Saturday, December 23, 2017

Парадоксите на Рождество

На Рождество Божият Син стана човек, за да може човеците да станат Божии синове. 

Светлината дойде на света, за да може светът да живее в светлина. 

Небето слезе на земята, за да може земята да се приближи до небето. 

Словото стана плът, за да може плътта човешка да се докосне до Словото Божие. 

Божият Син се роди като бебе във Витлеем, за да стане Мъжа на Голгота. 

Исус дойде в люлка и разлюля цялата земя. 

Исус се роди, за да умре за греховете. 

Умря, за да даде живот на всички, които повярват в Него. 

Възкръсна от мъртвите, за да може мъртвите да бъдат възкресени. 

"Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш" (Римляни 10:9). 

Честито Рождество Христово!