Thursday, November 11, 2010

Псалм 107


Пс. 107
1 Призив вярващите да славят Господа, защото е добър и милостив завинаги.
2 изкупените от Господа са тези, които са положили своята вяра в неговото изкупително дело; дали това е пророчески псалм, гледащ към Христос, или просто има предвид спасението в Египет или друго дело на спасение? Следващият стих говори по-скоро за всеобхватно спасение за всички народи, не само за евреите.
3 Господ един ден ще събере всички изкупени от него от цялата земя. Следват различни групи, представители на изкупените. За всяка от тях е характерно, че в началото се описва нейното окаяно и безнадеждно положение, след което те ‘извикват към Господа в бедствието си’ и той ги избявя, и те ‘славословят Бога за неговата благост и за чудесните Му дела към човешките чада’. Накрая се изтъква причината за това (тя е специфична за всяка група). Това е повтарящата се формула.
4 – 9 кои са скитащите в пустинята по усамотен път? Дали това са бездомните? Или заблудените? Това са по-скоро всички духовно жадни и гладни хора, които Бог извежда от тяхната пустиня и поставя на правия път, за да насити душата им.
10 – 16 вързаните в тъмнина и мрачна сянка са противници на Божието слово; следствие своя бунт те са отделени от светлината на неговото присъствие и са вързани с окови в ‘мрачната сянка’. Това напомня Пс. 23, но там вярващият ходи в ‘долината на мрачната сянка’. А тук става въпрос за невярващи, които обаче са ‘смирени’ с труд. Те са дотолкова омаломощени, че падат от непосилния труд и няма кой да им помогне да се изправят. Но викът им към Господа води до неговата намеса – той ги извежда от тъмнината, те прославят Бога, защото е разбил техните окови. Вероятно всяка част може да се представи като хиазъм:
10 седяха вързани в окови
11 разбунтуваха се против Бога
12 нямаше кой да им помогне
13а извикаха към Господа
13б Той ги избави
14 изведе ги от тъмнината и разкъса оковите им
15 да славословят Бога
16 защото разби оковите им
Същото може да се представи по-обобщено по следния начин:
А първоначално състояние
Б грях срещу Бога
В безизходно положение
Га молитва към Господа
Гб избавление от Господа
В’ Божият изход от ситуацията
Б’ прослава на Бога
А’ крайно състояние
17- 22 вършещите неправда
23 – 32 моряците
33 – 43 антитези; Бог наказва нечестивите (ст. 34) – Бог благославя бедните и гладните ст. 36-28); смирява горделивите (ст. 33, 40) – издига немотния (ст. 41)
43 Заключение: който е мъдър нека внимава на това – който има очи да гледа, нека вижда; Бог работи в човешката история, но малцина са тези, които имат очи да видят това.