Wednesday, May 24, 2017

24 май - Празник на Словото или на секуларизираната култура?


Българската азбука беше създадена от мисионерите Кирил и Методий и техните последователи не за да "имаме свой език и развиваме своя култура," а за да стане Божието Слово достъпно за хората и те да стигнат до познание на Бога. Братята бяха убедени, че само Библията може да просветли умовете, да промени нравите и да донесе благоденствие за народа ни. Затова веднага след създаване на азбуката те се заловиха да превеждат Евангелията. "И Словото стана плът, и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина." (Евангелие на ап. Йоан 1:14) Затова се питам, дали начинът, по който днес отбелязваме 24 май би се харесал на братята? И как те щяха да коментират начина, по който днес използваме буквите?