Saturday, April 09, 2016

Surprise, surprise

"В този момент изглежда сякаш науката никога няма да може да вдигне завесата пред мистерията на творението. За учения, живял чрез вярата си в силата на разума, историята завършва като лош сън. Той е пребродил планини на невежество, остава само да покори най-високия връх. И когато накрая се довлича върху последната канара, го поздравяват група богослови, които са седели там от векове."
- Робърт Джастроу, астрофизик и агностик