Thursday, March 01, 2018

Калвин и Волтер за суеверието

"Умът на човека е склад за идолопоклонство и суеверие. Ако човек вярва на собствения си ум, със сигурност ще изостави Бога и ще изобрети някой идол в ума си." - Жан Калвин
"Суеверието за религията е това, което е астрологията за астрономията - луда дъщеря на мъдра майка. Тези дъщери твърде дълго са властвали над земята." - Волтер