Monday, July 24, 2017

Еволюцията – факт или фикция?

/проповед/


Откакто свят светувавъпросът за произхода на вселената е занимавал милиони умове. Относно началото на живота има две възможности: или Бог е създал всички живи същества и човека по свой образ и подобие, или човек се е пръкнал от планктона и е създал Бога по свой образ и подобие.

Втората възможност, еволюцията, се преподава в нашите училища като научнодоказан факт. Но тя не е нищо повече от идеологически обоснована фикция. Еволюцията е псевдонаучна идеология. 

Тя вече става смешна и неслучайно мислещите хора се бъзикат с нея. Като автора на тази карикатураJ - показвам карикатурата)

Първата възможност, креационизмът, е в същността си Библейското учение, че Бог е създал всичко за 6 дни.

Днес има християни, които в желанието си да се харесат на невярващите, сеопитват да хармонизират учението за еволюцията с Библията. Те приемат, че 6-те дни на сътворение не са буквални 24 часови денонощия. Тъй като, казват те, за Бог1 ден е като 1000 години, може би дните в Битие 1 гл. са цели епохи.

А и нали науката е открила фосили на милиони години, продължават те.

Но тази теория не е нито научна, нито библейска. Първо, не е научна, защотометодите на датиране (радиоактивното датиране) не са приложими за периоди отпреди хиляди години. И второ, не е библейска, защото думата за ден, употребена в Битие 1 гл. – yom, oзначава точно 24 часов отрязък. 

Същата дума е употребена и в четвъртата от Десетте Божи заповеди: „помни съботния ден, за да го освещаваш...“ (Изх. 20:8). Moйсей потвърждава този факт, като казва: "в шест дена направи Господ небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои." (Изход 31:17)

Според Библията, Бог е създал всичко за 6 дни. Какво казва Дарвиновата еволюция?
Според нея всяко растение и животно произхожда от предшестваща го форма. Всички организми водят началото си от някаква предисторическа супа, в която преди милиарди години са се зародили първите амеби и планктона. Пак следствие на милиони години еволюиране тези протоорганизми са дали началото на първите риби, земноводни, влечуги, птицибозайници, маймуни, и накрая на човека.

Приказка за лековерни хора.

Според еволюционистите нищо + време + шанс = всичко!

Нека разгледаме следното уравнение:

Жаба + принцеса = красив принц. Това се нарича приказка.

Сега да променим една от величините:

Жаба + 10 милиарда години = красив принц. Това се нарича „наука“.

Каква коренна разлика между този капан за наивници и библейски основаната и исторически доказаната вяра на християните!

Вероучението беше изхвърлено от Българското училище през 1945 г. и на негово място се наложи и представи за научно материалистичното еволюционно схващане за произхода на живота.

Да вярваш в еволюцията означава да вярваш, че човек е сбор от атоми, събрали се на седянка за няколко десетки години, преди отново да се пръснат в небитието.
Ако е така, тогава какво пречи сами да разтурим тази седянка чрез убийство на неродено (аборт) или вече родени деца и възрастни (убийство и самоубийство)?! Oт еволюционистка гледна точка човешкият живот не означава нищо!

Това ни отвежда до първата причина, поради която ние отхвърляме еволюционизма и която е от морално естествоеволюционизмът е неморален и е отговорен за голяма част от неморалните прояви в обществото.

Еволюционистите са лъжепророците, които са нанесли най-много вреда на човечеството. Исус каза, „по плодовете им ще ги познаете“ (Мат. 7:20). Какви са плодовете на еволюционизма?

Расизъм и национал-социализъм.

Бащата на еволюцията Дарвин казва: „В някакъв бъдещ период, не много отдалечен във времето, цивилизованите човешки раси почти сигурно ще изтребят нисшите раси и ще ги заменят със себеподобните си по цялата земя...“

Това не сте го учили в училище, нали? Дарвин е първият опитал се научно даобоснове расизмаЦветнокожите според него са на по-нисша степен в еволюционното си развитие от белите хора, затова един ден ще бъдат унищожени.
Цитатът по-горе е взет от книгата на Дарвин „Произход на видовете.“ Знаете ли какво е пълното заглавие на книгата? „Произход на видовете посредством естествен подбор, или запазването на облагодетелствани породи в борбата за живот.“

Думата за „порода“ може да се преведе и като „раса“. „Запазването на облагодетелствани раси“...

Защо тогава да се изненадваме, че един от най-големите фенове на Дарвин е Хитлер? Милиони хора са избити от облагодетелстваната арийска раса поради еволюционната теория за оцеляване на най-приспособимия. Само най-силните заслужават да живеят.

Библията обаче казва, че човешкият живот е ценен и всеки, който го отнеме, ще отговаря с живота си пред Бога: „Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ създаде Бог човека.“ (Битие 9:6)

Комунизъм

Когато Карл Маркс прочита „Произход на видовете“, казва че това е повратен момент в живота му. Той смята, че е открил научна обосновка на комунизма. Едно зло не идва никога само.

Маркс бил толкова впечатлен от Дарвин, че искал да посвети своята книга „Капиталът“ на него. Впоследствие марксизмът бе доразвит от „учителите на всички народи“ Ленин и Сталин.

Сталин прочита „Произход на видовете“ на крехката възраст от 13 години. Това подготвя почвата в ума му да приеме революционния атеизъм на Маркс и да премахне всички задръжки пред избиването на опонентите си, т.е., безмилостното елиминиране на неприспособимите.

Еволюционното развитие трябваше да установи комунизъм в целия свят. Отрочето на еволюционизма – комунизмът, хвърли в тюрмата на мракобесие повече от 1/3 от населението на земята!

Ние, българите, вкусихме от горчивите плодове на това бесовско учение: 30,000 от духовния, стопанския и политически елит на страната бяха убити без съд и присъда непосредствено след комунистическата окупация на България, стотици хиляди унищожени по затворите и концлагерите; убита бе вярата на българина, отнета беземята и имуществото му. България се превърна в един голям затвор.

По плодовете им ще ги познаете. Днес, в посткомунистическа България, все ощеберем от горчивите плодове на еволюционизма. И той все още се изучава в 10 кл. като наука, не като теория!

Сексуално разкрепостяване

Едно от последствията на еволюцията е и сексуалната революция от 60-те на запад, дошла дори по-рано и в България.

Защото ако няма специално сътворение, няма и Творец; ако няма Творец, тогава няма и Законодател и Съдия. А ако няма законодател, тогава всичко е позволено.

Първият директор на ЮНЕСКО е Джулиън Хъксли, внук на Томас Хъксли, колега на Дарвин. Мистър Хъксли е един от водещите еволюционисти от средата на 20 в. Той казва за „Произход на видовете“, „Всички ние харесахме много книгата, и защо ли? 

Защото разкриваше научни факти? Неоспорими доказателства? Убедителни и убеждаващи аргументи? ...“ Не. Онова, което харесва на хората е че тя изразява идеята, че Бог не може да се бърка в сексуалния им живот.

Ако обаче човек е сътворен от Бога, тогава Бог има право да изисква от него да живее според определени правила. Но на някои хора това не им харесва.

Бог казва, че блудството, прелюбодейството и хомосексуализма са грях. Тогава, какво да направим? Ами ще убием Бога! Ще изнамерим нова религия, в която даповярват масите и в която Бог не присъства.

Еволюционизмът премахва нормите за добро и зло. Всичко става субективно и относително. Неговите плодове са расизмъткомунизмът, нацизмът и сексуалната революция. Затова ние не можем да не отхвърлим еволюционизма поради морални съображения.

Второ, еволюционизмът издиша не само морално, но и интелектуално. Теорията на еволюцията се опира повече на вяра и въображение, отколкото на факти. Д-р Томисян от Комисията по атомна енергетика на САЩ, казва: „Учени, които ходят и разправят наляво-надясно, че еволюцията е факт, са големи мошеници и историите, които разказват са може би най-голямата измама, съществувала някога. За обяснение на еволюцията не разполагаме и с една йота от факти.“

„Еволюцията е приказка за възрастни. Тази теория не е помогнала с нищо за научния процес. Тя е безполезна.“ – проф. Луис Бунур, президент на биологическото общество на Страсбург.

Сьорен Лутруп, известен шведски ембриолог: „Вярвам, че един ден Дарвиновият мит ще бъде обявен за най-голямата измама в историята на науката. Toгава мнозина ще се запитат, как е било възможно да стане това?

Ето още някои известни учени-креационисти: Майкъл Фарадей, Луи Пастьор, Исак Нютон, Йохан Кеплер, Уилям Рамзи, Франсиз Бейкън, Самюел Морз, Карл Янг, Макс Планк. Звучи ли ви това като списък от глупаци?

Исаак Нютон казва: „Тази прекрасна система от слънце, планети и комети може да произлезе само от съвета и управлението на едно интелигентно и могъщо Същество.“

Еволюционистите не могат да отговорят на три въпроса:

Какъв е произходът на живота? Нима просто една светкавица е ударила праисторическия бульон и така се е пръкнал живота?

Д-р Джордж Уолт, професор емеритус по биология в Харвардския университет, носител на Нобелова награда по биология, признава: „Има само две възможности за възникването на живота. Едната е чрез спонтанно зараждане и еволюционно развитие, а другата – чрез свръхестествен творчески акт на Бога. Няма трета възможност. Спонтанното зараждане, убеждението че животът е възникнал от нежива материя беше научно оборено преди 120 г. от Луи Пастьор, и от други учени. Това ни оставя само с едно друго възможно заключение, че животът е възникнал следствие на свръхестествен творчески акт на Бога...“

Дотук добре, но не се радвайте много, ето как продължава цитата:

„... Аз няма да приема сътворението, защото не искам да вярвам в Бога. Затова избирам да вярвам в това, за което знам, че е невъзможно от научна гледна точка – спонтанното зараждане.“

Много научно изказване, няма що.

Еволюцията е идеология. Тя е следващото „най-добро“ хрумване на човека, решил да отхвърли Бога.

Следващият въпрос, на който еволюционистите не могат да отговорят е непроменимостта на видовете.

Битие 1:11-12: „И Бог каза: Да произведе земята растителност: семеносни растения, плодоносни дървета от всякакъв вид на земята, които раждат плод със семето в него...“

Изразът „от всякакъв вид“ или вариацията му „според вида им“ е употребен в Битие 1 точно 10 пъти. Затова можете да кръстосвате лалета стотици години и да получите цветя с различни цветове, но никога няма да получите морков.

Двама пациенти в психиатрия разговаряли и единият казал:  

- Преди да ме приберат в лудницата, бях ловджия. Всеки ден хващах по няколко заека. - И как ги хващаше? - Скривах се зад храстите и се престорвах на морков...

Преди години имах щастието да преведа книга на креациониста Доминик Стейтъм и след това да организираме лекции в няколко български университета.

В книгата му „Еволюцията – наука или идеология“ той пише: „ако теорията на еволюцията беше вярна, би трябвало в седиментните скали да открием животни с преходни структури – същества с частично оформен гръбнак, същества с крака, започнали да се превръщат в крила или развиващи пера и т.н. Но такива няма открити.“

Креационизмът (гледището за Библейското сътворение) приема, че в определени граници видовете могат да се променят  и приспособяват към различна среда. Тези промени обаче се извършват в рамките на вида. Тези примери на приспособяване обаче не говорят за процес на еволюция, защото при тях няма натрупване, а по-скоро има загуба на генетична информация.

Според биофизика Лий Спетнър, „от всички мутации, изследвани откакто генетиката е станала наука, не е намерена дори една, която да прибавя малко информация.”
Нещо повече, за да еволюират нови белези е нужно едновременно да се появят няколко благоприятни мутации. 

Например, за да може една птица да полети е нужно да се развият едновременно шест характеристики – олекотени костилеки но устойчиви на вятъра криласмазване срещу износване на този летателен механизъм, способност птицата да върти глава на 180° (за да почиства и смазва перата си), два главни мускула в крилете и две въздушни торбички.

Според еволюционната теория човекоподобните маймуни са еволюирали в хора през последните 5 млн. години. През това време би трябвало да са настъпили много промени: утрояване на размера на мозъка, еволюиране до изправена позициясръчност на ръцетеговорни органиезикмузикални възприятия и др.

Такава високоскоростна еволюция е невъзможна поради доказаната дилема на Халдейн, според която една популация може да приеме благотворна мутация веднъж на всеки 300 поколения. Така дори за 10 млн. години се получават само 1667 възможни мутации – крайно недостатъчно, за да се превърне маймуна в човек.
Но проблемите за еволюционистите не свършват дотук. Трето, те не могат да обяснят и наличието на дизайн в природата.

Но природата е не само сложно устроена, но и нередуцируемо комплексна. Това означава, че ако отстраниш една част от биологически механизъм, това ще доведе до пълна загуба на функционалносттаНевъзможно е човешкото око да е възникнало постепенно!

Освен това, природата е и свръхкомплексна, т.е. притежава прекалено много дизайн. Тя функционира много по-добре и над нивото, нужно за оцеляване и не може да бъде обяснена чрез естествения подбор или ‘оцеляването на най-подготвения’.

Например, човек притежава способност да свири на музикални инструменти, което изисква много специфични функции на мозъка и ръцете. Що за еволюционен процес би могъл да създаде тези функции?

Може да се приведат още много доказателства, които показват че теорията на еволюцията противоречи на науката. Ще спомена само още едно.

Еволюционистите не могат да обяснят Втория принцип на термодинамиката, който гласи в общи линии, че вселената се разширява и всичко в една затворена система върви от ред към хаос.

Ако не кося тревата в имота ми и отида след 3 години, тя няма да се е превърнала във футболен стадион, а ще е обрасла с бурени и тръни. Също, забелязах, че дъските и керемидите, които отдавна стоят до къщата, не са се превърнали в друга къща!

Това е проклятието на греха – всичко е белязано от смърт и разрушение. Всичко върви от ред към хаос.

Римляни 8:20,21: Понеже творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца.

Еволюцията казва, че всичко се усъвършенства и подобрява с времето. Вторият принцип на термодинамиката казва: всичко се разпада и разлага с времето.
Еволюционистите казват: започнахме в мрак, а ето че сме в светлина, с малко помощ отдолу.

Креационистите казваме: започнахме в светлина, скочихме в мрака и се нуждаем от раждане отгоре!

Последно, освен че еволюцията е неморална и нелогична, ние не можем да я приемем, защото тя е и небиблейска.

Историкът Х. Уелс казва: „Ако всички животни и човекът са еволюирали, тогава не е имало първи родители, нито рай, нито грехопадение. И ако не е имало грехопадение, тогава цялата тъкан на християнствотоисторията на първородния гряхпричината за изкуплението – се сгромолясва като пясъчна кула.“

Рим. 5:17: “Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез този един, то колко повече тези, които получават изобилието на благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос.“

В обобщение, теорията за еволюцията не разполага с доказателства и никога няма да има такива. Защото тя е приказка за лековерни хора. Тя е фикция. Нещо повече, тя е идеология, религия, изобретена от хора, които не желаят да признаят съществуването на Бог.

Подобно на Ницше, еволюционистите се опитаха да убият Бога. Но никой не може да убие Бог, защото творението не може да убие Твореца. Един ден, всеки ще отговаря за делата си: “Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище“ (Рим. 14:10).
Но защо толкова много хора вярват в еволюцията? Защото така не е нужно да се отчитат за делата си пред Бог.

Но ние, които сме повярвали в нашия Създател, знаем че не сме космическа случайност и нашите прадеди не са се зародили в предисторически бульон.
Бог те е създал по Свой образ и подобие. Той те обича, затова изпрати Своя Син Исус да умре за теб. И Той има чудесен план за твоя живот.

Защото Бог създаде всичко за 6 дни. И пак Той ще създаде новото творение

Нека се помолим.

--
БПЦ "Нов живот" Варна
23.07.2017 г.