронирането на абсолютната истина чрез медиите и интернет допринася за тоталното объркване в обществото относно това какво е истинска мъжественост. Стигна се дотам, че преди известно време родните медии дори възпяха избора на транссексуалния Вурст за победител в Евровизия.

Жените се оплакват, защото мъжете вече не са мъже. Преди, казват жените, поне имаше казарма. Много мъже днес са нерешителни и неуверени.

Двама мъже в едно село имали голям спор и не можели да го разрешат. Затова решили да отидат при селския мъдрец. Първият отишъл в дома на мъдреца и му разказал своята версия на случилото се. Когато свършил, мъдрецът казал: „Ти си абсолютно прав.” На втората вечер другият отишъл при мъдреца и му разказал своята версия. Мъдрецът казал: „Ти си абсолютно прав.” След това жената на мъдреца го нахокала: „Тези мъже ти разказаха различни истории и ти каза и на двамата, че са абсолютно прави. Това е невъзможно – не могат и двамата да са абсолютно прави.” Мъдрецът се обърнал към жена си и казал: „Ти си абсолютно права.”

Лелята на Роналд Рейгън го завела като малък на обущар, за да му направи нови обувки. Обущарят попитал младия Рейгън: „Как ги искаш отпред – скосени или заоблени?” Тъй като Рейгън не можел да реши, обущарят му дал няколко дни да си помисли. Няколко дни по-късно обущарят видял Рейгън на улицата и отново го попитал какви иска да са обувките му отпред. Рейгън все още не можел да реши, затова обущарят му казал: „Е, ела след 2 дни. Обувките ти ще са готови.” Когато бъдещият президент отишъл, видял че едната обувка била скосена, а другата – заоблена. Обущарят му казал: „Това ще те научи никога да не оставяш хората да вземат решения вместо теб.” По-късно Рейгън казал: „Там научих, че ако не вземаш сам решенията си, някой друг ще го направи вместо теб.”

Бабаити

Другата крайност за истинска мъжественост е на тези, които са точно обратното – бабаити, мачо мени, тежкари, тузари. Те също са несигурни и уплашени мъже, но се опитват да скрият това и да убедят света, че са истински мъже. Те се обличат, карат, ходят, говорят, псуват и се хранят като истински мъже. Те се хвалят със своите постижения, сила, пари, мускули и сексуални геройства и правят всичко възможно да скрият всяка следа на съмнение, страх и уязвимост у тях.

Известният християнски автор Бил Хайбълс разказва за среща с един футболист от NFL на християнска конференция, на която се уговарят да побягат. Мъжът му казал: „Хайде да потичаме в планината”, все едно че казал: „Хайде да обядваме.” Хайбълс се замислил, но не искал да се издаде, че се страхува и казал: „Колко пъти?” Накрая само дето не умрял в тази планина. Но, казва той, струваше си да умра, за да докажа своята мъжественост.

Някои мъже се опитват да доказват мъжествеността си като пият ракия и бира, пушат като коминочистачи, спят с много жени или като доминират над и заплашват работници, колеги, съпруги и деца. Когато бях в казармата, имаше няколко момчета, които непрекъснато говореха за своите сексуални завоевания. След като ги опознах по-добре, разбрах че това са нещастни хора – те водеха един жалък и безсмислен живот, в който единствената им мисъл беше да се забавляват.

Друг път докато вървях по улицата, насреща си видях жена, която разхожда красив бял пудел. По едно време пуделът настръхна и започна да лае. Обърнах се и тогава видях, че зад мен с бързи крачки върви мъж, който държеше вързана с въже немска овчарка. Овчарката също започна да лае, раздразнена от пудела. Пуделът непрекъснато дърпаше въжето и на жената струваше доста усилия да го удържи да не се нахвърли върху овчарката. Ако го беше пуснала, какво щеше да стане с него?

Често мъжете бабаити са като този пудел. Правят се на голямата работа, но това е крайно деструктивно за тях. Ако се покорят на Бога, въжето на Неговата любов ще усмирява войнствения им характер и ще им дари живот.

Да действаш като мъж

Какво имаше предвид Бог, когато създаде мъжа? Какво означава да си истински мъж – нито бабаит, нито мекушав мъж.  

Апостол Павел отговаря на този въпрос: „Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се. Всичко у вас да става с любов.” (1 Кор. 16:13,14). С други думи, той им казва че е нужно да развиват и поддържат витална връзка с Бога. Да го направят приоритет в своя живот. Не се извинявайте с това или не го разглеждайте като знак за слабост.

След това допълва това с второто изискване за истинската мъжественост. „Вършете всичко с любов” (Всичко у вас да става с любов). Не се опитвай да бъдеш бабаит. Във взаимоотношенията си се научи да съчетаеш сила с чувствителност, твърдост с нежност, лидерство с покорство.

Бог казва на мъжете: Не се носете безцелно е океана на живота. Не се поддавайте на безумни интерпретации на мъжката идентичност. Влезте във взаимоотношения с Мен чрез Исус и Ме остави да те водя в автентична мъжественост. Стани мой ново осиновен син.

Това изисква посвещение за диалог чрез молитва и изучаване на Библията. Изисква синовете да отделят време да слушат Отца и да действат съобразно Неговите думи. Понякога това означава да слушат други мъже, които познават Бог Отец по-добре от тях.

Смелост за покаяние

Истинската мъжественост изисква мъжете да са достатъчно смели, за да признаят нуждата си от взаимоотношения с истинския Бог. Да го направят приоритет номер 1.

Слабите мъже чувстват нуждата си от Бог, но твърде често им липсва смелост да направят нещо за това. Не се осмеляват да тръгнат на църква с жена си, за да не го одумват колегите. Плащат данък обществено мнение. Не се осмеляват да поемат риска да поставят живота си под Божия контрол. Те се страхуват от неизвестното, страхуват се да излязат от зоната си на комфорт. Младите мъже не се осмеляват да се посветят на брак.

Бабаитите пък казват, че не се нуждаят от никого, включително от Бог. Смятат, че сами могат да се оправят в живота. Но се лъжат – те се нуждаят отчаяно от Бог.

Мъжете трябва да бъдат готови да се покаят, за да признаят нуждата си от Бога и същевременно да са смели, за да направят крачка на вяра. Не е лесно да си признаеш че си грешен и че се нуждаеш от Спасител. Нужен е риск и отстояване на позиция. Не можеш да разбереш дали християнството е истинно, докато не опиташ. „Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.” (Йоан 7:17).

Един пастор разказва за млад бизнесмен, който се радвал на всички бонуси на успеха – елегантна къща, екзотични ваканции, цъфтящо здраве, добри приятели, уважението на хората и красива приятелка, с която съжителствал без брак. Всичко било съвършено, докато не научил, че има проблем с греха и че само Исус Христос може да разреши този проблем. За разлика от много други мъже, той се покаял и осъзнал нуждата си от Спасител. Започнал да се среща със зрял християнин за ученичество. Започнал да гледа сериозно на библейските заповеди. Започнал да се моли за това как може да използва богатството си за Божията слава. С приятелката си заживяли отделно и се посветили на живот в чистота, докато преминат шестмесечен курс за съветване на брачни двойки. На сватбата си той засвидетелствал пред всички за вярата си в Исус Христос и решението си да остави Бог да поеме кормилото на неговия живот.

Друг мъж се страхувал от това да отговори на изискването на Бог да стане сериозен християнин. Колебаел се с месеци и се чудил какво ще поиска от него Бог. Но накрая предал живота си на Исус Христос, помирил се с брат си, станал по-дисциплиниран в работата си, започнал да посещава група за изучаване на Библията за мъже. Тези мъже разбират, че християнството е истинно.

Бог иска да е наш Баща и да сме сигурни в неговите обещания, сила и одобрение. Защо ли? Защото иска да преживеем по-дълбоко ниво на сигурност. Иска слабите мъже да могат да посрещат трудностите без страх, да поемат рискове и да правят посвещения. Той иска бабаитите да са достатъчно сигурни, за да изпълзят изпод фалшивите си образи и да престанат да впечатляват хора.

Свободата на автентичната мъжественост е удивително нещо. Тя произвежда един вид Божествен ластик в мъжете. Сега те могат да водят с твърдост и да се покоряват със смирение. Те могат да предизвикват, но и да насърчават. Могат да се борят агресивно за справедливи каузи, но и да плачат за страданието на някого. Това са шедьоврите, които Бог е имал на ум, когато е създал мъжа.

Исус е върховният пример за мъжественост. Той проявяваше едновременно твърда любов („Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога” - Йоан 8:47), и нежна любов – когато се просълзи пред гроба на Лазар – Йоан 11:35. Той предизвикваше фарисеите и законоучителите, но и насърчаваше слабите и немощните. Изгони търговците от храма, но изцеляваше слепите, куците и сакатите.

В 1 Тим. 3 ап. Павел ни казва какви трябва да бъдат качествата на епископа, но мисля, че можем да ги разширим и използваме като съвет за автентичния мъж. Той, казва Павел, „трябва да бъде непорочен, на една жена мъж, самообладан, разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да поучава, не навикнал на пиянски разправии, не побойник, а кротък, не кавгаджия, не сребролюбец, който управлява добре своя дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност.”

Мъже, които внасят промяна

Сигурните, свободните, автентичните мъже оставят отпечатък – върху колегите си, приятелите си, съпругите си и особено върху децата.

Ако си баща, какъв отпечатък оставяш върху децата си, особено върху синовете си? Осъзнаваш ли, че те те наблюдават много внимателно? Те се опитват да разберат какво означава да си истински мъж и ти си техният модел за подражание. Надявам се да видят в теб както твърдост, така и любов. Ако го направят, значи си им послужил добре и те ще са ти задължени завинаги. Твоите момичета също ще извлекат полза, защото ще израстнат с ясно виждане за мъжете, които могат един ден да станат богоугодни съпрузи.

Ако си съпруг, какъв отпечатък оставяш върху своята съпруга? Всяка жена иска да бъде обичана от истински мъжествен мъж. Не от мъж, лишен от енергия, дух и увереност, който кисне пред компютъра и телевизора/ в кръчмата и не се сеща за домашните си. Нито пък иска до себе си да има бабаит или мачо мен, който компенсира комплексите си и несигурността си с евтина мъжественост.

Какъв отпечатък оставяш върху бизнеса, управлението, училището, църквата ти? Бъдещето на България ще е светло, не когато моята партия спечели на изборите, нито когато изгоним мафията, нито когато направим лустрация. 

Бъдещето на България ще бъде светли, ако премине в ръцете на мъже, които обичат дълбоко Бога и имат смирението и увереността да водят останалите мъдро. Такива мъже се превръщат в мощни оръдия в ръцете на Бога. Такива мъже ще възпитат деца, които да се покоряват на Бога, обичат ближния и служат на отечеството.

Това са мъжете, които внасят промяна в живота на другите.

Какво е автентичната мъжественост? Сила, енергия, посвещение, хъс. Тя е сълзи, смях, любов, духовност. Тя е баланс и пълнота.

БПЦ „Нов живот” – Варна
25.05.2014 г.