понеделник, май 29, 2017

Възнесение Христово

/проповед/

В началото искам да ви попитам: колко от вас сте завършвали деня си със съзнанието, че сте свършили всичко, което сте планирали? Колко сте били удовлетворени, че сте свършили цялата си работа за седмицата? А за една година? Колко от вас са си казвали „Свърши се. Сега вече мога да седна и да си почивам“?
Не знам как е с вас, но колкото и много работа да съм отметнал за един ден, седмица или година, винаги имам какво още да върша. Много рядко мога да седна, да кръстосам ръце и да си кажа: „Свърших всичко, което исках.“
Но Исус можеше да направи това. Той можеше да каже: „Свърши се. Направих всичко, което Бог искаше от Мене.“
Както казва един проповедник, „В пустинята Той победи греха. На кръста Той победи смъртта. Вгроба Той победи ада. А сега, в космоса, докато се възнася при Отца, Той победи самия Сатана.
Зад Него е преследването от човеците. Пред Него са аплодисментите от ангелите. Зад Него е кръстътПред Него има коронаЗад Него е ГолготаПред Него е небесната слава.
Възнесението на Исус Христос не е единственото възнесение в Библията. Енох и пророк Илия също се възнесоха директно от земята на небето. Но те не вкусиха смъртта.
Едно дете в неделното училище разказвало историята за Енох така: „Един ден Бог и Енох се разхождали и вече станало късно. Бог се обърнал към Енох и казал: „Ние сме по-близо до моята къща, отколкото до твоята. Защо просто не дойдеш у дома с Мене?“ Може да се е случило точно така J.
Енох и Илия отидоха направо при Господа. Но възнесението на Исус беше уникално. Исус наистина умря на кръста и беше погребан в гроба. След това възкръсна в тяло от мъртвите и наистина се възнесе, за да застане отдясно на Отца.
Много хора отхвърлят историческата достоверност на Възнесението на Христос. Други принизяват неговата стойност за нас, християните. Затова днес искам да говоря за реалността, значението и призива на Възнесение.
1. Реалността на Възнесение.
Лука разказва как след Своето възкресение Исус се явяваше в продължение на 40 дни на учениците. В последния ден Той ги заведе във Витания. Там някой от по-нетърпеливите от учениците отново Го пита: „Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството? (Деяния 1:6)

Този въпрос би трябвало да ни учудиДори след Възкресение учениците не разбират, че Исус е дошъл да въдвори духовно, не политическо Царство. Фактът, че Лука включва това питане в книгата си доказва, че този разговор наистина се е състоял.

И след като Исус им каза, че не могат да знаят годините или времената, когато Отец ще направи това, Той ги благослови. И докато те го гледаха, Исус се възнесе постепенно пред слисаните им погледи, докато се скри в облака. Веднага след това се явиха ангелите, учениците се поклониха и се върнаха в Ерусалим с голяма радост.

Виждаме от свидетелството на Лука, че възнесението на Исус беше буквално, телесно завръщане на небето. Езикът, с който е описано то, ни говори че възнесение е историческо събитие. Учениците бяха свидетели. Те видяха как Исус „се възнесе и облак Го прие от погледа им“. Петър потвърждава това:
2 Петър 1:16: „Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.“
Вярваш ли във Възнесение Христово?
Всичко зависи от това дали вярваш, че Библията е боговдъхновено и непогрешимо Божие Слово. За мнозина Библията е архаична книганаписана от Църквата и богатите, за да държи в подчинение бедните.
Други вярват в Бога, но им е трудно да приемат думите на ап. Павел, че „цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“ (2 Тим. 3:16). И те приемат само тези учения и заповеди, които им харесват, а останалите пренебрегват. Като стигнат до неприемливи пасажи направо прелистват на следващата страница.
Нещо такова направил американският президент Томас Джеферсън. Той взел няколко Библии и изрязал онези части от евангелията, които харесва. След това залепил тези страници в дневник, който станал нещо като негова персонализирана Библия. Нарекъл я „Животът и моралът на Исус от Назарет“.

От нея отпаднали онези секции, които според Джеферсън „противоречали на разума“. Той не можел да приеме, че Бог може да се „меси“ в живота на хората. Всяко свидетелство за Божията чудодейна сила било изрязано – нахранването на 5000, изцеленията, извършени от Исус, и разбира се, възкресението на Христос.

Вярваш ли, че цялото Божие Слово е боговдъхновено? Да следваш едни напътствия, а да пренебрегваш други е като да решиш, че докато говориш ще използваш само част от буквите в българската азбука, защото някои букви не ти допадат. Смяташ ли, че хората ще разбират какво им казваш?
Други твърдят, че в Библията имало грешки, без дори да са прочели и 1/3 от нея. Ако накарашскептик да ти посочи 5 грешки в Библията, няма да може да го направи.
Същевременно, учебниците по които учат нашите деца са пълни с фактологически грешки. Например, според Иван Тонов, преподавател и завеждащ Катедрата по информатика и математика в СУ "Св. Кл. Охридски", в учебниците по математика има по 2 грешки на страница!
За разлика от тях, Библията е удивително точна книга. Въпреки атаките срещу нея, тя остава най-продаваната книга в историята.
Ако отхвърляме някои пасажи от Библията, тогава на какво основание приемаме другите? Ако не вярваме в чудесата, тогава защо да вярваме на евангелския разказ? Ако не вярваме във Възнесението на Христос, тогава защо да вярваме във Възкресението? И защо изобщо да вярваме, че Исус е Божият Син?
Но ако Исус е нашият Господ, то отношението ни към Светото Писание трябва да е същото като НеговотоToй казва: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (Матей 4:4). С всяко слово!
Фактът, че Бог е изрекъл нещо означава, че то е непогрешимо, защото по дефиниция Бог не може да греши. Следователно, ние можем да вярваме на Божията дума, че Възкресение и Възнесение са исторически факти!
Учениците видяха как Исус „се възнесе и облак Го прие от погледа им“. И докато още се взираха в небето, Исус изпрати двама ангели. Ангели не се явяваха често по времето на Исус. Това показва, че възнесението Му беше важно за Исус. В какво се състои неговото значение?
2. Значението на Възнесение.
От езически времена в народните вярвания е останало поверие, че на Възнесение или Спасовден се лекува безплодие. Но Библейският смисъл на Възнесение няма нищо общо с това!
Възнесение беше естествен завършек на земното служение на Исус. Той се роди, живя между човеците, върши знамения и чудесапроповядва Царството, умря на кръста и възкръсна. От люлката Той отиде на кръста, от кръста в гроба, от гроба – на земята, от земята – на небето.
Исус се върна в Своята небесна слава при Отца и обеща на учениците, че ще им подготви дом на небето.
Йоан 14:2 "В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място."
По думите на Франсис Пелубет, „Исус отиде на небето не само за да подготви място за нас... Той отиде, за да подготви нас за мястото – за да ни приготви за небесна наслада и небесно служение.
Как ни подготвя? Като обитава във всеки вярващ чрез личността на Святия Дух и оформя неговия характер.
Рим. 8:9,10: „Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.“
Следователно, както казва един богослов „Неговото възнесение не е Негово отделяне от Неговите люде, но възнесение до Неговия трон и началото на Неговото царуване като глава на Църквата, която „е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.“ (препр. към Ефес. 1:23).
Освен че отиде да подготви място за нас, обитава в нас и оформя християнския ни характер и царува като Глава на Църквата, Исус се възнесе и застана отдясно на Отца, за да се застъпва за Своите последователи пред Отца.
Евреи 7:25 „Затова може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже всякога е жив, за да ходатайства за тях.“ Исус моли Отца от наше име и привежда молитвите ни пред Него.
И това не беше всичко. Възнесение трябваше да се случи, защото Възнесение беше единственият мост между Възкресение и Петдесятница.
Точно преди 14 години големият български футболист Краси Балъков организира бенефисен мач в Щутгарт, за да каже на всички свои запалянковци, че прекратява състезателна кариера. Вкара два красиви гола, публиката го аплодираше при всяко докосване на топката. Цялото внимание беше насочено към него. След като се оттегли от активна състезателна кариера, Балъков стана треньор и започна да тренира много бъдещи свои последователи.
Възнесение беше бенефисът на Исус. На Възнесение Исус се оттегли от земно служение, за да изпрати Духаи чрез Него започна да тренира учениците да правят бъдещи последователи. Както Възкресение отвори гроба, така Възнесение отвори небето и на Петдесятница от него се изля Духа върху всеки, който призове неговото име.
В този триумф над закона за гравитация вечните порти се разтвориха широко, за да влезе Царят на славата (Пс. 24:9). Всичко беше едно цяло – Неговия живот, Неговата смърт, Неговото възкресение, Неговото възнесение. И всички те бяха триумфи. (Елдридж)
Нужно беше Исус да замине, за да се върне чрез Духа си. Святият Дух щеше да бъде с всички ученици едновременно, без да е ограничен географски. Исус вършеше много чудеса, докато беше на земята, но той не изцели всички болни и не изгони всички зли духове. Той беше ограничен в човешко тяло.
Но след Неговото възнесение Той щеше да изпрати Духа и тази бариера щеше да падне. И Йоан 14 гл. ни казва, че като ученици на Христос ние ще вършим по-големи дела от Него.
Днес милиони проповядват благовестието и чрез тяхното служение се спасяват десетки хилядиВ Иран всеки месец се прибавят към църквата 500 новоповярвали. В Китай всеки ден предават живота си на Исус между 30 000 и 50 000 души, a oбщо в целия свят – 174 000! Това ни отвежда до призива на възнесение.
Въпроси:
Какъв призив виждаме към апостолите, отправен на възнесение от Исус? (ст.8-11). Кой щеше да им помогне в изпълнението на тази задача?
Какво призовава нас Исус чрез възнесение Христово? Как на практика можем да отговорим на Неговия призив?
3. Призивът на Възнесение
Когато Исус се възнесе, двама ангели застанаха при учениците и казаха: „Галилеяни, защо стоите и гледате към небето?“ (ст.11)
Учениците бяха с Исус, когато Той вършеше чудеса и проповядваше за Царството. Бяха свидетели на Неговата смърт и възкресение. Току-що го бяха видели да се възнася и скрива в облак в небето. И сега чрез ангелите Исус им каза да отправят взор към земятане към небето. Те трябваше да работят за Неговото царство на земята. Как можеха да направят това?
Деяния 1:8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
Със силата на Святия Дух те трябваше да свидетелстват за Божията благодат и истина, като започнат от Ерусалим – мястото където живееха, и стигнат до края на земята. Трябваше да отидат при хората и да им кажат, че само Исус може да промени техния живот сега и за вечността.
Призивът на възнесение е отправен към теб и мен. Приел ли си силата на Святия Дух?Свидетелстваш ли за него както във Варна, така и в цяла България, на Балканите и до края на земята? Служиш ли на Бога там, където си в момента?
През 1945 мъж и жена, които били служители в една църква, се оженили и с малкото пари, които имали, отишли на меден месец. Когато пристигнали в хотела се оказало, че той е превърнат в рехабилитационен център и не могат да отседнат там. На автостоп отишли до голям магазин на няколко километра по пътя. Собственикът им влязал в положението и ги оставил да отседнат временно в стаята на втория етаж на магазина.
След това разбрал, че са християни и ги изпратил в къщата на приятел за останалата част от медения месец. Техният нов домакин ги поканил да участват в младежка евангелизация недалеч от тях. Същата вечер водачът на хвалението се разболял и помолили мъжът да помогне с хвалението. Той се съгласил и водил хвалението преди млад евангелизатор на имеБили да излезе да проповядва.
Мъжът и Били се запознали същата вечер и сформирали екип, с който проповядвали благата вест по цял свят 50 години. Мъжът се казвал Клиф Бароус, а името на евангелизатора било Били Грейъм.
Бог те е поставил на дадено място с призив. Клиф и съпругата му не се обезсърчили или депресирали, когато разбрали, че хотелът е затворен. Оставили се на Божието водителство, а Бог използвал тяхното послушание на Неговия призив и им отворил врата за служение в целия свят.
Той призовава и теб – там където си – в твоето семейство, на работното ти място, в твоя клас в училище или в групата ти в университета – да отидеш и да свидетелстваш в силата на Святия Дух, че Исус е жив и днес. Защо стоиш и гледаш към небето?