Sunday, April 08, 2018

Невероятната истина на Възкресение (1 Коринтяни 15)/проповед/
Прочит: 1 Коринтяни 15:1-8, 14-15,17-19.

Възкресение е най-важното събитие в човешката история. Без Рождество нямаше да има възкресение. Но без Възкресение нямаше да има християнство.

Всеки знае, че най-важните празници в християнския календар са Рождество и Великден. Но дали хората разбират какво празнуваме на Великден? За повечето хора празнуването на Великден се свежда до купуване, варене и боядисване на яйца, а след това и с преяждане с яйца и с козунаци. Повечето от хората не разбират истинския смисъл и значение на Великден. Медиите също говорят за всички традиции, свързани с Великден. Но същността на Великден се пренебрегва.

Това не е исторически прецедент. В църквата в Коринт в 1 в. също не смятаха, че Великден е кой знае колко важно събитие и подценяваха значението му. Затова най-големият богослов на всички времена, апостол Павел, им написа писмо, в което подчерта смисъла на Възкресение.

В началото на пасажа, който прочетохме, той цитира 6 доказателства за Възкресението на Исус, след което разглежда 6 негативни последици, ако Христос не беше възкръснал. Така той доказва истинността на Възкресението и призовава вярващите да откликнат с вяра на него.

Първо, Павел привежда 6 доказателства за Възкресението.

В началото той казва, че възкръсналият Исус се е явил на Симон Петър, след това се е явил на всички ученици, след това се е явил на повече от 500 човека едновременно, и добавя, че повечето от тях са все още живи. С други думи, сякаш казва, ако се съмнявате в това, идете и питайте тях.

Всички те видяха едно и също нещо, възкръсналия Христос. След това той се яви на Яков, след това на всички апостоли, и накрая, с голямо смирение, Павел добавя, Той се яви на мен. Видях го със собствените си очи.

Павел казва, вярвам във възкресението на Христос както вярвам, че стоя сега пред вас, и ще го прогласявам до смъртта си. И той наистина направи това. Той говори за възкресението на Христос, докато накрая не го убиха. Той стана мъченик за вярата, защото не спираше да говори за Възкресението.

Ако отидете на гроба на кой да е политически или религиозен лидер, без значение колко влияние са имали те в живота си, всички те лежат в ковчег дълъг 2 метра, 2 метра под земята.

На всеки гроб са написани рождената дата, след това тире, което представлява времето, през което са живели и влиянието им, и датата, когато са умрели, и толкова. Но ако посетите гроба, където се предполага, че Исус е бил погребан за три дни, ще видите със собствените си очи, че той е празен.

Като пастор, а и преди това, съм присъствал на доста погребения. Виждал съм как спускат ковчега в гроба, след това заравят гроба и когато си тръгвам оттам съм напълно сигурен, че погребаният е там. Никога не е имало изключение.

На един Великден едно 5-годишно дете се върнало вкъщи и започнало да разказва на дядо си, който бил християнин, какво са правили в неделното училище. Учителката им дала 8 пластмасови яйца. Във всяко от тях имало нещо, което трябвало да им помогне да разберат смисъла на Разпети петък и Великден. Детето казало, „Дядо, виж“, отворило първото яйце и вътре имало парченце хляб. И казало, „Исус вечерял с учениците и казал, „Това е моето тяло, което е разчупено за вас.“ Дядото отвърнал, „А, да, знам тази история.“

Детето отворило второто яйце и в него имало малък пластмасов пръстен, който представлявал трънения венец и казало: „Дядо, те сложили трънен венец на главата му, и го натиснали, и го заболяло.“ След това отворило и другите яйца, в които имало различни неща, и след това следващото яйце, в него имало гвоздей (показвам гвоздей) и детето казало: „Те забили гвоздеи в ръцете и краката на Исус на кръста. Но дядо, това били много по-големи гвоздеи, но нали разбираш, сега няма как да сложим тези големи гвоздеи в яйцето.“

След това, детето отворило предпоследното яйце, в което имало малко парченце бял плат, и казало, „Те увили Исус в плат и го сложили в гроба.“ Дядото попитал, какво е гроб, а детето отговорило, мястото, където слагат умрелите хора. Дядото кимнал. Детето накрая взело последното яйце, и казало: Последното е като гроба, където сложили Исус. Знаеш ли какво има в него, дядо? Отворило го и въодушевено извикало: „В него няма нищо, защото гробът е празен!“ Дядото трябвало да се преструва, че не знае края на историята и да изглежда учуден. „О, това е нещо ново за мен, благодаря!“

Ако на гроба на Исус извън стените на Ерусалим имаше табела, на нея би трябвало да е написана рождената дата на Исус, тире, 33 години невероятен живот, след това дата на смъртта, когато е разпънат на кръста, и след това, под нея, трябваше да има дата на възкръсването, три дни по-късно, и след това щеше да има още едно тире, което щеше да продължава до вечността, защото това се случи с възкръсналия ни Спасител.

И след като им посочва тези 6 доказателства, от 14-19 стих Павел разглежда хипотетичната възможност Христос да не е бил възкресен и изрежда 6 негативни последици от този начин на мислене. Той показва колко несъстоятелна е тази хипотеза, защото Христос наистина възкръсна от смъртта.

Първо, казва Павел, ако Христос не е възкръснал, всяка църковна служба по света се провежда напразно. Всяка изпята песен, всяка отправена молитва, всяка проповядвана проповед, всички те са загуба на време.

Но тъй като Христос възкръсна, неговото обещание в Матей 18:20 щеше да се сбъдне. Той каза: „където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“ Това е невероятна идея в християнската вяра.

След като Исус възкръсна, Той каза: където и да се съберат хора в мое име, Аз ще съм посред тях с моето свръхестествено присъствие и ще бъда на разположение на всеки от тях. Аз ще посрещам техните нужди.

Един християнин отишъл на служба в една малка църква, натоварен с много грижи и проблеми. Нямал големи очаквания. Но по средата на службата, хвалението запели песента „Господи, нуждая се от Теб.“

Тогава възкръсналият Христос посетил този човек и той почувствал неговото присъствие. Той си помислил, не знам нищо за тази църква, и те не знаеха, че ще дойда, но е факт, че дойдох точно на тази служба и хвалението изпя тази песен, която посрещна моята нужда. Той казал, „Тази песен се отнася за мен, Господи. Аз имам нужда от Теб, чувствам присъствието Ти сега в тази малка църквичка. Благодаря Ти.“

Той влязъл обременен с тревоги, но на излизане възкръсналият Христос бил вдигнал бремето от неговите рамене. Излязъл напълно променен. Как обяснявате това?

Това е обещанието на възкръсналия Христос, който казва, където се събира църква някъде по света, Аз ще съм там с присъствието си и ще съм на разположение на всеки, за да посрещам техните нужди.

Когато се съберем, възкръсналият Христос е на разположение на всеки присъстващ – бивши атеисти и скептици, релативисти, трансджендъри, хора които са вършели ужасни неща - всеки може да преживее тази трансформация.

Ако не сте сигурни в това, искам да ви помоля да направите нещо през следващите 30 дни. Някои от вас се нуждаят Бог да снабди някаква нужда. Може би ти си толкова отчаян, колкото е бил онзи християнин в малката църква.

Ти се нуждаеш Бог да те посети. Ако си за първи път тук, или изобщо за първи път на служба, ще те помоля да отидеш на църква в следващите 4 последователни недели. Няма значение тук или в друга църква. Но иди и се помоли възкръсналият Господ да ти се яви и да посрещне твоята нужда. И ще видиш какво ще стане.

И ела и ми кажи какво е станало. Може да дойдеш след службата и да ми кажеш. Мисля, че ще имаме невероятен разговор.

Второ, Павел казва, че ако Христос не е бил възкресен, цялата ни вяра е измислица, но ако Христос наистина е бил възкресен, ние имаме невероятна вяра, имаме исторически необорима вяра, която не само е устояла на изпитания в продължение на 2000 години, но и е нараснала от една дузина вярващи през 1 в., до 2.2 милиарда вярващи днес. Това е най-голямата религиозна група днес.

В Центъра за зависими често говорим за аргументите в подкрепа на християнската вяра. И аз казвам на хората там, че християнската вяра e последователна, в нея няма вътрешни противоречия. Второ, тя е всеобхватна – говори на всичките нужди на хората. Трето, тя е универсална – отправена е към всички, всеки е добре дошъл. И накрая, тя предизвиква християните да демонстрират радикална любов.

Коя друга религия предизвиква своите последователи да обичат отвъд своята способност да обичат, да обичат отвъд религиозните, расовите, етническите, и всякакви други граници?

Няма друга такава религия в света. Ние се покланяме на невероятен Бог. Никой не е говорил, както Исус е говорил. Никой не е обичал, както Той е обичал. Никой не е изцелявал както Той е изцелявал. Никой не е говорил срещу корупцията и несправедливостта толкова яростно, колкото Той го е правил. И не само това, но доброволно и самопожертвователно Той взе върху себе си всички грехове на човечеството, и умря с изкупителна смърт, за теб и мен.

И най-накрая, Той победи смъртта, доказвайки истинността си. Не е ли невероятна нашата вяра?

След което ап. Павел казва, ако Христос не е бил възкресен, тогава ние сме лъжци. Но ако Христос наистина е възкръснал, доказвайки че тази вяра е истинна, тогава всеки път, когато споделяте това послание, вие им предлагате най-големия дар, който можеш да дадеш на другите - да ги запознаеш с Бога, който ги обича.

Защото, ако те приемат този дар, той ще ги преобрази, ще увеличи способността им да обичат, ще ги снабди с ръководство за живота им, с цел за която да живеят, ще им даде обещанието за вечност. Това е най-радикалното преобразяващо послание в света. Ако им дадеш този дар, те ще те благославят винаги.

По-нататък, Павел казва, че ако Христос не е възкръснал от мъртвите, ние още сме в греховете си. Може да си мислим, че камарата ни от грехове е била опростена, но ако Христос не е възкръснал, всеки грях, който сме извършили е все още в нашето морално досие и ще трябва да заплатим за него, когато застанем пред святия Бог един ден.

Един човек започнал бизнес с кредит от банката и след това работил 20 години, за да изплати този кредит. От време на време се срещал с приятеля си и казвал, „Само още 7 години, и ще съм изплатил целия си дълг.“ След това „Само още 3 години и ще съм на чисто.“ И накрая, когато му оставали само 30 дни, той броял дните. И тогава научил, че неговият счетоводител подправял счетоводните книги. И когато отишли в съда, научил че все още има същия дълг 20 години по-късно, както когато започвал бизнеса си. Бил толкова бесен, че искал да убие счетоводителя.

Павел казва, „Ако Христос не е възкресен от мъртвите, доказвайки че е Божия Син и може да изкупи греха ви, тогава ние все още трябва да отговаряме за нашата камара с морални дългове. В моя случай, тъй като моята камара с грехове е доста висока, това би било ужасяваща и парализираща истина. Може би твоята купчина не е толкова голяма колкото моята камара.

И ако трябва да нося тази камара на гръб всеки ден и да се тревожа, че съм непростен и един ден ще се изправя пред святия Бог, нищо на този свят няма да може да ме утеши.

Но Павел казва, Христос възкръсна и всеки, който смирено помоли Неговата изкупителна смърт да се приложи върху неговата купчина от морален дълг, ще получи опрощението на дълговете си.

Това има огромно значение в дългосрочна, и в кратосрочна перспектива, защото сваля товара и ти позволява да живееш свободно живота си. В Библията има много метафори, които ни помагат да живеем с увереността на прощението.

Например, за тези които обичат да наблюдават звездите, Псалм 103:12 казва, „Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.“ Всеки път, когато погледнеш към небесната шир, можеш да си спомниш, че твоите престъпления са били отдалечени от тебе колкото отстои изток от запад.

За тези, които обичат природата, Исая 1:18 казва, „макар да са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг“. Всеки път, когато видите снежна картина, като погледнете през прозореца, преди да кажете, „Пак трябва да чистя сняг пред входа,“ си спомнете: „Имах много голяма купчина с грехове и сега те са станали бели като сняг.“

За тези, които обичат морето, Михей 7:19 казва, „Ти ще хвърлиш всичките ни грехове в морските дълбочини.“ Нашето море е доста плитко тук, но по-нататък става много дълбоко. Ако си на круиз и си в открито море, спомни си колко невероятно дълбоко Бог е захвърлил твоите грехове. Те никога няма да изплуват обратно на повърхността на морето.

Това прави нашият Бог за нас! В Евреи 8:12 се казва, „греховете им няма да помня вече.“ Добрата новина на това Възкресение е, че ние можем да живеем всеки ден с непоклатима увереност, че нашите дългове са платени напълно. Това е невероятна истина, защото имаме невероятен Бог и невероятна вяра.

След това Павел казва, ако Христос не е възкресен, ние не знаем къде са всички, които сме обичали и са починали преди нас! Може да са в някоя бездна, какво ли правят сега... След това казва, чакай малко, единственият, който е победил смъртта, който е бил там и знае как да се справи с нея, ни казва какво ще стане, когато умрем.

Павел казва, „същата сила, която възкреси Исус от гроба, ще действа върху гроба и върху тялото на всеки последовател на Христос, когато той умре. Ако се чудиш какво ще стане 5 секунди, след като умреш, Библията ти казва какво ще стане, ако повярваш в Христос. Същата сила, която възкреси Христос, ще възкреси и тебе за живот във вечността в присъствието на Бога.

И това ще е невероятно.

Преди три месеца почина един мой много добър приятел. Дори не можах да отида на погребението, защото беше в чужбина. Познавахме се от 25 години. Той е причината днес да съм тук пред вас. Той е подкрепял мен и Ваня в началото на служението ни. Преживях трудно загубата му и още ме боли. А само преди 3 дни почина друг мой приятел и служител от църквата в Свищов.

Но това, което ми даде сили тогава и сега е истината, че същата сила, която възкреси Исус, ще възкреси и тях. Те не са в някаква бездна, не са изчезнали, те са в присъствието на Бога. Същата сила, която е възкресила тях, когато аз умра ще възкреси и мене. И аз ще бъда в Божието присъствие и отново заедно с моите приятели.

Сега искам да ви напомня нещо. Смъртността в България е 100 процента (не знам за другите страни). Предупреждавам ви. Вие няма да сте изключение от тази статистика.

Aко може да се вярва на пресата, най-дълго живелият човек на земята в наши дни е индонезиецът Мба Гото. Той е роден 1870 г. и почина миналата година на 146 години. Като четох за това, си казах, „Дали този човек е бил изненадан от смъртта? Дали тя е настъпила ненадейно?“ Може да си много здрав, много издържлив, но няма да си изключение от тази статистика. Ще умреш.

Добрата новина на Възкресение е, че поради Христовото възкресение, не трябва да се страхуваш от смъртта. Този, който победи смъртта, е дошъл, за да ти каже какво ще се случи. Същата сила, която възкреси Него, ще възкреси и теб, ако се довериш на Христос. Не е ли това невероятна истина?

Накрая Павел казва, ако Христос не е възкръснал, ако е още в гроба, ако всичко това е една лъжа, извратен трик роден в ума на извратен човек, то ние сме кръгли глупаци! Ние сме за окайване.

Но казва той, Христос е жив. Ние трябва да се смятаме за най-благословените хора на земята, защото ние сме части от тази невероятна вяра, наречена християнство, която е последователна, всеобхватна и универсална. Тази вяра ни казва, че на небето има Бог, който изпитва невероятна, ирационална любов към човека, който стои на твоя стол (сочи към хората и прави пауза). 

Няма значение какво минало си имал, няма значение какви възгледи си имал. Това не променя неговата ирационална и безусловна любов към теб. Затова Той изпрати Сина си на спасителна мисия, за да изкупи твоята купчина с грехове Знаеш, че не го заслужаваш, не го заслужавам и аз. И след това той прави този дар безплатен за всички. И казва, че същата сила, която възкреси Исус Христос, ще действа в твоя живот и ти ще възкръснеш за вечен живот.

Това е невероятна вяра. Имаме невероятен възкръснал Спасител. И най-невероятното нещо е това: ръката на възкръсналия Спасител е протегната към теб днес. Защото в същността си християнството е много повече от една доктрина, много повече от съвкупност от правила и ритуали.

В своята същност християнството е взаимоотношение с живия Спасител Исус Христос, който внася невероятна промяна в живота ни. Погледнете тази снимка – тя изразява същността на християнството.

Това е символ на Божията ръка. А в нея сме ние, много по-слаби. Но ако нашата ръка е в Неговата силна ръка, и ако вървим в живота си така, това променя всичко.

Някои от вас, които виждате тази снимка днес, на Възкресение, си казват, „Аз ходя така всеки ден.“ Вие чувствате Божията сила, напътствие, защита и насърчение от Божията ръка в живота си. Сигурно вие си мислите, колко самотен щях да бъда без тази ръка в живота ми. И аз се чувствам така. Как бих правил това, което правя, без Божието водителство?

Други сигурно си казват, мисля че това е, което ми липсва. Аз не държа ничия ръка. Движа се сам в живота. И вие знаете какво е да сте сами всеки ден. Никой не е до вас, никой не ви помага. Чувствате самотата...

Но добрата новина е, че на Великден тази ръка е протегната към теб. Трябва само да протегнеш ръка и да я хванеш, да кажеш, от това се нуждая в моя живот. Ако го направиш, Бог ще хване ръката ти. И нещо невероятно може да се случи преди да излезеш от тази зала.

Римляни 10:13 казва, „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси.“ Затова протегни ръка и извикай към Господнето име. Кажи му, не мога да повярвам, че съм прекарал целия си живот без тебе, животът ми не се разви както очаквах, но сега разбирам защо. Съжалявам за бъркотията, която сторих без теб. Искам да се хвана за Твоята ръка.

Сега е моментът. Няма нищо по-хубаво от това да хванеш протегнатата ръка на Бога на Възкресение Христово. Хвани ръката му и му кажи, че се нуждаеш от Него. Toй ще дойде и ще те изпълни с Духа си. Ще промени живота ти и един ден ще те възкреси. Защото ние имаме един невероятен Бог. Изпитай силата на възкръсналия Христос.
Това е невероятната истина на Възкресение.
Нека се помолим.
--
БПЦ "Нов живот" Варна
08.04.2018 г.