Thursday, December 29, 2011

Panis Angelicus - Хляб ангелски

Пак публикувам тази чудесна песен, този път в изпълнение на моя син. Приятно слушане.
I post again this great song, this time performed by my son. Enjoy.