Friday, October 26, 2018

Данък върху интелекта и морала


"Всеки път, когато държавата се намесва в религията, последната е застрашена от изчезване. Когато трябва да плащаш данъци на държавата, за да подкрепяш църквата, можеш да си сигурен, че държавата ще обложи с данък и твоя интелект... Всеки път, когато политиката се намеси в религията, тя се намесва и в морала. И в края на краищата резултатът ще е една от най-неморалните култури."

- Рави Закарайъс