Friday, April 08, 2016

Азербайджански зверства в Нагорни КарабахСъобщение от официалната страница на Министерството на отбраната на Република Армения

Международната общност от 2 април 2016 година активно изразява своята загриженост относно дестабилизацията на ситуацията в Нагорни Карабах. Това включва всички международни и регионални организации, както и отделни държави, които в най-различни формулировки призовават страните в конфликта да проявяват сдържаност, да прекратят военните действия, да се въздържат от стъпки, които напрягат ситуацията и др. Министерството на отбраната на Република Армения отдава голямо значение на реакцията на международната общност и призивите, насочени към страните в конфликта. Министерството на отбраната на Република Армения подчертава, че Република Армения е гарант за безопасността на народа на Нагорни Карабах.
Министерството на отбраната на РА, като страна, не участваща във военните действия, особено цени факта, че тези призиви са насочени към страните, които фактически са въвлечени в тези събития, а именно: властите на Азербайджан и Нагорни Карабах. Като споделя призивите за прекратяване на военните действия, Министерството на отбраната на РА насочва вниманието на международната общност към факта, че за установяването на примирие между Азербайджан и Нагорни Карабах, освен политически заявления трябва да се договарят и изпълнят конкретни мерки, в т.ч.: да се разработят технически условия за примирието, да се разделят силите в конфликта и да се гарантират механизми за поддържане на примирието.
Ето защо, Министерството на отбраната на Република Армения привлича вниманието на международната общност, в това число и международни организации, които се занимават с въпросите, свързани с правата на човека, към факта, че военните действия отприщени от властите на Азербайджан са в нарушение на Устава на ООН, Декларацията за принципите на международното право, която се отнася до приятелските отношения и сътрудничество между държавите в съответствие с Хартата на Обединените нации, приета от Общото събрание на 24 октомври 1970 година, в интерес на поддържането на международния мир и сигурност и насърчаването на международното сътрудничество и взаимното разбирателство, и с дължимото внимание за интересите на всички други държави-страни, на Заключителния акт на Съвещанието по сигурност и сътрудничество в Европа от1975г. и други документи свързани с Хелзинкския процес, и на редица други международни правни документи. В хода на военните действия, отприщени от властите на Азербайджан, бяха разкрити различни действия, извършени от азербайджанските военни сили и въоръжени групировки срещу военнослужещите и гражданското население на Нагорния Карабах по примера на международни терористически организации, които съгласно международното хуманитарно право, се явяват военни престъпления. От тях по-очевидни са изтезанията на военопленниците и бойци - неучастващи във въоръжения конфликт, включващи обезглавяване, видеозаснимане и показване с терористична цел; убийства сред мирното население, останали под контрол на тези сили; оскверняването на трупове и др.
Министерството на отбраната на Република Армения заявява: властите на Азербайджан и лицата, които са извършили военни престъпления трябва да бъдат привлечени към отговорност за извършените нарушения на международното право и съпътстващите военни престъпления.

Съобщение на говорителя на МО Арцрун Ховханнисян
През нощта на 6-и срещу 7-и април противникът е предприел диверсионно-разузнавателна операция в посока север-юг (Талиш) по линията на контакт Карабах-Азербайджан. Предните подразделения на армията, забелязвайки навреме предвижването на врага, започнаха организирана защита. В резултат на последвалия ръкопашен бой противникът беше отблъснат, оставяйки на бойното поле тялото на капитана от военните сили на Азербайджан, ВагиНасиф Дилгам оглу Байрамов, роден през 1979 година, от град Навталан. Станалото за пореден път доказва, че азербайджанската страна не само не уважава постигнатата в навечерието уговорка за спиране на огъня, но с провокативни стъпки се опитва  целенасочено да дестабилизира и без това взривоопасната ситуация.

Съобщение на говорителя на МО Арцрун Ховханнисян
През нощта на 7-и срещу 8-и април противникът е стрелял по посока на населени места и позиции, разположени в Тавушски и Гегаркуникски области на Република Армения. А именно от 120-мм миномет и от оръдие СПГ-9 бяха обстреляни селата Кармир, Ттуджур, Баганис. За щастие, няма пострадали.

Превод от арменски език: Гохар Абовян