Friday, August 11, 2017

Когато не слушаме и не чуваме Божия глас...

Oт последната проповед ("Как да чуваме Божия глас"):


"... имаме народно събрание, което вместо да се събира да работи за народа, събира народа да работи за себе си. 

Имаме информационни медии, които вместо да информират, манипулират. 

Имаме полиция, която вместо да ни пази от престъпници, пази престъпниците от нас. 

Имаме университети, които вместо да произвеждат лидери, са лидери в производството на фалшиви дипломи. 

Имаме здравеопазване, което вместо да се грижи за здравето ни, ни взема здравето. 

Имаме училище, което вместо да просветли ума, го покрива с мрак. 

Имаме семейства, които вместо да изграждат добродетелни деца, произвеждат малки диктатори.

Ето защо ние имаме вопиюща нужда да чуем гласа на Бога."