Wednesday, January 02, 2019

Молитва на Били Греъм за Нова година

Молитва на Били Греъм, написана за Тhe Saturday Evening Post през 2008 г.
Translated from Billy Graham's Prayer for a New Year.

Отче наш и Боже наш, в началото на тази нова година, изправени пред бъдещето, изповядваме нуждата си от Твоето присъствие и Твоето водителство.
Всеки от нас има надежди и очаквания за годината пред нас - но само Ти знаеш какво тя ще ни донесе и само Ти можеш да ни дадеш сила и мъдрост, от които ще се нуждаем, за да посрещнем предизвикателствата ѝ. Затова помогни ни смирено да сложим ръцете си в Твоята ръка и да Ти се доверим, да търсим Твоята воля за живота си през идващата година.
Посред несигурността на дните пред нас, дай ни увереност в сигурността на непроменимата Ти любов.
Посред неизбежните житейски разочарования и болки, помогни ни да търсим в Теб стабилността и комфорта, от които ще се нуждаем.
Посред житейските изкушения и натиска на егоцентричния ни инат, помогни ни да не губим пътя, но да имаме смелост да вършим онова, което е правилно в Твоите очи, без значение каква цена трябва да заплатим.
И посред всекидневните ни занимания и дейности, отвори очите ни за мъката и несправедливостта в нашия страдащ свят, и ни помогни да откликнем със състрадание и саможертва за тези, които нямат приятели, които да им се притекат на помощ. Нека постоянно да се молим с молитвата на древния псалмопевец: "Господи, научи ме на пътя на Твоите наредби и аз ще го пазя до край." (Псалм 119:33)
Ние се молим за нашия народ и неговите лидери в тези трудни времена и за всички, които се стремят да донесат мир и справедливост на нашия опасен и измъчен свят. Ние се молим особено за Твоята защита за тези, които служат във въоръжените ни сили и Ти благодарим за тяхното посвещение да защитават нашите свободи, дори и с цената на собствения си живот. Бъди и с техните семейства и ги уверявай в Твоята любов и загриженост за тях.

Обедини разединената ни нация и ни дай виждане относно това какви искаш да бъдем. Твоето Слово ни напомня, че е "Блажен онзи народ, на когото Бог е Господ –
народът, който е избрал за Свое наследство." (Псалм 33:12). 

Докато гледаме назад към отминалата година, ние Ти благодарим за Твоята благост към нас, която е далеч по-голяма, отколкото заслужаваме. Нека никога не вземаме за даденост отминалите Ти добрини или да забравим всичките Ти милости към нас, но нека те ни водят към покаяние и към ново посвещение да те направим основа и център на нашия живот през тази година.

И Отче наш, ние Ти благодарим за обещанието и надеждата за тази нова година, и гледаме напред към нея с очакване и вяра. Това моля в името на нашия Господ и Спасител, който чрез Своята смърт и възкресение ни даде надежда както за този, така и за бъдещия свят. 
Амин.
____________________
Billy Graham Evangelisti Association, Billy Graham's Prayer for a New Year