Wednesday, March 01, 2017

Християнско пожелание на 1 март


(валидно и на всеки друг ден от годината): 


"Благословен (с дълъг живот, здраве и берекет) да бъде оня човек, който уповава на Господа, и чието упование е Господ." 

Еремия 17:7