Friday, December 15, 2017

За 50-тия юбилеен брой на "Свобода за всеки"

Електронното издание "Свобода за всеки" подготвя своя юбилеен, 50-ти брой. В тази връзка от редакцията се обърнаха към читателите да изпратят мнение относно техните публикации - как те се отразяват на гледната точка на читателите и дали последните смятат за необходимо продължаването дейността на изданието. Ето какво написах аз:

Скъпи приятели и съмишленици,

кога станаха 50 изданията на "Свобода за всеки"! Следя интернет изданието от няколко години и с голям интерес чета всеки материал, който публикувате. Няма да е преувеличение, ако кажа че няма друго електронно издание, което така последователно да анализира актуални проблеми на свободата на словото, съвестта и религията в България oт Библейска перспектива. 

За всеки християнин е важно да изгражда сам християнски светоглед и отношение към важните събития в обществения ни живот. Но често е трудно, да не кажа невъзможно, за духовните работници да изследват подробно събитията и да изработват аргументирана позиция по много от наболелите проблеми. Именно това прави "Свобода за всеки" толкова ценно издание.

"Свобода за всеки" отдавна и заслужено е заело мястото на трибуна, от която Църквата в България да споделя визията си по обществено значими въпроси. В това си качество то придобива пророческа функция и е една от малкото светлинки в тунела на посткомунистическия и постмодерен мрак, в който се намира страната. 

Моля се Бог да ви дава още много сили, енергия, вдъхновение и средства, за да бъдете Неговия мегафон за събуждане на спящите и Неговия меч за събаряне на духовните Голиатовци, изправили се против познанието на Бога. 

Трифон Трифонов
пастор
БПЦ "Нов живот" - Варна

--