Monday, September 27, 2021

Да дойде Твоето царство/проповед/

Една мрачна нощ банда крадци проникнали в бижутерски магазин. Не откраднали нищо, само разменили етикетите с цените на всички бижута и си тръгнали. На следващия ден никой не забелязал, че те са били там, защото не оставили никакви следи. Клиентите дошли и хората давали огромни суми пари за боклуци, а други плащали няколко лева за бижута, които стрували няколко хиляди.

По същия начин някой е разменил етикетите на нашата планета. Ние непрекъснато сме бомбардирани с различни ценности от тези на Божието царство. Днес ще си говорим за истинските ценности в това Царство.

Нека преди това си припомним какво правихме миналия път. В първото си изучаване върху Господната молитва видяхме, че тя е модел за всяка истинска молитва. Започнахме с разглеждането на първите шест думи от нея, „Отче наш, Който Си на небесата.“

Казахме, че когато изричаме тези думи ние вярваме, че Бог е нашият Баща и че се отнасяме към Него като такъв, наш Татко. Не можем да се молим с Господната молитва без да сме се родили в Божието семейство и да имаме взаимоотношения с Господ Исус. Също така видяхме, че ние почитаме Бога, като се молим и живеем така, че да се свети името Му.

И след първата молба в Господната молитва веднага следва втората, „да дойде Твоето царство.“

Матей 6:9,10а А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство...

„Да дойде Твоето царство...“ Царство означава управление. За Господ Исус Божието царство беше най-важният приоритет. Той започна Своето служение с думите, „Покайте се, защото наближи небесното царство.“ (Мат. 4:17) Над 80 пъти в евангелията Исус говори за Царството. Затова не е изненадващо, че веднага след като сме влезли в Божието присъствие чрез хваление и сме казали, „да се свети Твоето име“, да утвърдим като най-важен приоритет Божието управление в нашия живот.

Но какво по-конкретно имаше предвид Исус, когато ни учи да се молим Царството Му да дойде?

Първо, когато се молим „да дойде Твоето царство“, ние признаваме, че Неговото царство или Неговото управление все още не е настъпило на земята. С тази молитва ние се молим за Второто идване на Исус на земята. Ние се молим Исус да дойде и да установи Своето царство на тази планета.

Ние гледаме напред към кулминацията на човешката история, когато Божията воля ще бъде както на небето, така на земята. Когато молитвата „да дойде Твоето царство“ получи отговор, Той ще влезе в притежание на царството Си. Тогава световните царства ще станат „царство на нашия Господ и на Неговия Помазаник; и Той ще царува до вечни векове.“ (Откровение 11:15)

Как ще стане това? Когато Христос се върне, Сатана ще бъде вързан и заключен в бездната за хиляда години. Когато разглеждахме Откровение видяхме това в началото на Откровение 20 глава. През това време Христос и Неговите светии ще управляват в света с праведност (Откровение 20:4). Няма да има неуспешни опити за съставяне на правителство, няма да има войни, корупция и политически компромати.

Исая описва хилядолетното царство като време, в което всички народи ще живеят в мир и дори хищниците ще живеят в мир помежду си (Исая 2:4)

В края на 1000 годишния период Сатана ще бъде пуснат от своята тъмница и ще му бъде позволено отново да изкушава и заблуждава хората на земята (Откр. 20:7,8). Накрая той ще събере народите в последен опит да отнемат контрола на земята от Христос. Тогава от небето ще падне огън и ще погълне враговете на Бога (Откр. 20:9). Сатана ще бъде хвърлен в езерото от огън и сяра (Откр. 20:10). Накрая Господ ще установи Своето пълно и окончателно управление над земята завинаги (Откровение 21:1-5).

Дотук говорихме за бъдещото изпълнение на тази част от Господната молитва, „да дойде Твоето царство.“ Нека сега видим какви са сегашните аспекти на тази молитва.

Първият настоящ аспект на молитвата Божието царство да дойде, е личен за всеки от нас. Когато изричаме тези думи, ние се молим Бог да управлява в нашия живот. В пълнота Неговото царство ще се установи едва когато Христос се върне на земята.

Но ние можем да преживяваме все по-осезателно проявленията на Неговото царство в нашия живот. Исус каза,

Лука 17:21 „Защото, ето, Божието царство е сред вас.“

В момента, в който ти си повярвал в смъртта и възкресението на Господ Исус Христос ти си се преселил от царството на мрака в царството на светлината и си минал под Негово управление:

Колосяни 1:13 „Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.“

Така че, ако си повярвал в Исус Христос, ти имаш двойно гражданство – ти си гражданин на България (или на страната, от която произхождаш) и гражданин на небесното царство. Ти се покоряваш на законите на страната, но и на Библейските истини. Лоялен си на страната си, но разбираш че принадлежиш на Божието царство. Цениш доброто от своята култура, но прегръщаш Библейските ценности.

Нациите се издигат и умират, но ние сме част от едно съвършено Царство, което ще съществува винаги, и чийто Архитект е Господ Бог всемогъщи. Когато се молим „да дойде Твоето царство“, ние се идентифицираме като поданици на Царя на царете.

И след като Исус е станал наш Цар, а ние – Негови поданици, идва и другия аспект на нашата молитва – ние вече сме отговорни да изявяваме Царството на земята.

Ако наистина копнеем да видим Бог да управлява над земята в един бъдещ момент, тогава следва че трябва да сме готови Той да извърши Своята воля чрез нас. Когато се молим „да дойде Твоето царство“, ние признаваме правото на Бог да управлява над всички хора, включително над нас. Това означава Неговите ценности да станат наши ценности и Неговите планове да станат наши стремежи.

Понякога това няма да е лесно, защото ценностите, традициите и обичаите на Царството ще са много различни от ценностите, традициите и обичаите, с които сме израстнали. Едно семейство емигрирало в Австралия. Запознали се с местно семейство и те ги поканили на гости с думите, „Донесете една чиния“. Имиграните си помислили, „Хм, странен обичай“, но решили че щом така е прието, така ще направят. Отишли с празна чиния и тогава им казали, че имали предвид да сложат нещо в чинията и така да дойдат!

Когато Керън дойде ѝ казахме, че на гости се ходи с някаква почерпка. Важно е чужденците да познават местната култура, особено ако са мисионери! Въпросът е, познаваме ли ценностите на Царството Божие? Покоряваме ли се под Неговото управление?

Не можем да се молим Той да управлява над другите, освен ако искрено не желаем да управлява във всяка област на нашия живот. Ако самите ние не съдействаме няма да има никакъв смисъл да се молим да дойде Царството Му! И обратно, колкото по-пълно се покоряваме на Божието управление в нашия живот, толкова по-ефективно Бог ще ни използва да прогласяваме Неговото царство на земята.

Така че, когато се молим „да дойде Твоето царство на земята“, ние се молим за разпространение на благата вест сред тези, които не познават Христос. Това е една евангелизационна молитва! С нея се молим Царството на Христос да се установи в живота на хора, които понастоящем са извън Царството.

В момента във Варна има около 1000 евангелски християни, което е едва 0.3%. Представяте ли си как би изглеждал живота в нашия град, ако имаше 5 процента християни? А 10? Или 30 %, като в Южна Корея?

Местната управа ще работи за благото на жителите, престъпниците ще се наказват, икономическото предприемачество ще се поощрява, световно известни компании ще се надпреварват да инвестират в града ни, производството и туризмът ще преживеят бум, жизненият стандарт ще нарастне в пъти, ще се строят нови училища и детски градини, по улиците ще се чува детска глъч, няма да има дупки по улиците и буйни треви в тротоарите, а в неделя автобусите ще се пукат по шевовете и ще има задръствания заради хората, които отиват на църква!

Искаш ли да видиш нашия град променен така? Искаш ли да видиш България променена под управлението на Христос?

Представете си един човек, който копае в чужда нива и мотиката удря на нещо твърдо. Започва да копае около него, разчиства пръстта и вижда ковчеже. Оглежда се наоколо, не се вижда никой. Изкопава още, за да може да отвори капака. Когато го прави, само дето не пада на земята. Цялото е пълно със злато, сребро, диаманти и скъпоценни камъни. Той заравя ковчежето, тича в града, обявява къщата си за продан, обявява колата си за продан, както и всичко останало, което притежава, само и само да може да придобие съкровището.

Когато Божието царство е наше съкровище, то се превръща в една всепоглъщаща страст (Матей 13:44).

Божието царство беше пръв приоритет за Исус. И Той иска то да е наш пръв приоритет и наша най-голяма страст.

А когато желаем страстно нещо, ние се молим за него. Когато се молим Божието царство да дойде на земята, ние трябва да имаме предвид и да се молим за няколко неща.

Първо, моли се за твоя живот. Моли се Бог да ти даде благодат да търсиш първо Неговото царство и Неговата праведност в твоя живот (Матей 6:33). Трябва да се покориш на Неговата воля за твоя живот и да Го питаш какво трябва да промениш в живота си, какви решения трябва да вземеш, за да се поставиш напълно под Неговото управление.

Второ, моли се за твоето семейство. Моли се за твоя съпруг или съпруга – да са под управлението на Исус, двамата да имате мъдрост за възпитанието в християнски дух на децата. Молете се за децата.

Трето, моли се за църквата си. Моли се за пастора, за ръководството, за служителите, за неделните учителки, за хвалението, за децата, тийнейджърите, за семействата, за възрастните.

Накрая, моли се за града си, за управата на града, за централните власти – за президента, за министър-председателя, за правителството, за парламента.

В заключение, за да се научиш как да се молиш, трябва да го правиш. Гледай сериозно на молитвата и отделяй време всеки ден за молитва. Исус ни даде модела за молитва – Господната молитва. Ние трябва да я използваме.

Дотук научихме, че трябва да започваме молитвата с „Отче наш, Който Си на небесата,“ за да си припомним за привилегията да имаме Бог на вселената за наш Баща. След това преминаваме към поклонение на Отца, като се молим „да се свети името Му.“

А сега казахме, че към това хваление прибавяме молитвата „да дойде Твоето царство.“ И винаги, когато се молим с тази молитва, ние се молим Божието управление да става все по-пълно в нашия живот, в нашето семейство и все повече невярващи хора да влизат под него. Това е евангелизационна молитва.

Когато Римската империя била в своя апогей, тя се разпростирала на огромна територия. Непрекъснато нейните армии завладявали нови територии. Когато нова територия преминавала под римски контрол, римляните използвали сила, за да направят тази територия да изглежда колкото може повече като Рим.

Изграждали римски храмове и налагали римската религия, която включвала поклонение на кесаря. Разпространявали римското образование, изкуства и култура. Строели римски бани. Такива има и във Варна. Правели всичко, за да направят територията като неизменна част от Рим.

Защо? Правели това, за да може ако дойде кесарят, да се чувства у дома си.

Същото е и с Божието царство. Божието царство е там, където всичко от небето е пренесено на земята, за да може Божието управление, поучение, поклонение, слава и сила да са изявени тук, на земята, и земята да изглежда точно като небето.

В края на краищата, Царят ще се върне тук един ден. Когато го направи, ние бихме искали Той да се чувства у дома си... точно както би се чувствал на небето.

Затова Исус се помоли, „Да дойде Твоето царство!“ Нека се молим и сега за това.

Молитва.

 __________________

26.09.2021 г.

БПЦ "Нов живот" - Варна