Saturday, June 16, 2018

Ако наричаш доброто зло...

Който бърка доброто със зло е враг на доброто. - Едмънт Бърк

One that confounds good and evil is an enemy to good. - Edmund Burke