Tuesday, September 15, 2020

Три съвета преди първия звънец

 /проповед/

След няколко дни е първият учебен ден. След много неизвестни заради коронавируса, децата се готвят за присъствени уроци в училище. Отново ще удари първия звънец и принудително разделените за дълго ученици отново ще се съберат заедно.

Една учителка казала на един ученик, „Защо не си миеш зъбите? Мога да видя какво си закусвал тази сутрин.“ Момчето казало, „Какво съм закусвал?“ Учителката казала, „Яйца.“ „Ами сгрешихте, това беше вчера.“

Днес учениците вече нямат бележници в училище, нали? В дните, когато още имаше хартиени бележници, един баща разглеждал бележника на сина си и казал: „Едно нещо определено е в твоя полза. С този бележник не е възможно да си преписвал.“

Малката Петя се върнала вкъщи от първия учебен ден. Майка ѝ я попитала, „Какво научи днес?“, тя отговорила: „Не много. Утре пак трябва да ходя.“

Отново в училище. Отново в реалността. След един срок на онлайн обучение, за едни това може и да е радост. Други ще трябва да се примирят.

По повод първия учебен ден искам да споделя някои мисли, които се надявам да помогнат не само на учениците, но и на по-големите.

Искам да говоря за три важни неща преди да удари първия звънец. Те може и да изглеждат като странни инструкции, но ако ги следваш, ще бъдеш благодарен, че си го направил. Първо, слушай какво ти се говори. Второ, не прави като другите деца. Трето, направи Исус Господар на твоя живот.

Слушай какво ти се говори

Притчи 1:8,9 „Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърляй наставлението на майка си, 9 защото те ще бъдат благодатен венец за главата   и и огърлица около шията ти.“

Внимавай какво ти говорят твоите родители, учители и хората с власт над тебе.

Едно момче казало на баща си, „Тате, директорът каза да те поканя на малко събрание в училище.“ „Колко малко е събранието, сине?“, попитал бащата. Момчето отговорило, „Ти, аз и директорът.“

Ако не внимаваш в училище, може да те поканят на такова събрание. Аз лично не съм имал това „щастие“, но на някои от моите съученици им се е случвало.

Един мъж се оплакал на друг, „Ех, трябваше да слушам какво ми говореше майка ми.“ „И какво ти говореше?“ „Не знам, не я слушах.“

В живота винаги трябва да слушаме и внимаваме какво ни се говори. Може тази инструкция да ни се струва странна, защото повечето деца не слушат възрастните. Но ако не го правим, може да си навлечем неприятности.

Нека ви кажа какво стана, когато веднъж не внимавах. Веднъж карах с колата и на светофарa видях, че светна жълто. Можех да спра, но си казах, ще дам газ и ще мина на жълто, преди да е станало червено. Но един друг шофьор решил да потегли преди да светне зелено и в резултат ме блъсна отстрани. Ръснах се яко за ремонт на колата. Слава на Бога, нямаше жертви.

Когато не внимаваш какво ти говори светофара, може да загазиш. Шофьорите често не внимаваме – някои си гледат в телефона, други си слагат грим, трети се карат с жена си... И така стават катастрофи.

Ученици, струва си да внимавате какво правите.

1 Петър 2:13 „Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт...

За вас, ученици, това означава да се покорявате на родителите, учителите, учителките в неделното, на полицията и т.н. Когато не внимавате на това, което ви се казва и не им се покорявате, си търсите белята.

Ако сте посещавали Априлското училище в Габрово сигурно сте видели „затвора“ под катедрата, където затваряли провинилите се ученици. Имало и надписи за непристойно поведение – невнимателен, нечист, неблагочинник, неприлежан, ленив, крадец, развращен, непокорен... В много училища имало и „пръчка послушанка“.

Днес, ако не внимаваш в час или не се подчиниш на учителя, най-много да ти напишат двойка или да те извикат на малко събрание с родителите ти.

Освен учителите, вие трябва да слушате най-вече вашите родители.

Притчи 1:8 „Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърляй наставлението на майка си.“

Ефесяни 6:1 „Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно.“

Деца, покорявате ли се на родителите си? Когато ви кажат да направите нещо, правите ли го? Какво става, когато не изпълнявате? Наказват ли ви? Не знам вас, но мен са ме наказвали. Веднъж бяхме с майка ми на улицата. Като учителка тя срещаше много бивши и настоящи ученици и все я спираха да говорят. И сега пак срещна бивши ученици и се спряха да приказват. Казвала ми е, като говоря не искам да ме прекъсваш. Но кой да слуша. Явно по едно време ми е омръзнало да я чакам и я задърпах да тръгваме. Тогава разбрах, че съм сгрешил, но беше късно. Шамарът беше вече изяден.

Ако внимаваш на това, което ти казват, ще бъдеш възнаграден. Ще бъдеш благословен, ако правиш това, което искат от теб – без значение баща ти или майка ти, учителите, шефа на работното място или някой друг.

Бог ще те благослови за това, че внимаваш какво ти говорят хората с власт.

Първо, внимавай какво ти говорят. Втората странна инструкция е...

Не прави като другите деца

Това означава да не правиш всичко, което правят другите.

Един фермер видял много врани да кълват житото в нивата му. Затова взел пушката и стрелял по тях. Всички птици се разлетели с изключение на една, която останала да лежи ранена на земята.

Като отишъл до ранената птица, с удивление фермерът видял, че това е неговият папагал. Някакси той бил излязал от клетката и се присъединил към враните в нивата. Крилото му било счупено. Фермерът вдигнал ранения папагал и казал: „Поли, това става, когато ходиш с лоши приятели.“

Когато приближили къщата, малкото му момиченце изтичало, за да го посрещне. „Застреля ли някои врани, тате?,“ попитало то. Той казал: „Застрелях Поли“ и преди да може да каже нещо друго, папагалът казал, „Лоши приятели! Лоши приятели!“

1 Коринтяни 15:33 „Не се мамете. Лошите приятели покваряват добрите нрави.“

Най-малкото лошите приятели могат да те вкарат в беля.

Бенджамин Франклин е казал, „Който си ляга с кучета, ще стане с бълхи.“

Ако не искаш да имаш бълхи, не си играй с кучета, които имат бълхи. Ако не искаш да използваш лоши думи, не се движи в компанията на хора, които използват лоши думи. Ако не искаш да правиш бели, не се движи с хора, които правят бели.

Както казва българската поговорка, с какъвто се събереш, такъв ставаш.

Притчи 1:10 „Сине мой, ако грешните те прилъгват, не се съгласявай!“

Баща ми ме е бил само веднъж в живота ми. Знаете ли за какво? Един ден приятели ме прилъгаха да отидем в лозята до блока и да пушим угарки, които намерихме на земята. Баща ми ме видял през балкона.

Ще има моменти, когато приятелите ви ще ви карат да пушите цигари или трева, да пиете алкохол, да опитате наркотик. Как ще реагирате? В центъра за зависими, където ходя, почти всички са започнали, след като някой техен „доброжелателен“ приятел им е предложил да опитат...

Някои хора ще ви изкушават с хитрост, но не се огъвайте под натиска. Не се поддавайте на изкушението. Не вършете зло!

Понякога е възможно и вашите родители, ако не са вярващи, да ви кажат да направите нещо, което е забранено в Словото. Например, да излъжеш, че не е у дома, ако го търси някой. Как трябва да постъпиш в такива случаи? Моли се за мъдрост как да реагираш. Моли се Бог да ти дава любов към родителите ти. Накрая в подходящо време обясни защо не можеш да направиш това, което искат от теб.

Изкушението да съгрешим и да направим нещо против нашата вяра и съвест винаги ще съществува. Важно е да не се поддаваме на него.

Веднъж един паяк направил красива паяжина в една стара къща. Поддържал я чиста, за да може мухите да идват и да се хващат в нея. В момента, в който хващал някой „клиент“, той го премахвал, за да не събуди подозрението на другите мухи.

Един ден една доста интелигентна муха прелетяла бръмчейки край чистата паяжина. Старият паяк излязал и казал, „Влез и седни с мен.“ Но доста интелигентната муха казала, „Не, господине, не виждам други мухи във вашата къща, няма да вляза сама.“

Скоро след това тя видяла на пода под паяжината много мухи да танцуват по парче кафява хартия. Мухата била очарована! Не се страхувала, защото там имало много други мухи. Затова решила да кацне там. Малко преди да кацне една пчела избръмчала и казала, „Не кацай там, глупачке! Това е капан за мухи!“

Но доста интелигентната муха отговорила, „Не ставай смешна. Тези мухи танцуват и си прекарват страхотно. Има много мухи. Толкова много мухи не могат да грешат.“ Можете да се досетите как е завършила тази история.

Тази доста интелигентна муха в края на краищата не е била изобщо интелигентна. Млади хора, бъдете умни. Само защото някой прави нещо, това не означава, че то е правилно. Мислете преди да направите нещо. Не следвайте тълпата. Не следвайте някои хора. Лошите приятели могат да ви забъркат в неприятности.

Първо, слушай какво ти говорят. Второ, не прави това, което правят другите. И трето...

3. Направи Христос Господ на твоя живот.

1 Петър 3:15 „А почитайте със сърцата си Христос като Господ...“

Повечето родители се опитват да възпитават децата си без самите те да са чели Библията и да вярват в Бога. Но като нямат правилната основа, самите те не могат да различават между добро и зло. И после се чудят защо децата им повтарят, че дори надминават техните грешки в живота.

Ако българските майки знаеха колко много скърби с децата ще си спестят само ако ги водят на неделно училище в църква, пред всички църкви ще има стълпотворения от майки с деца. Но не знаят, защото няма кой да им каже. Кой друг, освен ние трябва да им кажем?

Римляни 10:14 „Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?“

Днес виждаме как политиците с корумпираното си управление предизвикаха масови протести, които не стихват вече повече от два месеца. Ако техните родители ги бяха водили на църква като деца, днес щяха да управляват по различен начин.

Училището е важно. Но най-важното образование, което можете да получите в живота е в неделното училище и в църквата. Защо? Защото там научавате за Исус. А Исус е единствената личност, която може да те направи по-добър човек.

Но Исус прави много повече от това да ни превърне в добри хора. Той ни спасява от наказанието за нашите грехове. Той ни обещава, че ще ни даде дом в небето, ако Му се доверим за нашето спасение.

Йоан 14:2 „В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.“

Най-умните хора са тези, които правят Исус Господ на техния живот. Кой е Господарят на твоя живот? На кого се опитваш да подражаваш?

Навремето, когато ние бяхме тийнейджъри, пяхме песните и носихме прическите на Модърн Токинг, Си Си Кеч, Фалко, А-ха и Юръп. Преди известно време си направих труда да видя как се е развил живота им – някои от тях са с няколко брака или разведени и съвсем не изглеждат щастливи днес...

Днешните тийнейджъри слушат гангъм стайл, подражават на ютубъри, влогъри и инфлуенсъри – Лорън Грей, Итън Геймър, Елисавета Белобрадова, Теодор Михайлов, Венци Мицов... Някои следят световно известни актьори като Дуейн Джонсън-Скалата, Райън Рейнолдс и Марк Уолбърг.

Какви ли ще са тези идоли утре?

Гледах едно видео на Цветослав Цонев, в което той попита „Исус инфлуенсър ли е бил?“

Ето как отговаря на този въпрос историкът Уилям Леки: „Характерът на Исус не само е най-висшият пример за добродетел, но и най-силният стимул за нейното практикуване, и е оказвал толкова дълбоко влияние, че може да се каже, че простото описание на три години активен живот е направило повече за духовното възраждане и облагородяване на човечеството от всички трактати на философите и всички проповеди на моралистите.“

А Джеймс Хефли допълва: „Всички армии, които някога са марширували, и всички флоти, строени някога, и всички парламенти, които някога са заседавали, и всички царе които някога са управлявали взети заедно, не са повлияли на живота на човека на тази земя толкова мощно, както Този Единствен Живот.“

Никой друг, живял на тази планета, не е повлиявал на човечеството така, както Исус Христос. Исус е най-великият Инфлуенсър! И това е така, защото Той е Божият Син и Спасителят, който умря на кръста за нас!

Никой не може да се сравнява с Исус! Затова, млади хора, ако искате да следвате Някого, който наистина може да промени живота ви, следвайте Исус. Направи Го Твой Господ, Спасител, Цар, Господар и Герой! Вярвай в Него, доверявай Му се, покорявай Му се, бъди кръстен в Него и живей за Него!

Това може да изглежда странна инструкция за мнозина, но ако я следвате, ще имате успех в живота си.

Преди няколко години животът на едно момче се преобръща, когато наръгва най-добрия си приятел 14 пъти. Като по чудо момчето оживява след няколко операции. Извършителят казва: „Отидохме просто да се напушим... и се стигна до този скандал. Целият ми живот пропадна оттогава“.

Но той нямаше да намушка приятеля си, ако беше слушал какво му се говори, ако беше ходил на неделно училище и църква и ако следваше Исус!

Молитва.

 _________________

БПЦ "Нов живот" Варна

13.09.2020 г.