Tuesday, June 27, 2017

Търси се: ум необременен от предразсъдъци

При изследване на доказателствата на християнската религия, за откриването на истината е важно да пристъпим към изследването с ум, освободен доколкото е възможно от съществуващи предразсъдъци и отворен за убеждаване. 

Саймън Грийнлийф (1783 - 1853)


In examining the evidence of the Christian religion, it is essential to the discovery of truth that we bring to the investigation a mind freed, as far as possible, from existing prejudice, and open to conviction. 

Simon Greenleaf (1783 - 1853)