Saturday, January 25, 2014

Решително: грешката е поправена

Софийският университет отново е окупиран.