Wednesday, February 28, 2018

Как може любящ и всесилен Бог да допуска толкова много зло...?

"Когато казваш, че в този свят има твърде много зло, допускаш, че има добро. Когато допускаш, че има добро, допускаш че има морален закон, въз основа на който различаваш между добро и зло. Но ако приемаш, че има морален закон, трябва да приемеш и съществуването на морален Законодател, но именно Него ти се опитваш да отхвърлиш, не да докажеш. Защото ако няма морален Законодател, няма морален закон. Ако няма морален закон, няма добро. Ако няма добро, няма зло. Какъв тогава е въпросът ти?" - Рави Закарайъс