Monday, August 13, 2018

Фейк религия vs автентична вяра (Деяния 19:8-27)


/проповед/
Продължаваме с нашата поредица „Неудържимите“. Те са неудържими, защото са движени от слезлия на Петдесетница Святи Дух, когато се ражда Църквата Христова. Нейният бърз растеж предизвиква преследване и вярващите в Христос се пръскат из цялата римска империя. За пръв път те са наречни християни в Антиохия. Междувременно Исус се е открил на Савел и го прави „съд, избран да разгласява Божието име пред народи и царе, и пред израиляните“ (9:15). Премахнал е пречките за присъединяване на езичници към църквата чрез решенията на църковния събор в 15 гл. Пътят за благовестието е открит.
Святият Дух изпраща Варнава и Савел и те тръгват на път. Минават през Кипър, Антиохия, Икония, Листра и Дервия. След тази първа обиколка осъществяват втора такава, като основават църкви във Филипи, Солун, Берия и Атина. Миналият път п-р Джош говори за „Града на идоли“ – Атина. Научихме от Павел, че в стратегията си за благовестие е нужно първо да намерим допирни точки с културата на невярващите, след което да им кажем кой е Бог и да ги предизвикаме да приемат Исус, който ще съди света.
В 18-та глава виждаме, че от Атина Павел отиде в друг голям град – Коринт, с население 750,000 жители. Оттам Павел се върна в Ерусалим и от ст. 23 на 18 глава започва третата му мисионерска обиколка.
В началото на 19-та глава четем, че Павел идва в Ефес. Ако трябва да сравним Атина, Коринт и Ефес, можем да кажем следното. Атина е интелектуалното средище на древността – градът, където се заражда демокрацията. Коринт е търговското средище – през него преминават търговски пътища във всички посоки. Ефес е политически център на провинция Азия, но преди всичко е основен религиозен център в Римския свят. Ефес е бил с население 300 000 души и за Павел има много работа. Той остава там цели 3 години.
Когато ап. Павел отиде в Ефес, той се сблъска с различни прояви на религиозност. Ще разгледаме ст. 8-27 и ще видим как апостолът използва всяка отворена врата за благовестието, как това предизвика яростна демонична съпротива сред религиозните хора, но най-накрая благата вест надделя над фалшивата религия. Молитвата ми е да се насърчим да влезем през вратата на възможности, отварящи се пред нас, за да покажем превъзходството на автентичната вяра над фейк религията.
Нека се помолим.
1.     Отворена врата за благовестието.
Ето какво казва Павел в първото си послание до коринтяните, писано от Ефес:
1 Кор. 16:8-9 „А ще се бавя в Ефес до Петдесетница; защото ми се отвори голяма врата за работа, има и много противници.“
В Ефес Павел видя много възможности за благовестието и не можеше да не ги използва. Ние също живеем в град, в който има отворена врата за благовестието.
Ефес беше град на възмутителна греховност дори за стандартите на нашия 21 век. Според редица коментатори, моралът на хората бил като този на животните. Един философ казва: „Жителите на Ефес не стават за нищо друго, освен да бъдат издавени... Причината, поради която не мога да се усмихна или засмея е, че живея сред такова ужасно нечестие“.
Това било място на духовен мрак. Как щеше да реагираш ти, ако попаднеш в такова място? За разлика от много християни, Павел не се уплаши. Той видя в този мрак възможности за благовестието.
Ние не обичаме да живеем в тъмното. Инстиктивно се насочваме към добре осветените места. Казваме, „Не мога да живея в тази страна, тук има толкова много престъпност и корупция!“ Или, „Не искам да работя с такъв ужасен шеф и такива непоносими колеги. Ще си потърся нова работа!“ Когато корабът потъва, християните са сред първите, които скачат на спасителната лодка!
Все едно ел. крушка да каже, „Не искам да ме поставят в тъмна стая.“ Но тогава каква ще е ползата от нея?!
Разбира се, ние трябва да избягваме места, където има опасност да се подхлъзнем във вярата си. Но Бог не иска и да сме духовни отшелници. Ние трябва да сме в света, не от света. И Той ни е поставил точно пред вратата на възможности. Ще влезем ли през нея?
Колкото по-тъмна е стаята, толкова по-ясно нашата светлина ще бъде видяна. Твоята светлина не изпъква тук, в църква, където има други светлини, а на работното ти място. Влез през тази врата и можеш да си онзи лъч светлина, в който ще се втренчат всички, и сами ще пожелаят да имат тази светлина.
В горния стих се казва, че Павел искаше да остане до Петдесетница. Защо? Защото по това време през май месец се провеждаше Фестивалът на Диана. Хора от цялата Римска империя се стичаха към града. Павел не би изпуснал такава възможност!
Веднъж в София с един приятел християнин пътувахме с автобус до Студентски град. Икарусът беше претъпкан със студенти, както е претъпкан с хора този автобус на снимката. Решихме да използваме тази възможност за благовестието. Сещате ли се какво направихме? Моят приятел започна да ми задава въпроси за вярата, а аз отговарях – какво е нужно за спасението, защо съм сигурен, че Бог съществува, Исус Христос наистина ли е умрял и възкръснал, защо Бог допуска добри хора да страдат и т.н. На връщане си разменихме ролите. Мисля, че много хора трябва да са ни благодарни, че им запълнихме пътуването със смислен разговор!
Но много често, вместо да използваме тези възможности, ние си губим времето в празни приказки. За разлика от нас, Павел не си губи времето във Ефес.
Деяния 19:10 „И това продължи две години, така че всички, които живееха в Азия, и юдеи, и гърци, чуха Господнето учение.“
За две години всеки човек чу благата вест. Не всички повярваха, но всички имаха възможност, защото Павел видя отворена врата за благовестието и я използва.
2.     Съпротива срещу благовестието.
Вече казахме, че Ефес беше град на безсрамно нечестие и грях. Но ще ви изненадам ли, ако кажа, че Ефес беше и много религиозен град? Не би трябвало това да е изненада за вас, защото религията е един от главните инструменти в работилницата на дявола. Павел се сблъска с поне три вида религия:
-        Религия, която не спасява.
Деяния 19:8 „И той влезе в синагогата, където говореше дързостно; и в разстояние на три месеца разискваше с хората и ги увещаваше за Божието царство.“
Както винаги, и тук Павел отиде първо в синагогата. Три месеца им показваше, че тяхната религия е недостатъчна. Старият завет им бе даден, за да ги насочи към идващия Месия. Той беше дошъл в лицето на Исус Христос, но те не го познаха. Вместо това Го отхвърлиха и Го убиха. Те имаха закона, но законът не можеше да ги спаси. Законът само изяви греха им.
Тяхната религия беше само варосана гробница  - красива отвън, но куха отвътре.
Във Варна виждам много такива хора. Външно те изглеждат много набожни, докато се кръстят, целуват иконите и палят свещи в православните църкви или пеят хваление и се молят в протестантските църкви. Някои дори работят в организации в обществена полза. Но дори да направят света по-добро място за живеене, каква полза от това, ако след това ще отидат в ада!
Защото адът е неизбежният край на живота без Христос.
Павел каза на хората в синагогата: не се задоволявайте с празни ритуали, когато можете да имате взаимоотношения с Исус Христос, Божия Син! Как реагираха те?
Деяния 19:9 „А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред народа, той се оттегли от тях и отдели учениците, та разискваше всеки ден в училището на Тиран.“
Някои повярваха, повечето упорито се съпротивляваха и след 3 месеца Павел прецени, че вратата за благовестието там е затворена. Затова почука на друга врата. Отиде при езичниците, като нае зала в „училището на Тиран“. Тиран най-вероятно е бил учител, който е разполагал с къща, в която е преподавал философия и реторика. Павел е наел помещението в неизползваните най-горещи часове от 11 до 17 ч.
И така, първо Павел срещна хора с религия, която не спасява.
-        Второ, той се сблъска с религия, която имитира.
Деяния 19:11,12 „При това Бог вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павел; дотолкова, че когато носеха по болните кърпи или престилки, до които се е докоснало неговото тяло, болестите се отмахваха от тях, злите духове излизаха.“
Бог и днес върши чудеса. Но тук Лука не описва тези явления просто като „чудеса“ (гр. динамейс), а добавя прилагателното тихоусас със значение „особени“, „изключителни.“ В цялата книга Деяния Бог върши особени чудеса, защото това е особено време, в което посланието на апостолите е нужно да бъде потвърдено.
Но какви са тези кърпи и престилки? От 18 глава разбираме, че Павел е бил майстор на шатри. В този горещ климат физическата работа предизвиква обилно потене. Неговите дрехи са били полепнали по тялото му от пот. Той е бършел лицето си с кърпи. Тъй като палатките са били изработвани от животинска кожа, Павел е слагал престилка, за да не изцапа дрехите си с нея.
И хората забелязали, че когато болен или обладан от дух се допре до тях, били изцелявани. Защо Бог използва точно тези мръсни кърпи и престилки? Те нямаха някаква магическа сила сами по себе си. Но те принадлежаха на човека, който проповядваше разпнатия и възкръснал Христос. Там, където се прогласява името на Исус, Той върши чудеса.
Но тези автентични Божии чудеса имаха и своя фейк имитация:
Деяния 19:13,15 „А някои и от скитащите се юдейски заклинатели предприеха да произнасят името на Господа Исуса над тези, които имаха зли духове... Но веднъж злият дух в отговор им рече: Исус признавам, и Павел зная; но вие кои сте?“
И днес има хора, които се опитват да имитират чудеса. Миналата седмица с моето семейство минахме през с. Шипка и се отбихме да покажем църквата на бъдещия ни зет. Малко след входа отдясно имаше съд, пред който пишеше „светена вода“. Точно докато гледах натам, две жени си натопиха ръцете и си измиха лицето. Как мислите, дали тази „чудодейна“ вода е подействала в техния живот?
В една друга църква се предлага светена вода в брандирано за целта пластмасово шишенце - от едната страна с лика на Богородица, от другата - с кръста. Всичко само за левче!
Светена вода, свещи, мощи на светии, чудодейни икони – превъплъщенията на фейк религията нямат край. Ако ти си християнин, нека ти напомня, че когато Бог те е спасил, не ти е отнел мозъка. Той иска да продължаваме да го използваме!
„Но злият дух в отговор им рече: Исус признавам, и Павел зная; но вие кои сте?“
Деяния 19:16 „И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях и ги завладя, и надви над тях, така че голи и ранени избягаха от онази къща.“
Фалшивите християни не бива да си мислят, че ще им се размине, ако се преструват, че са в изправни взаимоотношения с Христос. Сатана не се страхува от теб или от мен, а от Бога. Затова трябва да се изпълваме с Духа. Имаш ли Духа?
Този фалшив опит за екзорсизъм беше неуспешен.
Деяния 19:17 „И това стана известно на всички ефески жители, и юдеи, и гърци; и страх обзе всички тях, и името на Господ Исус се възвеличаваше.“
Както е казал някой, „можеш да заблуждаваш всички хора известно време; можеш да заблуждаваш известен брой хора през цялото време; но не можеш да заблуждаваш всички хора през цялото време.“ Хората разпознават кое е автентично и кое – фалшиво.
Деяния 19:18,19 „И мнозина от повярвалите идваха, та се изповядваха и изказваха делата си. Мнозина още и от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките; и като пресметнаха цената им, намериха, че бе петдесет хиляди сребърници.“
Тези хора се бяха покаяли, но все още не бяха се отделили напълно от света. Все още не бяха изхвърлили своите книги за „научен комунизъм“, списания за астрология и окултни науки и своите записи с филми на ужасите и с дед метал музика.
Тези новоповярвали видяха демоничната атака върху фалшивите християни и бяха убедени, че незабавно трябва да се сбогуват с греха, от който все още не са бяха отказали. Когато Исус се възвеличава, грехът отминава.
Ако ти си новоповярвал, тогава знай, че Бог иска да те промени. Той иска ти да се откажеш от някои от старите неща заради Него и да ги замениш с нови. Тук новоповярвалите изгориха книгите си на обща стойност петдесет хиляди сребърници. Ако един сребърник е надницата за 1 ден, то тази сума се равнява на заплатата на 140 човека за една година!
Може би някои от вас трябва да отидете вкъщи и да изхвърлите нещо! Други, на мястото на непростителност и горчивина да сложите прошка и радост. Трети – да съблечете егото и да облечете смирение. Не мислете за цената – тя си струва. Струва си да се откажете от нещо, за да покажете на Бог, че Той заслужава да бъде прославен!
Интересно е също, че демоните казаха, че познават Павел. Познават ли демоните теб? Страхуват ли се от твоето свидетелство? Заплаха ли си за тях изобщо? Бих искал силите на мрака да познават църква „Нов живот“ Варна и да следят с тайните си служби какво правим. Да проверяват уебсайта ни. Да стенат от безсилие пред молитвите ни.
Павел се изправи пред религията, която не беше достатъчна и пред религията, която беше имитация на вярата. Трето, той се изправи пред
-        Религията, която беше идолопоклонство
Деяния 19:26-28 „И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия, този Павел е придумал и обърнал големи множества, казвайки, че не са богове тези, които са с ръка направени. И има опасност не само това наше занятие да изпадне в презрение, но и капището на великата богиня Диана да се счита за нищо, и даже да се свали от величието си онази, на която се кланя цяла Азия и вселената се кланя. Като чуха това, те се изпълниха с гняв и викаха, казвайки: Велика е Ефеската Диана!“
В Ефес се намираше великолепният храм на Диана. Коя е тази Диана? Тя е богинята на плодородието в древна Гърция. В центъра на поклонението на Диана беше сексът. Това беше най-разпространената религия в Ефес, а нейният храм беше 4 пъти по-голям от Партенона в Атина. Бил е едно от 7-те чудеса на света. Сексуалната индустрия винаги е била печеливша.
Но това беше езически култ и отвратително идолопоклонство. Стотици жени-свещеници бяха достъпни срещу заплащане. Това беше проституция в името на поклонението. Това беше едно от най-крайните извращения на фейк религията.
Което ни довежда до последната точка. Дотук видяхме, че в Ефес имаше отворена врата за благовестието. То доведе до съпротива. Трето,
3.     Победа за благовестието.
Деяния 19:23-26 „А по онова време се надигна голямо размирие... Защото един златар на име Димитри, който правеше сребърни модели на капището на Диана и докарваше немалко печалба на занаятчиите, като събра и тях, и онези, които работеха подобни неща, рече: О, мъже, вие знаете, че от тази работа иде нашето богатство. И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия, този Павел е придумал и обърнал големи множества, казвайки, че не са богове тези, които са с ръка направени.
Павел проповядва в училището на Тиран, а малко по-надолу е храмът на Диана със 100 огромни колони, издигащи се до небето и за чието построяване са били нужни 220 години.
Представете си, че вървим по централната улица на Ефес и аз ви казвам „Виждате ли тази малка църквичка там? Пасторът на църквата се казва Павел. Той ще направи така, че да унищожи религията на Диана.“ Вие сигурно ще кажете, „Ти си луд, това никога няма да стане.“
Но точно това Бог направи чрез Павел.
Бог ги спаси чрез проповедите на Павел и те не се нуждаеха от Диана повече. Някой си Димитри с кохортата му бяха забогатели, като правеха и продаваха статуи на Диана, но продажбите бързо падаха. Те се страхуваха не за религията си, а за парите си!
Един баща писал на бившия годеник на дъщеря му:
„Скъпи Боби, не мога да спя, откакто развалих годежа ти с дъщеря ми. Ще ми простиш ли? Бях прекалено чувствителен относно твоите татуировки и пробития ти нос. Сега си давам сметка, че моторите не са толкова опасни и наистина не трябваше да реагирам по този начин на факта, че нямаш работа. Сигурен съм, че има много други добри хора, които като теб живеят по пейките в градската градина. Разбира се, тя е само на 18 години и би могла да отиде да учи в Оксфорд с пълна стипендия, но тя иска да се омъжи за теб! Но човек не може да научи всичко за живота от книгите. Понякога забравям колко изостанал съм от всичко. Сгреших, сглупих... но се осъзнах и можеш да имаш моята благословия да се ожениш за дъщеря ми. Искрено твой, бъдещият ти тъст. ПС. Поздравления за спечелването на лотарията тази седмица!
Светът се върти около парите. И много от професиите са свързани с обслужване на фейк религията.
В Ефес Павел направи дявола безработен. Той не организира митинг или поход, и не просто проповядва в църквата... но се захвана да печели души за Господа и те престанаха да ходят на тези места!
Да, храмът на Диана остана да съществува още 2 века, но през 262 г. беше разрушен от готите и повече не беше възстановен. Вероятно поради липса на заинтересовани последователи!
Но Църквата на Исус Христос продължава да живее! Когато благовестието се сблъска с фейк религията, тя винаги отстъпва. Това може да стане и тук, в нашия град!
Ние днес се вълнуваме дали ще бъде приета Истанбулската конвенция, дали ще озаконят хомосексуалните бракове. Искаме да се забранят абортите. Да се изкорени корупцията. Но има един по-добър начин да се борим срещу извращенията на джендъризма, всяка друга крепост в умовете и всяко нечестие в живота на хората. И той е – като печелим души за Господа.
Можем да забраним всичко – абортите, алкохола, наркотиците, корупцията... Но ако привлечем тези хора към Господа, и те самите започнат да благовестват на другите, тогава градът ни и нацията ни ще бъде променена. Бракове ще се възстановяват, блудните синове ще се завръщат в бащината къща, българите ще обикнат и ще остават да живеят в страната си. Ще затворят врати заведенията за алкохол, проституция и хазарт.
Има отворена врата за благовестието. Ще влезеш ли през нея? Пред нас има много възможности, и да, има и много съпротива, но ние можем да я преодолеем в името на Исус.


___________
БПЦ "Нов живот" Варна
12.08.2018 г.