Saturday, January 16, 2016

Доц. Кристиан Таков за справедливостта

Справедливост е защита на правата и безпристрастно наказване на престъпленията. Справедливостта отразява Божия характер. Като създаден по Божи образ, човек изпитва вътрешна потребност от справедливост. Когато тази потребност не е удовлетворена, той страда. И обратно, когато има усещане за върховенство на закона и справедливост, народът се успокоява. "Когато праведните са на власт, народът се радва; но когато нечестивият началства, народът въздиша." (Притчи 29:2) Блестящ доц. Таков, поздравления за "Панорама".

На този линк можете да чуете отговора на доц. Таков в снощната "Панорама":

http://bnt.bg/part-of-show/va-zmozhna-li-e-spravedlivost-dots-kristian-takov/comment-page-1#comment-27945