Wednesday, August 15, 2018

Молитва за Варна

Днес е денят на Варна.

Нека на този ден се молим за нашия град. Нека поканим Бог в града ни и Неговото присъствие да е толкова осезателно, че хората да осъзнаят, че са изгубени и да започнат да Го търсят. Да се молим Бог да ни очиства от всеки грях, за да можем в смирение и със съкрушени сърца да Му се покоряваме, да свидетелстваме и да се молим, да викаме към Бога и да постим за нашия град. Хората да гладуват и да жадуват за правдата, за покаяния сред съгражданите ни и за съживление в града ни.

Да се молим за страх от Бога у кмета, районните кметове, общинските съветници, служителите в Община Варна и районните кметства, за директорите на болниците и училищата, ректорите на университетите, директора на Областна дирекция на МВР Варна, за служителите в институциите. Да се молим Бог да пази учениците и студентите от деструктивното влияние на наркотиците, алкохола, хазарта и порнографията. Училищата и университетите ни да се превърнат в места, където се издига Божията истина. Да се молим Бог да издига авторитета на институцията семейство, за здрави християнски бракове и за възпитание на децата в страх от Господа.

Бог да пази града ни от наводнения, земетресения, пожари, циклони, градушки и свлачища. Нека на този ден се молим Бог да излее благодатен дъжд над града ни и да ни даде благоденствие. Да бъде Неговата воля, да дойде Неговото царство, както на небето, така и във Варна, амин!