Monday, May 03, 2021

Защо Възкресение е ВЕЛИК ден

/проповед/

Семейството на малката Ани се върнало от църква в неделя и на гости им дошъл един невярващ приятел. Той решил да си направи майтап с Ани и я попитал, „Какво учехте днес на неделното училище?“ Тя казала, „Говорихме за Йона, който бил глътнат от голяма риба“. „Мислиш ли, че тази история с Йона е истина?“ Тя отговорила, „Разбира се, че е истина!“ „Наистина ли вярваш, че един човек може да бъде погълнат от голяма риба, да остане там дълго време и след това да излезе жив?“ Тя казала, „Да, вярвам. Историята е в Библията и ние я учехме в неделното“. „Добре, Ани, можеш ли да ми докажеш, че тази история е истина?“ Ани помислила за малко и казала, „Когато отида на небето, ще попитам Йона.“ Гостът попитал, „Ами ако Йона не е на небето?“ Тя го погледнала с усмивка и казала, „Ако не е на небето, ти го попитай!“

Вярвате ли в чудеса?

Днес ще говорим за чудото, на което се основава цялата ни вяра – чудото на възкресение! Затова, позволете ми отново да ви поздравя с...

Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Нека сега вземем Библиите си и се настроим на вълните на Божието слово.

Днес темата е страхотна, ще видим защо Възкресение Христово е наречено ВЕЛИК ден. Ще разгледаме един прекрасен пасаж, за да видим каква велика надежда имаме в нашия възкръснал Господ. Защото,

Жизнодавецът възкръсна! Победен е сатаната! / Нека всички да се радват, всички братя и сестри! / Няма вече смърт да плаши на човеците сърцата! / Днеска се земята грешна със Небето примири! / В ада демоните стенат от безсилно озлобление. / Ангелите химни пеят и победата вестят! / Всички вярващи ликуват и със чувства умилени / от възторг и светли песни на Христа венци плетат!

Днес сме се събрали, за да празнуваме Възкресение Христово. Неслучайно народът ни го е нарекъл Велик ден. Днес ще отдадем хвала на един Бог, който премести камъка в онзи първи Великден. Това е същият Бог, който премества камъни в нашия живот днес.

За целта ще използваме думата ВЕЛИК от Великден като акроним. С други думи, ще разгледаме пет аспекта на Възкресение Христово, които започват с тези пет букви – в, е, л, и, к.

Първата буква от Велик е „В“. В като Възкресение.

В - Възкресение дава надежда в един безнадежден свят

Милионерът Юджийн Ленг бил помолен да говори пред 59 шестокласници в училище в Източен Харлем. Г-н Ленд се запитал какво може да каже на тези ученици, повечето от които едва ли щели да завършат училище. Чудил се как ще накара тези предимно черни или пуерторикански деца дори да го погледнат.

Накрая смачкал бележките си и решил да им говори от сърце. Казал им: „Ако завършите училище ще платя за образованието на всички ви в колеж.“

В този миг животът на тези ученици бил променен. За първи път имали надежда. Един от тях казал: „Имах нещо, към което да се стремя, нещо, за което да се надявам. Това беше златно чувство.“ Почти 90% от тях завършили успешно гимназията.

Днес толкова много хора търсят прошка, надежда, смисъл. И добрата вест на Великден е, че Възкресение дава тази надежда в един безнадежден свят.

Матей 12:20-21 „смазана тръстика няма да пречупи, и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъдието към победа. И в Неговото име народите ще се надяват.“

Смазана тръстика, замъждял фитил. Вероятно в първоначалната си ревност те е изгарял силен огън да служиш на Бога и да свидетелстваш за Него. Но вятърът на живота е задухал и сега огънчето ти едва мъждука.

В Библията има много смазани тръстики и замъждяли фитили. Жена, застанала пред разярена тълпа, която иска да я накаже за греховете ѝ. Прокажен, който е карантиниран от обществото. Слепец, седнал край пътя. Парализиран, легнал на носилка. Жена с кръвотечение от десетки години.

Смазани тръстики и замъждяли фитили. Светът е много добър в това да пречупва тръстики и да угася замъждяли фитили. Но Исус каза, смазана тръстика няма да пречупя, замъждял фитил няма да угася. В Мое име ще имаш надежда.

И великото послание на Великден е, че ако Исус беше достатъчно мощен, за да премести камъка и да преодолее гроба, Той е достатъчно мощен да премести камъните и в твоя живот.

Възкресение ни дава надежда в лицето на един несправедлив свят. То ни дава сила и смелост във всяка ситуация, пред която сме изправени. Ние се нуждаем от това!

Един войник по време на сражение бил ранен в ръката. Командирът на взвода видял, че е ранен и му заповядал: „Дай ми пушката и бягай в тила!“

Войникът си дал пушката и хукнал към тила. Но не минал и 200 метра и се натъкнал на друга битка. Тръгнал да бяга наляво и попаднал в друга част от престрелката. Тогава се втурнал надясно, но и там попаднал в кръстосан огън.

Накрая се върнал до фронтовата линия и се провикнал: „‘син капитан, в тази битка няма тил!“

Когато говорим за бедите в този живот, в тази битка няма тил! Точно затова свидетелството за Великден е толкова прекрасна новина. Възкресение Христово, което потвърждава всяко дадено обещание от Исус, дава надежда и ни насърчава, когато всичко друго изглежда мрачно. В като Възкресение, което дава надежда.

Второ, Е като Емоции.

E - Емоциите на жените онази сутрин

Един мъж попитал приятеля си, „Какъв цвят са очите на пастора в твойта църква?“ Другият отговорил, „Не знам. Когато се моли, той си затваря очите. Когато проповядва, аз си затварям моите.“

Това е всичко друго, но не и ентусиазъм и глад за Словото, нали? Трябва да ви кажа, че когато хората спят, разговарят или се разхождат между редиците, това действа на всеки проповедник много обезсърчаващо. Така че, ако искаш да насърчиш проповедника, слушай внимателно проповедта! Ако искаш да го обезсърчиш, прави едно от тези неща.

Обезсърчени се чувстваха и учениците и жените след смъртта на техния Господ. Но това се промени в неделя сутринта! Рано в онази първа Възкресенска утрин, когато първи откриха празния гроб, те все още не разбираха какво това ще означава за света. Ние не можем да предполагаме винаги как нещата ще се развият! В петък те бяха съсипани, изоставени и уплашени. В неделя не можеха да си намерят място от радост!

На 23 март 2003 г., по време на войната в Ирак, Джесика Линч и нейният конвой попадат в засада. На 1 април тя все още се води изчезнала. Можете да си представите мъката, болката и объркването на нейното семейство, докато тя е в неизвестност и те не знаят дали детето им е живо или умряло. Но на 2 април до тях достига вестта, по време на смела спасителна мисия, редник Линч е спасена и изпратена у дома.

Можете ли да си представите вълнението в нейното семейство? Можете ли да си представите колко различно са се чувствали на 1 и 2 април? Тази, за която са мислили че е умряла, на следващия ден била намерена жива! Какъв драматичен обрат само за един ден!

Много от вас живеете в първия ден. Денят на изпитание. Получавате удари от всички страни. Ако си в първия ден, бъди насърчен, защото още на следващия ден може да е много различно!

Нещо повече - може да сте във втория ден, като учениците в съботата преди Възкресение. Връхната точка на изпитанието е преминала, но сега сте объркани, безсилни и обезсърчени. Вярата ви е отслабнала. Бъдещето изглежда мрачно и несигурно. Ако си в този ден, те насърчавам да поддържаш вярата си!

И всички ние сме в очакване на третия ден, деня на победата и добрите вести. Ден на обновена надежда. Ако не си още там, бъди сигурен, че идва, защото Исус Христос взе победата.

Дотогава, съхранявай надеждата и вярата. Може да видим победата в този живот. Но ако това не стане, като вярващи в Исус Христос ще я видим в бъдещия. Защото в този ден ще бъдем с Него. И това е вълнуващо!

Такива бяха емоциите и на жените, които отидоха до гроба. Е във Велик(ден) означава „емоции“. Нека сега видим какво точно беше онова, което смени настроението им на 180 градуса?

Л – Леглото в гроба, където е бил положен Исус.

В Евангелието на Матей четем, че когато жените стигнаха до гроба, ангелът ги покани да влязат вътре. Той каза, „Елате, вижте мястото, където е лежал Господ.“ (Матей 28:6)

Елате и вижте леглото Му. Разгледайте доказателствата. И Бог ни кани и днес да го направим. Да се уверим сами. Доказателства има, от нас се иска само да си направим труда да ги изследваме.

Празен гроб. Плащеница, оставена на леглото в гроба така, сякаш тялото е още в нея. Камък, тежък 1 тон, отвален от гроба. Над 515 свидетели. На толкова хора се е явил Исус след своето възкресение.

1 Коринтяни 15:3-6 „Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; че бе погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя изведнъж...“

Ако можехме да ги поканим в нашата църква и им дадем само по 10 минути, за да разкажат как са видели възкръсналия Исус, трябваше да останем довечера, цялата нощ, утре целия ден и през нощта, вторник, сряда и четвъртък до към полунощ! Това са над 85 часа!

Всичко това показва, че Той е възкръснал. Празният гроб, отваленият камък, уплашените войници, които трябваше да изфабрикуват лъжата, че учениците са отвлекли тялото... Милиони хора през тези две хилядолетия са свидетелствали за това.

2 Тимотей 1:12 „защото зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм Му поверил.“

Обърнете внимание, че Павел не казва „в какво“, а „в кого съм повярвал.“

Аз мога да свидетелствам същото нещо. Аз съм изследвал нещата и съм убеден, че Исус е възкръснал и е жив, работи и днес в света и в моя живот.

И не само в моя. През всички тези векове Той е променял живота на милиони хора. Вярващи са били Исак Нютон, Галилео Галилей, Йохан Кеплер, Джордано Бруно, Леонардо да Винчи, Франсис Бейкън, Блез Паскал, Микеланджело, Луи Пастьор, Макс Планк, Франсис Колинс и много други учени.

Атеисти са решавали да докажат, че възкресението на Христос не се е случило и са били убедени от доказателствата в противното. Сред тях са журналистът Лий Стробъл, писателят Джош Макдауъл, Джейн Фонда, Мел Гибсън и др. Всички те повярват и решават да следват Исус Христос.

Моят най-добър приятел от гимназията също решава докато е в във Военноморското училище да докаже, че Бог няма. Прочита Библията и става вярващ!

Ангелът каза: „Елате, вижте мястото, където е лежал Господ.“ Л като леглото. Следващата буква във ВЕЛИК е И. И като изненада.

И - Изненадата на празния гроб.

Обичам да гледам клипове за деца, които са изненадани от техния татко или майка, които се завръщат неочаквано у дома от командировка или дълго пътуване. Гледали ли сте такива клипове? Радостта и изненадата са неописуеми. Защо?

Защото децата изобщо не предполагат, че техният татко или майка са се върнали и са в стаята. Изобщо не се надяват да ги видят. Дори не мислят за това. Точно затова изненадата е толкова голяма.

Толкова голяма беше изненадата и за учениците, когато Той се появи сред тях същата неделя.

Фактът, че Исус е жив, беше изненада за всички участници в събитията. Войниците бяха в неведение, а фарисеите трябваше да измислят план Б. Религиозните водачи, които вече мислеха, че са погребали този, който нарушава спокойствието им, бяха шокирани да открият, че Исус е победил греха и смъртта. Учениците не можеха да повярват на жените. Двама от тях побягнаха към гроба, за да се уверят със собствените си очи. Това показва, че Възкресение Христово е чудо, а не предварително режисирано събитие или родила се впоследствие конспиративна теория.

Всички участници в събитията бяха изненадани на Възкресение. Но фактът на празния гроб убеди учениците в неговата достоверност. Почти всички те умряха с мъченическа смърт заради тази истина.

И днес, ако проверите гробовете на създателите на големите световни религии, ще установите следното: Мохамед е все още в гроба; Буда е все още в гроба; Конфуций е все още в гроба. Само гробът на Христос е празен, защото Той възкръсна от мъртвите! Никой друг не го е направил и никой друг не може да претендира, че е Бог.

Възкресение Христово не е просто една от доктрините, в които ние вярваме. То е центърът на нашата вяра. Всичко зависи от това дали вярваш в него.

1 Коринтяни 15:14 „ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра.“

Често ние осъзнаваме това, когато животът ни зашлеви по лицето.

Дъщерята на родители-християни умряла. Това съсипало семейството. Но тогава Великден придобил ново значение. Бащата казал, „Докато не погледнеш смъртта в очите, Великден е просто дума, един хубав ден с боядисани яйца и козунаци. Но когато някой толкова ценен за теб умре, Великден се превръща във всичко за теб... в котва в яростна буря... канара, на която да стоиш... надежда, която те повдига над отчаянието и ти помага да продължиш.“

Всичко зависи от Възкресение. В най-мрачните мигове, когато мислим, че всичко е свършило, Великден ни дава надежда, че третият ден, денят на победата, идва.

Може би това, което чуваш сега, е изненада и за теб. Може би за пръв път чуваш за доказателствата на празния гроб. Ако е така, предизвиквам те като се върнеш вкъщи да изследваш фактите на Възкресение. Защото след изненадата на празния гроб трябва да дойде и твоя отговор на него. И като изненада. И накрая, К като кажете.

К - Кажете на другите

След като ангелът покани изненаданите жени в гроба, той им възложи най-важната задача:

Матей 28:7 „Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите.“

Те трябваше да отидат и да предадат добрата новина на другите.

Заповедта е дадена, но много хора решават да я пренебрегнат. Ние сме изследвали доказателствата и сме се убедили във факта на Неговата смърт и възкресение. Приели сме Го за Спасител и Господ. И на свой ред получихме същата задача – да отидем и да кажем на другите. И въпреки това си стоим на мястото и не използваме възможностите, които Бог ни дава.

Знаете ли как повечето хора решават да повярват в Исус Христос? Знаете ли кой е най-ефективният начин на евангелизиране? Той е същият, какъвто е бил и преди 2000 години. Най-ефективният начин на евангелизиране е когато един човек покани друг човек да дойде на църква с него.

Може би сте си мислели, че ще кажа, че най-ефективният начин е един човек да каже на друг човек за Исус Христос. И това би било още по-добре. Това би трябвало да е най-добрият начин на евангелизиране.

Но някъде са направили проучване и са установили, че 90% от случаите, когато някой се е посвещавал на Христос са били, когато е откликвал на поканата да дойде на църква.

Когато някой покани друг човек на църква, той чува благата вест и Святият Дух започва да го изобличава в сърцето. След време той кани Исус в сърцето си.

След като срещна Исус при кладенеца, самарянката отиде обратно в града и каза: „Елате да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила.“ (Йоан 4:29).

Това не означава, че не трябва да споделяме благата вест. Но означава, че хората стават много по-отворени да приемат благовестието, когато дойдат на църква и се срещнат с други християни.

На вратата те са посрещнати с любов. Почвата на сърцето им вече е подготвена. Докато слушат проповедта се чудят откъде проповедникът ги познава, защото говори лично за тях. И когато след проповедта някой сподели благата вест с тях, те са готови да повярват в Исус. Но всичко започва, когато някой ги покани на църква.

Ние сме заедно в тази мисия. Всички имаме определена роля.

1 Коринтяни 3:6 „Аз насадих, Аполос напои, но Господ възрасти.“

Всеки участва. Старите вярващи са садили, предишното поколение е поило, църквата се моли, приятелите канят, някой посреща на вратата, пасторът проповядва, хората говорят с новодошлите накрая. Всички ние правим това заедно. И Бог работи сред нас.

Святият Дух изобличава, обстоятелствата в живота им правят сърцето им да омекне. И не след дълго те откликват и се молят с молитвата за покаяние. Получават спасение и вечен живот с Исус Христос на небето. К като Кажете на другите.

Заключение

Днес, на Великден, разгледахме 5 аспекта на Възкресението. Видяхме, че Възкресение Христово дава надежда в един безнадежден свят. Вълнуващият обрат в емоциите на жените след възкресението ни напомнят, че денят на победата, когато ще бъдем с нашия Господ, идва.

Празният гроб, плащеницата, камъкът, свидетелите на възкресение и милионите променени животи са доказателство за истинността на Възкресение. Тя се потвърждава и от факта, че всички участници в събитията, включително учениците, бяха изненадани от него.

И след като възкръсна, живият Исус Христос ни заповядва да казваме на другите. Да ги каним на църква и заедно да участваме в делото на благовестие.

Накрая, нека завърша с една история. Преди около месец моят шурей и неговата позната бяха във Варна по работа. Жената ми разказа, че нейният брат на млади години бил много луд. Живеел за мига – отдавал се на удоволствия, купил си мощен мотор и станал рокер. Но след време на крака му се появила бучка, която растяла прогресивно. Отишли на лекар и се оказало, че е злокачествен тумор. Лекарите му казали, че трябва да ампутират крака му.

Когато той ѝ се обадил, за да ѝ съобщи новината, тя дълго плакала. След това намерила в интернет адреса на лекар, който бил спасил крака на една жена. Обърнали се към него и той оперирал успешно крака на брат ѝ. Макар и да е махнал мускули и жили и сега брат ѝ да е инвалид, неговият крак е спасен. Но не само това – когато разбрал за тумора, той се обърнал към Бога.

Започнал да чете Библията, прочел за възкръсналия Исус и повярвал в него. Получил надежда за спасение и вечен живот. След операцията вече живее нов живот. Помага на бедните, работи като доброволец и помага в манастирите. Предишният безгрижен, егоистичен и преследващ удоволствията човек се новородил в човек, който живее за Бога и за ближните.

Може би ти си тук днес и се нуждаеш от надеждата на Възкресение. Нуждаеш се от опрощение на греховете и ново начало. Нуждаеш се някой да отмести камъните в твоя живот. Гарантирам ти, че това може да направи само възкръсналия Господ. Затова Възкресение е велик ден!

Може би някой от тук присъстващите има нужда от това да се увери, че като умре също ще възкръсне и ще бъде с Бог завинаги. Какво е нужно да направиш?

Да признаеш, че си грешник, който се нуждае от Спасител, и да повярваш, че Исус Христос е този Спасител. Библията казва, „Ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.“ (Римляни 10:9)

Готов ли си да изповядаш това? Нека се молим.

 ______________________

БПЦ "Нов живот" - Варна

02.05.2021 г.