понеделник, ноември 15, 2021

Война по вода, суша и въздух (Изход 5-10)

 /проповед/Избавителят Мойсей е избраният от Бог човек, който да поведе народа си към свобода. Той даде 5 извинения, всичко за което се сети и накрая се предаде на Божията воля.

Мойсей казва, „Пусни народа ми“. Фараонът отказва и това подготвя сцената за един жесток конфликт. Тук се сблъскват не просто двама човека, а Бог Яхве и боговете на Египет. Това е духовна битка.

Ефесяни 6:12 „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето.“

Зад това, което виждаме в живота, се води жестока битка. Тя е между доброто и злото. Ако Бог дръпнеше завесата и ни дадеше възможност да видим с духовните си очи какво става в момента, щяхме да видим как ангели и дeмони се бият за нашите души.

В дните на Елисей очите на неговия слуга се отвориха, когато Елисей се помоли,

4 Царе 6:17 „И Елисей се помоли: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата и той видя, че хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей.“

Духовната война е навсякъде. Въпроси като семейството, правата на децата, жените и хомосексуалистите не са само въпрос на политическо решение, те имат духовна основа. Сатана иска да разруши семейството, да настрои децата срещу родителите. Той разделя хората, за да ги владее. В момента върви битка за умовете и сърцата на хората.

Вижте какви филми и забавни програми вървят по телевизията и ще се убедите, че това е част от духовната война. В училищата учат децата ни, че хората са произлезли от маймуните. Неотдавна имах разговор с едно от децата в църква за това.

Това трябва да е било епична битка. Мойсей израстна като принц в Египет, а сега се връща като противник, застъпник за робите. Срещу него е седнал фараонът, със златни гривни на ръцете и със змия на короната. Мойсей казва исканията си, фараонът казва „не“. Доста неловка ситуация.

Фараонът казва, „Не познавам твоя Бог, няма да ви пусна. Явно нямате работа и мислите за глупости.“ И той им налага двойно по-тежка работа. И евреите са бесни. Те казват на Мойсей и Аарон,

Изход 5:21 „...Господ да погледне на вас и да съди; защото вие ни направихте омразни на Фараон и на слугите му, и сложихте меч в ръката им, за да ни избият.“

Израелтяните изобщо не оценяват усилията на Мойсей да им помогне. Лидерството често изисква да вземаш трудни решения, които не са популярни. Не можеш да се харесваш на всички. Най-големите усилия, които полагаш, често се оценяват най-малко. Понякога получаваш потупване по рамото, но друг път получаваш ритник!

Един пастор получил съобщение от човек, на когото бил помагал. Преди да го отвори си казал, много мило от негова страна, сигурно ми пише, за да ми благодари. Като го отворил се оказало, че е критика!

Вие, които сте лидери и родители – очаквайте понякога да не ви харесват и да не одобряват действията ви. Вие не сте политици, не съобразявайте действията си с това колко хора ще гласуват за вас.

И какво прави Мойсей? Прави това, което трябва да направи. Връща се при Господа.

Изход 5:22 „Тогава Мойсей се върна при Господа и каза: Господи, защо си постъпил зле спрямо този народ? Защо си ме изпратил?“ И в началото на 6 глава Бог напомня на Мойсей Своите обещания и му казва, че може да разчита на тях.

Изход 6:9 „И Мойсей говори така на израилтяните; но поради утеснението на душите си и поради жестокото си робуване, те не послушаха Мойсей.“

В този момент израелтяните не вярват. Те вече са били 400 години под египетско робство. През това време те са свикнали да се покланят на боговете на Египет. Мойсей им казва, „Бог каза, че ще ви освободи.“ И те му отговарят, „Радваме се, че Бог ти е казал това, но ние не знаем кой е този Бог, и не сме го виждали.“

Но няма значение какво мислят те.

Изход 7:10-12 „Тогава Мойсей и Аарон влязоха при фараона и направиха, както заповяда Господ; Аарон хвърли жезъла си пред фараона и служителите му и жезълът стана на змия. 11 Но фараонът повика мъдреците и заклинателите и египетските влъхви направиха същото с магиите си. 12 Защото хвърлиха, всеки от тях, жезъла си и те станаха на змии; обаче Аароновият жезъл погълна техните жезли.“

Жезълът се превръща в змия. Магьосниците на фараона успяват да направят същото, но те са изядени от жезъла на Аарон (препратка към змията в пустинята?). Един много интересен стих в Новия завет назовава двама от тези магьосници, които действат със силата на Сатана.

2 Тимотей 3:8 „И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсей, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, чужди на вярата.“

Те можеха да извършват чудеса, но това не означава, че бяха от Бога. Не всичко, което изглежда като Бог е Бог. Дяволът е най-добрият фалшификатор! Той също е силен, но накрая Бог го поглъща победоносно!

От 7:14 надолу започват десетте напасти на Египет. Те не са някаква импровизация на Бог. В тях виждаме една целенасочена военна стратегия, която има Бог в тази духовна битка.

Първо, чрез тях Бог щеше да демонстрира Своята власт и сила на Своя народ. Второ, това щеше да бъде преобраз на онова, което Бог ще направи в последно време. Напастите в Откровение приличат поразително на тези в Изход. Това е една подготовка за онова, което има да се случва, но в много по-малък мащаб.

Трето, чрез тези напасти Бог осъди не само Египет, но и неговите богове (Изход 12:12). Фараонът попита, „Кой е Господ?“ и сега щеше да получи отговор. Нека разгледаме 9 от десетте язви или напасти.

Според някои богослови те са групирани на три групи по три. Първите три показват конфликта на живота срещу смъртта. Втората тройка представят сблъсъка на свободата с поражението. Третата група показват противопоставянето светлина - тъмнина.

Бог призовава Своята небесна армия, флот и военновъздушни сили. Всяка напаст е изобличаване и осъждане на някой фалшив египетски бог. Тук виждаме почерка на Бог. Той е ревнив Бог и приема сериозно предизвикателството, отправено към Него от другите богове. Подхожда индивидуално към тях. И накрая ги поставя на мястото им!

Древен Египет имаше много фалшиви богове. Вече казахме за Озирис, бога на Нил. Египет се покланяше на бога на Нил като на източник на живота. За тях животът бе възникнал в тази река. От Нил те черпеха вода, от която зависеше животът им. Какво направи Бог?

Изход 7:20 „Мойсей и Аарон направиха, както Господ заповяда; и Аарон, като вдигна жезъла, удари цялата вода в Нил пред фараона и служителите му; и водата на Нил се превърна в кръв.“

Сега тази животворна вода носеше само смърт. И Озирис беше безпомощен! Египтяните се опитаха да изкопаят кладенци, но навсякъде изваждаха кръв.

Втората напаст бяха жабите.

Изход 8:6 „Аарон протегна ръката си към египетските води и жабите излязоха и покриха Египетската земя.“

Хекет или Хеят беше богинята с глава на жаба. Жабите бяха свещени за Египтяните. Ако някой убиеше жаба, даже без да иска, наказанието беше смърт. Сега жабите бяха навсякъде, в леглото, във фурната, под краката им... Подобно на мазен зелен килим тези хлъзгави малки чудовища покриваха земята, а на хората им призля да слушат пукащите звуци под краката им.

Хекет също беше безпомощна.

И когато Мойсей попита фараона кога иска жабите да се върнат в реката, той отговори: утре. Сякаш не бързаше да се отърве от тях, искаше да спи още една нощ с жаби. „Най-обичам луди, луди жаби, луди, луди жаби на сън, йе“. Но и наяве, в случая с фараона!

Само още една кутия цигари и утре ги оставям! Още една бутилка, и утре – край! Още едно хапче...

Изход 8:17 „И направиха така; Аарон простря ръката си с жезъла си и удари земната пръст, и се явиха по хората и по животните; цялата земна пръст се превърна на мушици по цялата Египетска земя.“

Третата напаст е превръщането на пръстта във въшки или мушички. Геб, бога-земя, бога на пръстта, отдавна е мъртъв и се е върнал в пръстта, откъдето, образно казано, е взет. Още един несъществуващ бог!

Тези три напасти показват разликата между живота и смъртта. Грехът води до смърт. Заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Христос носи живот!

По-нататък, четвъртата напаст (първата от втората тройка напасти) беше атака срещу бог Хепри, богът на насекомите.

Изход 8:21 „Защото, ако не пуснеш народа Ми, ще изпратя рояци мухи върху тебе, върху служителите ти, върху народа ти и в къщите ти; така че къщите на египтяните и земята, на която живеят, ще се напълнят с рояци мухи.“

Представете си, че сте някъде на село или на вилата и сядате да ядете отвън, и отвсякъде ви нападат мухи. Опитвате се да ги гоните, махате с ръце, но безуспешно, те отново нападат храната.

И тогава поглеждате към къщата на съседа и какво да видите!? Той се разхожда и работи в двора спокойно. Там няма никакви мухи!

Нещо такова е станало с четвъртата напаст, но с много по-голям интензитет. Въздухът е почернял от мухи. В ст. 22 се казва, че Бог предпази хората си от тази и следващите напасти. Бог издигна невидима стена. От едната страна беше свободата, от другата – поражението.

Изход 9:6 „На другия ден Господ стори това; целият египетски добитък измря, а от добитъка на израилтяните нищо не умря.“

Петата напаст беше мор по добитъка. Тя беше осъждение срещу бог Апис – свещеният бик. Бог изпрати чума, която тръшна едрия рогат добитък и всички останали домашни животни на египтяните. Те разбраха посланието. Бог им показа, че кръвта на биковете не е достатъчна, за да очисти греха им и че техният животински бог не е никакъв бог.

Израелтяните също разбраха посланието. Много преди това израелтяните бяха поискали Аарон да им направи златно теле. Апис не беше никакъв бог!

Шестата напаст беше гнойни циреи. Това беше атака срещу бога на медицината Имхотеп. Египтяните имаха няколко богове – лечители, на които при специални поводи жертваха хора. Изгаряха ги живи на висок олтар, а тяхната пепел разпръскваха във въздуха, за да бъдат благословени.

Сега Мойсей взе пепел от пещ и я хвърли във въздуха. Пепелта се разпръсна от вятъра, падайки върху всички свещеници, хора и животни и телата им се покриха с гнойни циреи. Имхотеп не можа да облекчи болката и страданието им. Бог засрами т.н. „бог“ Имхотеп.

Тази средна тройка напасти показва свободата на Бог, която се изправи срещу поражението, което носи дявола.

И накрая преминаваме от водата и сушата във въздуха.

Изход 9:23 „Мойсей простря жезъла си към небето и Господ прати гръм и град, и огън се спускаше по земята; Господ изпрати градушка по Египетската земя.“

Седмата напаст беше град. Тя беше насочена срещу египетската богиня на небето Нут.

Когато четем за град, ние си представяме дъжд, примесен с малки парченца лед. Но дори в България на някои места е падал голям град с размерите на юмрук. А тук имаме нещо още по-страховито, напаст с библейски пропорции. Град с размери, способни да убиват хора и животни. Това беше „много тежък град, небивал в Египет“ (9:18). Това не е град, който ще нарани леко бронята на колата ти. Ако те завари навън, ще те размаже.

Тази напаст бе изпратена във време на жътва. (Откровение 16:21 казва, че в последно време над човеците ще се изсипе едър град тежък 40-50 кг.)

Изход 10:13 „И Мойсей простря жезъла си над Египетската земя; а Господ изпрати източен вятър на земята през целия онзи ден и цялата нощ и на сутринта източният вятър докара скакалците.“

Осмата напаст беше скакалци. Тя беше насочена срещу Анубис, бога на полетата. Тя довърши това, което беше останало от градушката. Скакалците опоскаха всяка тревичка по земята и всеки плод по дърветата. Гигантският облак от скакалци покри хиляди километри и беше няколко сантиметра висок. А в последно време те ще бъдат по-големи и ще нападат хората.

Откровение 9:4 „Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си.“

Деветата напаст беше тъмнина.

Изход 10:22 „Мойсей протегна ръката си към небето; и настана гъста тъмнина по цялата Египетска земя за три дни.“

Това беше атака срещу бога – слънце Ра, чието въплъщение на земята беше фараона. Ра символизираше сътворението, защото животът зависи от светлината и топлината на слънцето. Като затъмни слънцето, Бог показа на египтяните, че Той е творецът на всичко.

По същото време, в което египтяните имаха тъмнина, евреите имаха светлина. Бог каза: „Изкате да се покланяте на слънцето? Тогава ще го изключа!“

Забележете метафората, която Бог използва, тъмнината е „толкова гъста, че може да се пипа“ (ст.21) Дали им е било до сън през тези дълги, черни дни и нощи?

Нашият Бог е личностен Бог! Той подходи към всеки от тези измислени богове индивидуално. Неговият почерк беше във всяка от тези напасти.

Дванадесет пъти в тези глави се казва, че сърцето на фараона се е закоравило. Осем пъти го закорави сам, четири пъти се казва, че Бог го закорави. Защо Бог го направи? Ключови стихове са...

Изход 9:15-16 „Понеже сега можех да вдигна ръката Си и да поразя теб и народа ти с мор, и щяхте досега да бъдете изтребени от земята. 16 Но Аз ви пожалих, за да покажа на тебе силата Си и да се прочуе Името Ми по целия свят.“

Бог казва, „Аз мога да те унищожа, но няма да го направя веднага. Вместо това ще те закоравявам и наказвам, ще те закоравявам и пак ще те наказвам.“ Бог направи това, за да може фараонът и целият свят да видят, че няма друг бог освен Него. Той ще се прослави над всеки, който се обявява за бог.

В заключение, в тези глави виждаме една колосална духовна битка, която се води по вода, суша и въздух. Бог призова своята армия, флот и военновъздушни сили срещу Сатана. Това беше война, в която живота победи смъртта, свободата тържествува над робството и светлината – над тъмнината.

В тази война Бог демонстрира гениална стратегия и имаше индивидуален подход към тези фалшиви богове. Постави ги на мястото им, а с тях и фараона и всички останали, които им се покланяха.

В тази война по вода, суша и въздух, победителят предварително беше и е известен. Въпросът е ти на чия страна си? Кой е Твоят бог?

Има много фалшиви богове. Библията ги нарича още идоли. И Бог ни показва, че идолопоклонството води до смърт. Бог няма да търпи идолите в живота ни. Нека всеки се вгледа в живота си и се замисли над това – кои са моите идоли?

Да се запитаме, дали не се покланям на идола на парите? Дали не съм превърнал децата си или съпруга/та си в идол? А професията ми? Интернет, телефона, колата, секса...

Тези идоли няма да ни спасят. Напротив, те водят до осъждение.

1 Коринтяни 6:9-10 „Не се заблуждавайте. Нито блудниците, нито идолопоклонниците... ще наследят Божието царство.“

Защото напастите в Изход са само умален вид на онова, което Бог ще направи в последно време. Тогава всеки ще бъде поставен на мястото му.

Но тези глави в Египет ни напомнят и нещо друго. Бог е не само Бог на справедливостта, Той е и Бог на любовта. Бог осъди боговете на Египет, но даде шанс на фараона да се покае. Добрата новина е, че благодатта винаги предшества осъждението.

Бог казва многократно на фараона, „Пусни народа ми“. Накрая дори много египтяни се побояха от Господа. В Изход 12, когато народът на Израел напуска Египет, се казва че „с тях излезе и голямо разноплеменно множество“ (ст.38). Това означава, че с евреите са тръгнали и египтяни. Следователно, Бог предложи благодат и много хора откликнаха. Преди осъждението идва благодатта.

Виждаме този начин на действие на Бог навсякъде. Бог доведе семейството на Ной в ковчега преди да започне потопа. Бог спаси Лот и семейството му преди да разруши Содом и Гомор. Преди Бог да разруши Ниневия, чрез Йона целият град се покая. Благодат преди осъждението.

Фараонът мислеше че няма нужда от Бог, закорави сърцето си, отхвърли Бога и дойде осъждение, което му струваше всичко.

Предизвикателството е да научим урока, който научи фараона, без да плащаме тази цена! Библията казва,

Евреи 9:27 „И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд.“ Всички ние сме грешници и не заслужаваме да се прославим от Бога. Някои си казват, аз съм добър човек, но добър в сравнение с кого? Може би в сравнение с твоя съсед, но какво ще кажеш, ако се сравняваш със святия Бог?

Не! Библията казва, че всичките ни добри дела са като мръсни дрехи пред Господа. Като застанеш пред Бога какво ще кажеш, „Гледам добрите дела да са повече от лошите, за да наклонят везните?“ Но най-интересното е, че дори само едно лошо нещо да има на везните, с теб е свършено. Освен ако не си съвършен, както твоят небесен Отец е съвършен, ти се нуждаеш от Спасител. Без Него идва осъждението.

Това е Библейското предупреждение. Но преди осъждението Бог ти предлага благодат.

Заплатата на греха е смърт. Добрата новина е, че имаме Спасител, който казва, „Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца ми освен чрез Мене.“

Преди 2000 години Той дойде, живя, отиде на кръста и умря заради грешниците, заради всички нас. Бог направи Онзи, който не знаеше грях, да стане грях, за да може ние да получим Божията праведност чрез Него.

Ще чуеш ли посланието на десетте напасти? На коя страна ще си в тази война? Обърни се към Бога сега!

_________________

14.11.2021

БПЦ "Нов живот" - Варна