Tuesday, March 17, 2020

Божиите тайни агенти (Колосяни 2:18,19)


Продължаваме с разглеждането на Колосяните. Дотук говорихме, че щом сме повярвали в Исус Христос, ние трябва да продължим да растем в Него и да внимаваме за човешки философии, защото ние имаме пълнота в Христос. А в Него обитава всичката пълнота на Божеството. Христос е достатъчен!
Миналият път разгледахме 2:16,17. Нека сега прочетем Колосяни 2:18,19:
18 Никой да не ви отнеме наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и поклонение на ангели, като наднича в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум, 19 а не държи главата Христос, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога.
Христос е главата на Тялото Христово, Църквата. Без нея то не може не само да расте, но и да живее. Но гностическите лъжеучители в Колос отхвърляха Христос. Те поставяха под съмнение способността на Христос да спасява и караха колосяните да се стремят към някакво тайно познание.
И една от особеностите на тяхното учение е било поклонението на ангели. Според някои изследователи тези лъжеучители твърдели, че ангелите са създали света и стоят по-горе от Христа, понеже са безтелесни. Дори наричали архангел Михаил еврейски Бог.
Днес заблудите относно ангелите не са по-малко. Много хора изобщо не вярват в съществуването на ангелите. Други - благодарение на средновековното изобразителното изкуство, иконите и Холивуд, имат изкривена представа за ангелите. Като тези деца:
Всеки греши за ангелите. Ангелите не носят ореоли вече. Забравих защо, но учените работят по въпроса.
Не е лесно да станеш ангел! Първо, трябва да умреш. След това отиваш на небето. След това трябва да преминеш обучение за летене. И след това трябва да се съгласиш да носиш тези ангелски дрехи.
Моят ангел-хранител ми помага с математиката, но не ми върши много работа по биология и химия.
Ангелите говорят през цялото време, докато те носят нагоре към небето. Основната тема на разговора е къде си сгрешил преди да умреш.
Когато някой ангел побеснее, си поема дълбок дъх и брои до десет. И когато издиша, някъде се появява торнадо.
Ангелите живеят в къщи от облаци, направени от Бог и неговия син, който е много добър дърводелец.
Всички ангели са момичета, защото те трябва да носят рокли, а момчетата не си падат по това.
Не разбирам защо когато някой е влюбен ангелите стрелят със стрели по него?
Наистина, повечето хора вярват, че ангелите са миловидни, пухкави деца или младежи с ореоли на главата и с крила, седнали на облаци, които или свирят на арфа, или пускат стрелички на влюбените.
Ако и ти вярваш на подобни твърдения, или изобщо не вярваш че има ангели, значи си на правилното място. Важно е да знаем какво казва Библията за ангелите. Затова днес ще видим съществуват ли ангелите, кои са те, каква е задачата им и какво трябва да е отношението ни към тях.
1.     Съществуват ли ангелите и кои са те?
Ангелите не са съществували винаги. Но от сътворението са толкова реални, колкото сме аз и ти. Ангелите са част от вселената, която Бог създаде. Както казва Павел в
Колосяни 1:16, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
Тук престоли или господства, началства или власти се отнася до света на ангелите. (Ако има някакви извънземни, това са те!) Най-вероятно те са създадени преди останалите творения още на първия ден от сътворението, защото в Йов се казва, че „всички Божии синове (друго название на ангелите) възклицаваха от радост“, когато Бог е положил крайъгълния камък на земята (Йов 38:6-7).
Един мисионер трябвало да пътува с колата си цяла нощ и се помолил Господ да му помогне да остане буден и да стигне безпрепятствено до църквата, в която трябвало да говори. Няколко минути по-късно встрани от пътя той видял човек, който махал на автостоп. Макар че мисионерът рядко вземал стопаджии, той съжалил мъжа в дъжда и му предложил да го закара.
Като се заговорили, мисионерът открил, че непознатият е вярващ. И те имали много общи познати християни. Времето летяло бързо, те се смеели и си разказвали различни случки от живота. Общението било толкова приятно, че мисионерът съжалил, че се развиделява и новият му приятел казва „Е, тук трябва да сляза.“
Преди да му каже довиждане, мисионерът го поканил на чаша кафе в едно крайпътно кафене. След това, докато се разделяли, си обещали да се молят един за друг. Мисионерът тръгнал, но след няколко минути се сетил, че е забравил да вземе адреса и телефона на мъжа.
Бързо се върнал в кафето, но там нямало и следа от него. Когато попитал сервитьора дали е видял накъде е отишъл другия човек, бил шокиран от отговора: „Какъв друг човек? Ти дойде тук сам. Аз се чудех защо си поръчваш две чаши кафе.“
Мисионерът погледнал към масата, където преди малко двамата седели и забелязал, че другата чаша още е пълна догоре. След това си спомнил, че стопаджията стоял навън в проливния дъжд. Но когато влязал в колата, не бил мокър!
Какво друго знаем за ангелите? Те са многобройни. Една трета от тях съгрешиха и паднаха от своята позиция (2 Петър 2:4, Юда 6) – това са демоните. От това съдим, че те имат воля. Същевременно, ангелите са подвластни на Божията воля.
Ангелите са творения от по-висок ранг от хората, но не са създадени като нас по Божи образ и подобие. Според едно древно предание именно намерението на Бога да даде на човеците, които са по-нископоставени от ангелите, възможност да общуват с Троицата, е било причината за бунта на Луцифер. Изгаряйки от ревност, че един ден ще бъде управляван от човеци, той отхвърлил Божията власт.
Ангелите са безсмъртни духове, които понякога получават временни физически тела като Божии пратеници, за да извършат дадена задача. Макар и духове, те не са вездесъщи (не могат да бъдат навсякъде едновременно). Те са мъдри и интелигентни и могат да дават прозрение и разбиране, но знанието им, макар и по-голямо от това на хората, е ограничено (Даниил 9:22, Матей 24:36).
Те могат да летят. Ангелите са извънредно силни. Ангел бутна огромния камък, който закриваше гроба на Исус (Матей 28:2). Един ангел бе изпратен, за да погуби целия Ерусалим, когато Сатана подбуди Давид да преброи Израил (1 Летописи 21). Ангелите са извънземно силни!
Ангелите имат емоции, могат да изразяват радост и копнеж. Йов 38:7 казва, че "когато звездите на зората пееха заедно ... всички Божии синове възклицаваха от радост." Знаем също, че ангелите не се женят и нямат деца (Матей 22:28-30). Ангелите са описвани в Библията в мъжки род, но ние не можем да знаем дали полът при тях е от същото естество като нашия.
Освен за ангели, Библията говори още за херувими, серафими и живи същества. Херувимите имат задачата да защитават входа към Едемската градина (Бит. 3:24). За Бог се казва, че възсяда херувими или че пътува с херувим като негова колесница (Езек. 10:1-22). Също, два златни херувима покриват златните плочи на ковчега и точно там Бог обещава да обитава сред народа си (Изход 25:22).
Серафимите са споменати само в Исая 6:2-7, където ги виждаме да се покланят на Бога и да викат „Свят, свят, свят, Господ на Силите! Славата Му изпълва цялата земя.“
Живите същества също са около Божия трон. Те приличат на лъв, вол, човек и орел и така символизират цялото Божие творение, което се покланя на Бога денем и нощем (Откр. 4:8). Следователно, ангелите са създадени, за да прославят Бога и да се покланят на Бог Отец, Сина и Духа.
Ангелите имат йерархия. Най-високопоставен е архангел Михаил. Той е наречен „един от първите князе“ в Даниил 10:13. Писанията мълчат относно това дали има и други архангели. Освен него е споменат по име само ангел Гавриил. Той е изпратен от Бога да говори на Даниил, а също и до Захария и Мария в Лука 1. Гавриил се представя така: „Аз съм Гавриил, който стои пред Бога.“ (Лука 1:19)
Много хора се интересуват ангелите имат ли крила, ореоли и арфи? Библията поучава, че ангелите летят (Откровение 14:6), но нищо не се казва за крила. Херувимите и серафимите са специални класове ангели с по четири или шест крила (Езекиил 10:20-21, Исая 6:2). Нищо не се споменава за ореоли и арфи.
Един друг мит, подхранван от Холивуд е, че когато умрат, християните стават ангели. Но това не се споменава никъде в Словото. Нещо повече, Библията казва, че ние ще бъдем прославени с Христос, защото сме купени с Неговата кръв – нещо което не се казва за ангелите.
2.     Каква е задачата на ангелите?
Евреи 1:14 казва, че ангелите са „служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение.“
Ангелите са изпратени в защита на християните. „Ангелът на Господа закриля тези, които благоговеят пред Него, и ги избавя.“ (Псалми 34:8)
В Писанията има много примери за ангели, които са изпратени на помощ на хора. Два ангела бяха изпратени от Бог да спасят Лот от унищожението на Содом и Гомор (Битие 19). Ангел затвори устата на лъвовете, за да не наранят Даниил (Даниил 6). Aнгел избави апостолите от затвора (Деяния 5). Ангели прислужваха на Исус в пустинята по време на изкушаването Му от Сатана (Матей 4).
В своята книга „Ангелите: Божиите тайни агенти“, Били Грейъм разказва историята на мисионера Джон Полък и съпругата му, които отиват в островите Нови Хебриди в южния Тих океан. Те били първите бели хора, които местните виждали. Шаманът се уплашил от тях и казал на племето, че белите искат да убият бебетата им.
През онази първа нощ местните обградили колибата на мисионерите, готвейки се да ги убият. През цялата нощ Джон и съпругата му коленичили в молитва и местните така и не ги нападнали.
След време те научили езика, спечелили доверието на хората и много от тях повярвали в Христос. Вождът на племето станал християнин и Джон го попитал, „Винаги сме се чудели, защо през онази първа нощ, когато ни обградихте с копията си, не ни нападнахте?“
Вождът казал, „Откъде взехте всички тези мъже?“ Джон отговорил, „Бяхме само жена ми и аз.“ Вождът казал, „А, не. През цялата нощ виждахме големи мъже с копия в ръка, наредени около колибата. Уплашихме се и не посмяхме да ви нападнем.“ Това е едно от хилядите явявания на Божиите специални тайни агенти – ангелите!
Ангелите са тайните агенти на Бога! За разлика от тайните агенти на Държавна сигурност в комунистическа България, ангелите служат на най-добрия, справедлив и мъдър управник – Владетеля на вселената! Те са изпратени, за да ни защитават от зло и от Сатана.
Но дали всеки човек или поне всеки християнин в света има ангел-хранител?
В Матей 18:10 се казва, че ангелите на малките деца „на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, Който е на небесата.“ Оттук някои заключават, че всеки човек има ангел. Но това може да означава само, че ангелите на които е възложена задача да защитават малките деца имат достъп до Божието присъствие.
Ако използваме аналогия от футбола и баскетбола, възможно е ангелите да използват зонова, а не персонална защита. Тоест, един ангел да се грижи за всички хора или християни в неговата зона на контрол.
3.     Нашите взаимоотношения с ангелите.
Макар и невидими за нас, хората, ангелите са реални. Като вярващи Бог иска да сме наясно с тяхното съществуване и тяхното служение. Защо? Защото така християнският ни живот може да бъде обогатен.
Първо, разбирането за съществуването на ангелите ще обогати нашето поклонение. Когато се покланяме на Бог ние ще осъзнаваме, че се свързваме не само с големия брой вярващи, които са умрели и са в Божието присъствие на небето, но и с „безбройни множества ангели, към тържествения събор“ (Евреи 12:22,23). Това би трябвало да засили чувството ни на благоговеене и радост в Божието присъствие!
Второ, съществуването на ангелите ни помага да осъзнаем, че те ни наблюдават. Те виждат, когато се покоряваме или не се покоряваме на Бога в нашето ежедневие. Дори когато си мислиш, че вършиш някой грях в тайно и това няма да засегне никого, трябва да знаеш, че може би стотици ангели виждат греха ти и това ги натъжава.
От друга страна, когато сме обезсърчени и мислим, че покорството ни на Бога не е забелязано и насърчило някого, трябва да знаем, че може би стотици ангели виждат борбата ни и се радват с нас на малките ни победи над греха.
Трето, когато сме били избавени от опасност, много вероятно е Бог да е изпратил ангели на помощ за нас, така че можем да сме благодарни.
Когато някоя кола внезапно завие и не ни удари, когато самите ние караме и успеем да избегнем пешеходец, когато загубиш равновесие, но сякаш някой изведнъж дава опора на крака ти, за да не паднеш – не трябва ли да очакваме че Бог е изпратил своите ангели, за да ни защити?
Псалми 91:11-12 „Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. 12 На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък крака си.“
По-нататък, трябва да внимаваме да не приемем лъжеучения, които са дадени уж от ангели.
Галатяни 1:8 „Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.“
Такъв е случаят с лъжепророка, който заблуди Божия човек oт Юдея в 3 Царе 13, който отиде да пророкува против езичеството на Еровоам. Бог му беше говорил да не яде хляб и да не пие вода на това място. Но другият пророк му каза, че ангел му е говорил да отиде с него и да яде у тях. Той повярва на лъжата и това доведе до Божието осъждение над него.
Тези предупреждения трябва да ни предпазват от фалшивите твърдения на „свещените книги“ на други религии. Мохамед е твърдял, че ангел Джибриил (Гавриил) му е дал откровение от Аллах. Джоузеф Смит, основателя на мормонизма пък, твърдял че ангел Морони му е говoрил и разкрил основите на мормонската религия. Подобни откровения противоречат на Писанията в много отношения (доктрините за Троицата, личността на Исус, оправдание чрез вяра по благодат и много други). Библията казва:
Откровение 22:18,19 „Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга: Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, описани в тази книга, 19 и ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святия град, които са описани в тази книга.“
Писанията още ни предупреждават да не се покланяме или да се молим на ангели. Както вече видяхме, това беше една от лъже доктрините, поучавани в Колос: „Никой да не ви отнеме наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и поклонение на ангели“ (Колосяни 2:18).
Ние не можем да се покланяме на ангелите. Те имат Цар и Неговото име е Исус Христос. Колкото силни и мощни да са, ангелите не могат да се сравнят с Исус. Той ги превъзхожда безкрайно много!
Евреи 1:4-6 „стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-превъзходно от тяхното. 5 Защото на кого от ангелите Бог е казал някога: „Ти си Мой Син, Аз днес Те родих“; и пак: „Аз ще Му бъда Отец и Той ще ми бъде Син“? 6 А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: „И поклонете се на Него всички Божии ангели.“
Библията е категорична, че можем да се покланяме и да се молим само на Бог Отец, Бог Син или на Бог Святи Дух. Няма други посредници между Бога и човеците, освен Господ Исус (1 Тимотей 2:5). Ако се молим на ангели или на светии, ние ги издигаме до статута на Бог. В Писанията няма нито един пример за човек, който се моли на ангел или светия.
Ние можем да се молим Бог да изпрати ангели в наша защита, но никъде в Словото няма разрешение да се молим да ни се яви ангел. Ангелите се явяват неочаквано. Бог и изпраща ангели и днес. Виждаме това например от многобройните свидетелства на мюсюлмани, които са повярвали в Исус, след като им се е явил ангел и им е свидетелствал за Него.
Ако ти се яви ангел, внимавай, защото и демоните могат да изглеждат като ангели на светлината (2 Коринтяни 11:14). Никой ангел не може да даде послание, което противоречи на Библията.
Ние трябва да се пазим от нездраво любопитство или желание да станем свидетели на някакво зрелищно събитие, свързано с поява на ангели. Не е грях да притежаваш картина, фигура или бижу с формата на ангел. Но е грях, ако гледаш на тях като на източник на помощ или късмет.
Наша основна мотивация във всичко трябва да е любовта към Бога и посвещението на Него.
Виждаме, че познаването на Библейската истина за ангелите е важно. Първо, ангелите са създадени на първия ден от сътворението. Те са духове, но някои от тях съгрешиха. Освен ангели има още херувими, серафими и живи същества. Ангелите имат йерархия.
Второ, те са служебни духове, изпратени със задачата да ни пазят от зло и от демоните на Сатана. Те са Божиите невидими тайни агенти, които помагат на християните в духовната борба. Те са безсмъртни, личностни и силни, но нямат крила, ореоли и арфи, нито са умрели хора, които са се превърнали в ангели.
И накрая, Бог иска да сме наясно с тяхното съществуване и тяхното служение, защото това ще обогати нашето поклонение, ще ни помогне да осъзнаем, че те ни наблюдават и ще сме сме благодарни за тях. Същевременно, Словото ни предупреждава да внимаваме за лъжеучения от мними ангели, да не се покланяме или да се молим на ангели и да се пазим от нездраво любопитство относно ангелите. Да се покланяме и молим само на триединния Бог.
Започнахме с думите на деца за ангелите, ще завършим с думите на друго дете за един инцидент, свързан с явяване на ангели. Деца от църква провеждали репетиция на църковния хор, когато небето притъмняло. Пасторът видял, че е надвиснала буря и бързо събрал всички деца в главния коридор на църквата. Те се сгушили един в друг.
Точно тогава църквата била разрушена и отнесена от бушуващото торнадо. Пасторът се опитал да успокои децата с песента „Исус обича малките деца.“ Някои от децата били наранени. Но като по чудо никой не бил убит. 
На другия ден в интервю пред местна телевизия, едно от децата - малко момиченце, казало: „Докато пеехме, аз видях ангели да подкрепят тавана на коридора. Но вятърът беше толкова силен, че ангелите извикаха, „Трябва ни помощ!“ И още няколко ангели дойдоха на помощ.“
Бог дал на това малко момиченце да зърне как помага от небето с ангелите Си. Обикновено ние не ги виждаме, защото те са Божиите тайни агенти. И Божието Слово ни уверява, че Неговите ангели са винаги готови да ни помогнат. Даваш ли си сметка за тяхното съществуване и присъствие? Ако го правиш, това ще обогати твоя християнски живот. Но най-важното е да се покланяш на този, който е създал и ангелите, и теб - Исус.
Нека се помолим.
___________
15.03.2020
БПЦ "Нов живот" - Варна